6.8.2010 Zápisnica

                                    Zápisnica

zo schôdze  výboru OZ CHPH Kežmarok, rozšírenej o predsedov ZO CHPH konanej  dňa 6.8.2010  v Kežmarku

 

Prítomní:

 

Slov.Ves: F.Jacenko, L.Krempaský

Sp.Belá:   Jozef Krišanda, Jozef Andráš

Kežmarok: M.Vilček

Žakovce: E.Balint

Ľubica:  M.Michlík, J.Šoltés, F.Bizovský

V.Lomnica: M.Kredatus, P.Grék, D.Dudzik

Poprad – Veľká: V.Božoň, D.Ludvig

Hôrka:  F.Pavličko

Svit: R.Karaffa

 

Program rokovania:

 

 1. Otvorenie
 2. Organizácia pretek.činnosti v budúcnosti, zmena pretekového plánu.
 3. Záver

 

Rokovanie otvoril podpredseda OZ CHPH KK p. Krišanda,  oboznámil prítomných

s programom schôdze.

 

K bodu 2 : 

Na základe nespokojnosti niektorých ZO z pôvodnej OZ Kežmarok s  výsledkami pretekov v pretekovej sezóne 2010  prebehla schôdza pôvodných základných organizácií OZ Kežmarok, ktorých zástupcovia sa na nej dohodli na tom, že vo svojich kluboch zistia odpovede svojich členov  na dve otázky:

 

 1. Či chcú aj naďalej lietať s chovateľmi z okresu Poprad
 2. Z akého smeru chcú lietať v sezóne 2011 a nasledujúcich

 

J.Krišanda po úvodnom privítaní požiadal zástupcov jednotlivých klubov o vyjadrenie sa k týmto dvom otázkam.

 

Vyjadrenia základných organizácií:

 

Veľká Lomnica:

 1. chcú lietať s chovateľmi z okresu Poprad aj naďalej
 2. chcú lietať rokmi oskúšané trate  smerované na severozápad (smer Kolín)

Žakovce:

 1. chcú lietať s chovateľmi z okresu Poprad aj naďalej
 2. chcú lietať SZ smer (Kolín)

Ľubica:

 1.  Nechcú lietať s chovateľmi z Popradu v jednej OZ
 2. Chcú letieť pôvodné trate z minulých rokov (smer Kolín)

 

Kežmarok:

 1. Nechcú lietať s chovateľmi z Popradu
 2. Chcú lietať pôvodné trate (severozápad)

Sp.Belá:

 1. Väčšina členov chce lietať s Popradom
 2. Nechcú lietať južne, ale chcú vypúšťať holuby zo smeru poľsko-českej hranice

Slov.Ves:

 1. Chcú lietať s chovateľmi z Popradu  na 50%/50%
 2. Chcú lietať smer Bytča, Valaské Meziříčí, Litovel, Kolín

 

Zástupcovia ZO v popradskom okrese sa tiež vyjadrili k týmto bodom:

 

Hôrka:

 1. Chcú lietať aj naďalej s Kežmarkom
 2. Chcú lietať SZ smer (Bytča, Val. Meziříčí, Litovel, Kolín)

Poprad-Veľká:

 1. Chcú lietať s Kežmarkom
 2. Chcú lietať smer Polabská nížina (Kolín)

Svit:

 1. Chcú zostať lietať v Kežmarku
 2. Chcú lietať smer Praha, mesto Kolín nech je najsevernejšie položené miesto v pláne

(z tratí do 400 km)

 

Podpredseda OZ p. Jozef Krišanda po vystúpení zástupcov klubov navrhol nasledovné možné riešenie:

-rozdeliť celé OZ na dve pásma, pôvodné OZ Kežmarok ako pásmo Sever a novoprijaté ZO z popradského okresu ako pásmo Juh.

– vyhodnocovať a oceňovať obe pásma samostatne, na internete budú zadávané výsledky pásma Sever a pásma Juh. Spoločné výsledky celého OZ  budú zhotovené pre účely výstav a iných súťaží . Ocenenie sezóny bude rozpočítané pomerne podľa počtov chovateľov v pásmach

 

Po zhrnutí všetkých týchto faktov sa všetky kluby zhodli na nasledovnom:

 

chovatelia z popradského okresu zostávajú v oblasti aj naďalej len bude treba upraviť systém pretekania a vyhodnocovania podľa návrhu p.J.Krišandu, ktorý je uvedený vyššie.

smer pretekov bude smer severozápad – s vypúšťacími miestami v smere Bytča, Valaské Meziříčí, Litovel, Vysoké Mýto, Kolín, Žatec, Chomutov.

Tento smer pretekov na návrh Slov.Vsi zachovať po dobu štyroch rokov.

Preteky mladých už pôjdu podľa nového systému vyhodnocovania a oceňovania, boli dojednané a odhlasované nasledovné dátumy a trate (nezhodujú sa s pôvodným plánom odsúhlaseným na konferencii):

Nácviky:

28.8.2010    Štrba

29.8.2010    Lipt.Hrádok

01.9.2010    Ružomberok

05.9.2010    Ružomberok

 

Preteky:

12.9.2010    Bytča

19.9.2010    Považská Bystrica

26.9.2010    Považská Bystrica

3.10.2010    Valaské Meziříčí

10.10.2010  Valaské Meziříčí

 

K bodu 3:

Schôdzu ukončil p.Krišanda.

 

Uznesenie

z rozšírenej  schôdze výboru OZ CHPH Kežmarok , konanej  dňa 6.8.2010  v Kežmarku

 

VÝBOR OZ CHPH KEŽMAROK

 

Schvaľuje:

 

A,   Zmenu pretekového plánu mladých holubov (podľa bodu 2 programu rokovania)

 

B,   Rozdelenie OZ na dve pásma, pôvodné základné organizácie oblasti  Kežmarok ako pásmo Kežmarok – Sever a novoprijaté ZO z popradského okresu ako pásmo Kežmarok – Juh. ZO Veľká Lomnica a ZO Žakovce sa môžu slobodne sami rozhodnúť, či sa chcú pričleniť k pásmu Juh. Toto rozhodnutie treba oznámiť najneskôr do  31.8.2010, aby sa mohol zmenený pretekový plán mladých poslať na SZ.

 

C, Zmenu systému  vyhodnocovania a oceňovania pre obe pásma samostatne, na internete budú zadávané výsledky pásma Sever a pásma Juh. Spoločné výsledky celého OZ  budú zhotovené pre účely výstav a iných súťaží (napr. Majstrovstvo Slovenska, Letu Zdar…). Ocenenie sezóny bude rozpočítané a rozdelované pomerne podľa počtov chovateľov v jednotlivých pásmach.

 

Ukladá:

 

D,  Telefonicky nahlásiť tajomníkovi OZ  objednávky boxov na nácviky a preteky mladých jednotlivých ZO – na celé boxy oddelene pre nácviky a závody.

Zodpovedný: predsedovia ZO                                           Termín: 13.8.2010

 

E,  Nahlásiť na predpísanom tlačive opravy pretekových výsledkov sezóny starých holubov výcvikárovi oblasti RNDr.Dudzikovi, nakoľko po ich oprave budú výpočtárom vypočítavané pásmové výsledky.

Reklamácie po tomto termíne pre sezónu starých holubov už nebudú prijaté!

Zodpovedný: predsedovia ZO                                             Termín: 15.8.2010

 

V Kežmarku,  6.8.2010

 

 

Ing. Peter Grék

tajomník OZ CHPH Kežmarok

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

apríl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930