23.10.2012 Zápisnica

                                    Zápisnica

zo schôdze  výboru OZ CHPH Kežmarok, rozšírenej o predsedov ZO CHPH konanej  dňa 23.10.2012  v Spišskej Belej

 

Prítomní:

Slov.Ves: F.Jacenko

Sp.Belá:   Jozef Krišanda, Jozef Andráš

Kežmarok: M. Vilček

Žakovce: J. Balint

Ľubica: J.Kalafut, F.Bizovský

V. Lomnica:  P. Grék, D. Dudzik, Kredatus M.

Poprad – Veľká: V. Božoň

Hôrka: J.Chorovský, p.Vencko

Ľubovňa: R. Šulík, p.Vojtek

Sp.Teplica: F.Kubík

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie
  2. Príprava výstavy OZ a Regiónu Spiš, reakcia na navrhované MS pre nasledujúce obdobia, rôzne.
  3. Záver

Rokovanie otvoril podpredseda OZ CHPH KK  p. Krišanda,  oboznámil prítomných

s programom schôdze.

 

K bodu 2 : 

 

A,  Bolo dohodnuté, že zorganizujeme Regionálnu výstavu Regiónu Spiš v termíne 16.12.2012 v kultúrnom dome v Spišskej Teplici.

Bližšie rozdelenie úloh bude upravené na ďalšom zasadnutí výboru zrejme po VZ.

 

Výber štandardnej kolekcie nášho OZ bude  2.12.2012 o 14.00 hod v klube Poprad – Veľká.

 

B, RNDr.Dudzik  oboznámil prítomných s pripravovaným návrhom na M. Slovenska na ďalšie obdobia.

K tejto téme sa závery z diskusie spracovali do Stanoviska OZ KK k návrhu MS, ktoré tvoria prílohu zápisnice a boli poslané na SZ CHPH.

 

C, Bolo dohodnuté, že OZ KK zakúpi od p.Blahovského vozík na prepravu holubov

(kapacita cca 400 – 450 holubov, ide o vozík z TS Krškany p.Čermáka). Tento vozík bude využívaný v prípadoch, ak počet nasadených holubov OZ prekročí max. kapacitu 4000 ks.

 

D, Výber kolekcie na CV – Ing.Grék oboznámil prítomných s návrhom na kolekciu CV, ktorú ale bude treba ešte upraviť podľa toho či víťazné holuby z výsledkov OZ majitelia ešte majú.

Návrh kolekcie na CV dokončí tajomník OZ spolu s p. Dudzikom tak , aby na CV išli holuby, ktoré budú mať šancu uspieť na popredných miestach výsledkov CV. Kolekciu športových holubov podľa podmienok výstavy  doplnia cca 2 + 2 ks v kategórii Štandard H a Ha a 2 ks majstra OZ Kežmarok.

 

K bodu 3:

Schôdzu ukončil p. Krišanda.

 

 

Uznesenie

z rozšírenej  schôdze výboru OZ CHPH Kežmarok , konanej  dňa 23.10.2012  v Spišskej Belej

 

VÝBOR OZ CHPH KEŽMAROK

 

Schvaľuje:

 

A, Stanovisko OZ Kežmarok k návrhu MS na  nasledujúce obdobia.

B, Usporiadanie regionálnej výstavy v Sp.Teplici dňa 16.12.2012

 

Ukladá:

 

A, Zakúpiť prepravný vozik na holuby od p.Blahovského.

 

Zodpovedný: J.Krišanda, J.Andráš                                          T: do začiatku sezóny 2013

 

 

V Sp.Belej,  23.10.2012

 

Ing. Peter Grék

tajomník OZ CHPH Kežmarok

 

 

Príloha zápisnice č.1:

 

         Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Kežmarok

 

Stanovisko OZ Kežmarok k návrhu MS na nasledujúce obdobie

 

Výbor OZ CHPH Kežmarok rozšírený o predsedov na svojom zasadnutí dňa 23. októbra 2012 v Sp.Belej prerokoval predložený návrh a má k nemu nasledovné pripomienky:

1. Predložený návrh je neucelený

– Neobsahuje všetky typy pretekov, ktoré tradične OZ lietajú.

