8.4.2013 Zápisnica

                                    Zápisnica

 

zo schôdze  výboru OZ CHPH Kežmarok, rozšírenej o predsedov ZO CHPH konanej  dňa 8.4.2013  v Spišskej Belej

 

Prítomní:

Slov.Ves: F.Jacenko

Sp.Belá:   Jozef Krišanda, Jozef Andráš

Kežmarok: M. Mesarčík

Žakovce: E. Balint

Ľubica: J.Šoltes, J.Kalafut

V. Lomnica:  P. Grék, D. Dudzik, Kredatus M.

Poprad – Veľká: V. Božoň

Hôrka: neprítomní, neospravedlnení

Ľubovňa: R. Šulík, P.Turek, Bjalončík

Sp.Teplica: F.Kubík

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie
  2. Oboznámenie s upraveným plánom na r.2013 a informácie s rokovaním zjazdu SZ CHPH
  3. Záver

 

Rokovanie otvoril predseda OZ CHPH KK  p. Krišanda,  oboznámil prítomných

s programom schôdze.

 

K bodu 2 : 

 

A,  Tajomník OZ  P. Grék oboznámil prítomných s návrhom na zmenu termínu začiatku pretekovej sezóny vyvolaných zlými poveternostnými podmienkami.

Navrhovaná zmena bola po krátkej rozprave schválená, nový plán tvorí prílohu zápisnice.

 

B, J.Krišanda oboznámil prítomných s nahláškami na sezónu 2013. Po diskusii boli dohodnuté úpravy počtov nahlásených boxov, ktoré taktiež tvoria prílohu zápisnice.

Závery z ďalšieho rokovania:

–          Prvé štyri preteky Bytča, Val. Meziříčí, Přerov, Chrudim pôjdu podľa rozpisu na KT (presný rozpis pripraví RNDr.Dudzik k školeniu výcvikárov)

–          Na pretek Humpolec 1 a ďalšie bude pripravený nový rozpis rozdelenia boxov, aby bola zabezpečená možnosť prepravy holubov chovateľov OZ Poprad podľa spoločnej dohody. K tomu účelu bude zvolaná rozšírená schôdza výboru OZ.

–          Cena boxu pri tréningových letoch Ružomberok 1-6 a pretekoch Bytča 1,2 a Čadca 1,2 bola určená na 40 €. Platbu za objednané boxy treba uhradiť šoférovi pri nasadzovaní na nácvik 1.5.2013.

–          Školenie výcvikárov a vedúcich nasadzovacích stredísk bude v nedeľu 21.4.2013 o 14,00 hod vo vinárni Spišskej Belej. Všetky ZO prinesú veterinárne potvrdenia potvrdené praktickým veterinárnym lekárom so zoznamom chovateľov a počtami holubov. V texte potvrdenia musí byť uvedené:“ Holuby boli vakcinované proti paramyxoviróze prípravkom Pharmavac Columbi II, preliečené proti trichomonáde a odčervené.“

–          Kontrolu hodín treba uskutočniť 28.4.2013 (3 odtlačky po 15-tich minútach).

Zostavy k EKS treba odovzdať výcvikárovi OZ najneskoršie pri nasadzovaní na 1.pretek sezóny v označenej obálke. Zostavy musia byť podpísané trojčlennou komisiou na každej strane zostavy s razítkom ZO.

–          Boli odsúhlasení ďalší zástupcovia OZ Kežmarok vo Valnom zhromaždení: Ing. Peter   Grék a Jozef Andráš.

C,        RNDr. Daniel Dudzik oboznámil prítomných s rokovaním zjazdu a s hlavnými

zmenami v Stanovách a Pretekovom poriadku.

Zjazd odsúhlasil kategóriu „športové pásmo“ ako súčasť výcvikového strediska

(pásma). Po krátkej rozprave boli základnými organizáciami ustanovené dve športové

pásma v rámci OZ:

–          Športové pásmo 1: ZO ST.Ľubovňa, Slov.Ves, Sp.Belá, Kežmarok

–          Športové pásmo 2:  ZO Poprad-Veľká, Sp.Teplica, Veľká Lomnica

 

K bodu 3:

 

Schôdzu ukončil p. Krišanda.

 

Uznesenie

 

z rozšírenej  schôdze výboru OZ CHPH Kežmarok , konanej  dňa 8.4.2013  v Spišskej Belej

 

VÝBOR OZ CHPH KEŽMAROK

 

Ukladá:

 

A, Zaplatiť za objednané boxy na tréningové lety šoférovi prepravného vozidla OZ.

 

Zodpovedný: predsedovia ZO                                                        Termín: 1.5.2013

 

Schvaľuje :

 

A, Zástupcov OZ Kežmarok vo valnom zhromaždení: Ing.Peter Grék, Jozef Andráš

 

B, Zmenu plánu OZ Kežmarok 2013

 

C, Zloženie športových pásiem:

–           VS Sever má športové pásmo 1: ZO ST.Ľubovňa, Slov.Ves, Sp.Belá, Kežmarok

–           VS Juh má športové pásmo 2: ZO Poprad-Veľká, Sp.Teplica, Veľká Lomnica

 

 

 

V Sp.Belej,  8.4..2013

 

Ing. Peter Grék

tajomník OZ CHPH Kežmarok

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930