jan 182022
 

OZ Kežmarok odpredá dva druhy prepravných boxov.

97 / 85 / 22.5 cm

97 / 85 / 21.5 cm

Cena za jeden kus je stanovená na 20 eur. V prípade záujmu kontaktujte predsedu OZ Kežmarok p. Krišandu …

[...]
jan 082022
 

Žiadam tajomníkov ZO, aby zaslali nezáväzné objednávky na koše zvlášť na: nácviky, krátke trate a stredné trate+1 šprint. Ďalej počet holubov na trate STD 500 . km a trate DT…

[...]
sep 232021
 

Výbor OZ ukladá štatutárom ZO zvolať VČS do 17.10.2021 s tým, že toho roku sa konajú voľby do výborov a revíznych komisií. ZO budú delegovať kandidátov do výboru a RK podľa …

[...]