mar 252021
 

Žiadam tajomníkov ZO, aby do 29.3.2021 dali konečné nahlášky košov na nácviky a závody, resp. holubov na DT, SDT. Ak ZO zašle nahlášky po tomto termíne, ostanú platné nahlášky…

[...]
jan 292021
 

Žiadam tajomníkov ZO OZ Kežmarok, aby do 7.februára 2021 zaslali evidenčné listy v papierovej podobe ( opečiatkované a podpísané v dvoch vyhotoveniach) na adresu Ing. Alojz Timko,…

[...]
mar 172020
 

25.04.2020 sobota Liptovskýhrádok

26.04.2020 nedeľaRužomberok

01.05.2020 piatok Martin

03.05.2020 nedeľa Púchov 1

08.05.2020 piatok Púchov 2

10.05.2020 nedeľa Valašské Medziřičí…

[...]