Zasadnutie výboru OZ KK

Zápisnica zo zasadnutia výboru konaná dňa 28.10.2021 vo Vrbove o 18.00 hodine

Prítomní: Mesarčík M. ml.,Dudzik D., Šoltés J., Timko A.

Ospravedlnený: Harniš M.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3. Došlá pošta
 4. Príprava na konferenciu
 5. Prestupy členov
 6. Uznesenie
 7. Záver
 1. Zasadnutie výboru otvoril, všetkých privítal a oboznámil s programom schôdze tajomník OZ Ing. Timko Alojz.
 2. Za zapisovateľa bol zvolený Ing.Timko a za overovateľa zápisnice RNDr. Dudzik Daniel.
 3. Prečítala sa došlá pošta zo SZ a žiadosti o prestupy.
 4. RNDr. Dudzik Daniel navrhol, aby sa konferencia zrušila kôly veľkému počtu prestupov z oblasti, do oblasti a aj v rámci OZ KK. Konferencia sa po dohode výboru bude konať podľa možností a opatrení v januári s aktuálnymi členmi OZ KK.
 5. a) žiadosť Maroša Lesňáka ( ZO Ľubica ) do ZO Levoča  ( OZ Spiš )

b) menný zoznam ZO Huncovce do OZ Poprad

c) menný zoznam ZO Žakovce do OZ Poprad

d) ZO Ždiar ( OZ Spiš ) do OZ Kežmarok

e) ZO Spišská Belá ( OZ Spiš ) do OZ Kežmarok

f) Benko Michal z ZO Huncovce do ZO Kežmarok

g) Gontkovič Ján z ZO Huncovce do ZO Ľubica

h) za Žakovce: Dlugoš Ján, Bartko Štefan, Chodanič Rastislav a Gurgoľ Simon do ZO Ľubica

 • Uznesenie a záver:

Výbor schvaľuje:

 • zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • zrušenie konferencie z dôvodu veľkej migrácie členov

Výbor povoľuje:

Prestupy členov bod 5 písmeno a,b,d,e,f,g,h

    Výbor berie na vedomie:

 •  Listy SZ CHPH, členov o prestupy

     Výbor ukladá:

 • ZO Žakovce odoslať tajomníkovi OZ do 19.11.2021 zápisnicu z VČS
 • ZO Žakovce vyrovnať nedoplatky, aby ZO bola uvoľnená do OZ Poprad
 • Tajomníkovi odpísať na list ZO Huncovce, Žakovce

Na záver tajomník OZ prítomným poďakoval a schôdzu ukončil.

Zapísal: Ing. Alojz Timko, tajomník OZ

Overil: RNDr. Daniel Dudzik, výcvikár OZ             …… súhlasím………

Pridaj komentár

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

apríl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930