21.7.2009 Zápisnica

                                   

                                   Zápisnica

zo schôdze  výboru OZ CHPH Kežmarok, konanej  dňa 21.7.09  v Spišskej Belej

 

 

Prítomní:  Jozef Krišanda, Jozef Andráš, Michal Vilček, František Bizovský,

Ing. Peter Grék, RNDr. Daniel Dudzik, František Dragašek ,Mesarčík M.st,

p.Šoltis, p.Balint, p.Gontkovič

Neprítomný: Peter Moravec

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie
  2. Rôzne – informácie k záveru pretekovej sezóny a sezóne mladých holubov.
  3. Záver

 

Rokovanie otvoril podpredseda OZ CHPH KK p. Krišanda,  oboznámil prítomných s programom schôdze.

 

K bodu 2 :

1.,  Jednomyseľne bolo dohodnuté, že pretek Chomutov nebude zaradený do

vyhodnotenia majstrovstiev oblasti

2.,  Pretek Gotha sa začína košovať od 7.30 hod

3.,  Ku KL z Gothy priložiť nahlášky počtov boxov na sezónu mladých. Objednávka za

jednotlivé ZO musí byť len na celé koše.

4.,  Bol upravený plán pretekovej sezóny mladých holubov nasledovne:

 

Nácviky:

15.8.09   Važec

16.8.09   L.Hrádok

22.8.09   Ružomberok

23.8.09   Ružomberok

 

Preteky:

30.8.09   Bytča

6.9.09     Hranice

13.9.09   Hranice

20.9.09   Hranice

27.9.09   Hranice

 

5.,  Pretek Chomutov  2.8.09 – košovanie a zatváranie hodín v Ľubici spoločné pre celú

oblasť.

 

 

 6.,  OZ Kežmarok bude usporiadateľom regionálnej výstavy v priestoroch SPŠ v Kežmarku.

Nájomné za priestory v hodnote 166 € si vybraní členovia OZ KK  odpracujú manuálne

pri murárskych prácach ako podiel na celkovej organizácii regionálnej výstavy.

 

7.,   Doobjednať na sezónu 2010 pretekové gumičky pre spoločné preteky SDT

v počte 2000 ks.

Uznesenie

zo schôdze výboru OZ CHPH Kežmarok, konanej dňa 18.5.2009 v Spišskej Belej

 

VÝBOR OZ CHPH KEŽMAROK

 

 

ukladá:

 

A,   Doobjednať krúžky na rok 2010 pre ZO Ľubica v počte 500 ks, pre ZO Veľká Lomnica

v počte 500 ks.

 

Zodpovedný: tajomník OZ                                                         Termín: do 31.7.2009

 

B,   Doobjednať pretekové gumičky v počte 2000 ks.

 

Zodpovedný: tajomník OZ                                                          Termín: do 31.7.2009

 

C,   Nahlásiť počty boxov pre nácviky a preteky mladých

 

Zodpovedný:  predseda ZO                                                         Termín: 27.7.2009

 

schvaľuje:

 

A,  Úpravu pretekového plánu mladých holubov

 

 

V Spišskej Belej,  21. júla 2009

 

 

 

Ing. Peter Grék

tajomník OZ CHPH Kežmarok

 

 

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031