25.3.2013 Zápisnica

Zápisnica

 

zo schôdze  výboru OZ CHPH Kežmarok, konanej  dňa 25.3.2013  v Spišskej Belej

 

 

Prítomní:

 František Jacenko, Jozef Krišanda, Jozef Andráš, J.Šoltes, Ing. P. Grék, RNDr.D. Dudzik

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie
  2. Prejednanie žiadosti chovateľov zo Svitu a okolia ohľadom obnovenia činnosti ZO

Svit od r.2014.

  1. Záver

 

K bodu 1:  Rokovanie otvoril predseda OZ CHPH KK  p. Krišanda,  oboznámil prítomných

s programom schôdze.

 

K bodu 2 :   Tajomník OZ  Ing. P. Grék oboznámil prítomných so žiadosťou chovateľov zo Svitu  a okolia, ktorí by chceli od roku 2014 obnoviť činnosť tejto základnej organizácie. Túto žiadosť podpísalo 14 chovateľov, ktorí sú momentálne hlavne členmi ZO Sp.Teplica a ZO Poprad-Veľká.

Predsedovia dotknutých základných organizácií Poprad-Veľká a Sp.Teplica súhlasili s prestupom menovaných členov od roku 2014 a zároveň prehlásili že menovaní chovatelia nemajú momentálne žiadne pozdlžnosti voči základnej organizácii.

Doporučil aby bola žiadosť vybavená kladne a aby bol schválený vznik staronovej ZO Svit od roku 2014.

Žiadosť chovateľov  bola jednomyseľne prijatá. ZO bude používať označenie 02809 a jej činnosť môže byť zahájená začiatkom r.2014.

 

K bodu 3:

 

Schôdzu ukončil p. Krišanda.

 

 

Uznesenie

zo  schôdze výboru OZ CHPH Kežmarok , konanej  dňa 25.3.2012  v Spišskej Belej

 

VÝBOR OZ CHPH KEŽMAROK

 

schvaľuje:

 

1., Vznik Základnej organizácie Svit (02809)  k 31.12.2013, ktorej činnosť začne v pretekovej sezóne 2014.

 

 

V Sp.Belej,  6.3.2013

 

Ing. Peter Grék

tajomník OZ CHPH Kežmarok

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930