nov 152022
 

Výbor OZ ukladá zorganizovať výročne členské schôdze v základných organizáciách do 15.12.2022. Z VČS sa vyhotoví zápisnica v ktorej budú delegovaní 2 delegáti za každú…

[...]
okt 042022
 

OZ Kežmarok usporiada dňa 09.10.2022 v nedeľu komerčný pretek Wroclaw – Gniechowice. Preteku sa môžu zúčastniť všetci chovatelia nasadzovacie stredisko bude v ZO Ždiar…

[...]
sep 212022
 

Pretek Opole sa odletí v Sobotu 24.09.2022 nasadzovanie holubov v piatok 23.09.2022 znova o hodinu neskôr nakoľko ide o pracovný deň. Otváranie hodín sa stanovuje na sobotu o 18 hod. …

[...]
sep 142022
 

Na základe zlej predpovede počasia sa pretek Wolbrom odletí v sobotu 17.09.2022 nasadzovanie holubov bude v piatok 16.09.2022 znova o hodinu neskôr nakoľko ide o pracovný deň. Otváranie…

[...]
sep 112022
 

Nakoľko sa pretek Czestochowa koná 13.09.2022 v pracovný deň výbor OZ stanovuje otváranie hodín z preteku Czestochowa na 19 hod o hodinu neskôr ako obvykle.

[...]
sep 102022
 

Z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia na víkend sa sa pretek Czestochowa prekladá na utorok 13.09.2022. Košovanie v pondelok 12.09.2022 s odchodom auta o 1 hodinu neskôr z nasadzovacích…

[...]
sep 102022
 

Výbor OZ pripomína ZO na úhradu MTZ materiálu.

Cena: Krúžky 0,20 eur

Gumičky 0,05 eur

Kontrolne listy 4 eur

Žiadame vás o dodŕžanie termínu úhrady pokladníkovi OZ.

[...]
aug 232022
 

Výbor OZ žiada o úhradu MTZ materiálu na rok 2023.

Platby realizovať pokladníkovi OZ do 10.11.2022.

ZO Žakovce: 200 eur

ZO Ľubica: 416 eur

ZO Kežmarok: 220 eur

ZO SP.Bela: 322 eur

ZO Podolinec:…

[...]
aug 172022
 

Nácviky : BOR , Nowý Targ , Rabka

ZO Žakovce 10 boxov.

ZO Ľubica 18 boxov.

ZO Kežmarok 8 boxov.

ZO Spišská Bela 21 boxov

ZO Podolinec 13 boxov

ZO Ždiar 22 boxov…

[...]