– Úplne chýbajú superdlhé trate (preteky nad 700 kilometrov)

– Návrh úplne likviduje kategóriu  Šport „C“ a „E“

– Vyzerá to tak akoby tieto trate mali chovatelia lietať v špecializovaných kluboch, tvorcovia si

neuvedomili, že sú aj kluby krátkych tratí

– vyzerá to tak, akoby počet pretekov bol odkukaný z Poľka, ale tam majú povinne z 15 pretekov tri trate nad 700 km (najčastejšie až cez 800 km).

 

2. Návrh nie je dopracovaný – domyslený

 

– Napr. Všeobecné pravidlá. Body 1. a 3. si odporujú. Ak má mať každé OZ 15 pretekov, prečo sa majú ešte deklarovať?

– Prečo predpis o MS zasahuje do právomoci OZ CHPH. OZ je organizátorom pretekov a podľa rozhodnutia členskej základne sa zapojí do MS, resp. nezapojí a stanovuje počet pretekov na sezónu.

– Evidencia 80 holubov nie je podľa nás žiadnym obmedzením a zvýhodňuje jednoznačne veľkochovateľov. Pokiaľ majú mať  všetci chovatelia  SZ CHPH aspoň teoretickú šancu  zabojovať o popredné umiestnenie v súťažiach  MS, súťažný tým určený evidenciou  pred sezónou by nemal mať viac ako 30-40 holubov.

– Autori navrhujú minimálnu účasť 40 chovateľov v každom preteku a použiteľné výsledky OZ, región a najväčší región. Akosi si nevšimli, že máme aj VS, ktoré majú 100 členov a na pretek nasadzuje vo VS aj 90 chovateľov. To znamená, že autori návrhu nepriamo nabádajú k ďalšiemu deleniu OZ .

Je to vôbec potrebné, keď o výsledku rozhoduje najnižší koeficient a teda zoskupenia, kde sa nasadzuje najviac holubov a zrejme nasadzuje  aj najväčší počet chovateľov?  Kto si chce vyhodnotiť MS z výsledkov ZO, VS CHPH, nech tak urobí, brániť mu v tom netreba i keď  výborný koeficient asi nedosiahne.

– MS Krátkych a stredných trati sa navrhuje rozdeliť  na:

* Krátke trate                   počet pretekov: 11/5                    rozpätie km: 100 – 400

* Stredné trate                                počet pretekov: 11/5                    rozpätie km: 300 – 500

Štyri trate z 15 sú určene pretekom nad 500 km, to znamená, že OZ si musí do pretekového plánu zaradiť 11 pretekov medzi 300 – 400 km. Ak to nedokáže – ukráti svojich chovateľov. K tomu mimo plánu potrebuje aspoň 3 trate do 300 km. Takže opäť zvyšovanie počtu pretekov, ktoré v dnešnej ekonomickej situácii je nežiadúce.

A čo s OZ, ktoré majú väčšie rozpätie ako 100 km?

 

Z uvedených dôvodov výbor OZ CHPH zaväzuje svojich dvoch zástupcov vo VZ SZ CHPH nehlasovať za predložený návrh Majstrovstiev Slovenska poštových holubov.

 

Návrhy OZ CHPH Kežmarok pre dopracovanie MS:

 

1. Vytvoriť MS Slovenska SDT superdlhé trate

Počet pretekov        3/2     alebo    2/2

Rozpätie km             nad 700 km

Vyhodnotenie, výsledky a koeficient podľa podmienok FCI

Majstra Slovenska vypočítame súčtom dvoch koeficientov u troch holubov (čiže 6 koeficientov).

Tri (dve) trate nad 700 km zaradiť namiesto trati do 500 km, alebo pridať do pretekového plánu pre

MS.

 2. Všetky ostatné kategórie zjednodušiť:

Počet chovateľov, použiteľné výsledky a výpočet koeficientu: podľa podmienok FCI.

3. Stanoviť evidenciu maximálne na 40 ks

4. Zosúladiť všetky kategórie tak, aby počet  hodnotených  pretekov nepresiahol  17 závodov.

 

V Spišskej Belej 23. októbra 2012

 

Zapísal: RNDr. Daniel Dudzik

 

Ing. Peter Grék

tajomník OZ CHPH Kežmarok

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

apríl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930