7.10.2009 Zápisnica

                Základná   organizácia   chovateľov   poštových  holubov   Veľká Lomnica

 

 

 

                    Zápisnica z  členskej schôdze ZO CHPH V.Lomnica

                                     konanej vo Veľkej Lomnici dňa 7.10.2009

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny

Program: 1., Príprava na mimoriadnu konferenciu OZ Kežmarok dňa 11.10.2009

 

             Uznesenie  z výročnej členskej schôdze ZO CHPH V.Lomnica

                                  konaného dňa 5.1.2007 vo Veľkej Lomnici

 

Výročná členská schôdza

potvrdzuje:

 

a,   delegátov s hlasovacím právom na oblastnú konferenciu OZ CHPH Kežmarok konanú

11.10.2009 v Kežmarku:

 

1.,  Martin Kredatus

2.,  Miroslav Baran

 

ukladá:

 

a, delegátom oblastnej konferencie ZO CHPH Hôrka podporiť a prezentovať nasledovné

pripomienky k poriadkom SZ

 

Pretekový poriadok:

1.,  Rozšíriť možnosť spracovania výsledkov i o kategóriu ročných holubov a holubíc, podľa

toho upraviť i výpočtový program a rozšíriť zväzové majstrovstvá o tieto kategórie

2.   Do PP povinne zakotviť meranie súradníc štartu potvrdené štartérom. Prístroj na meranie

súradníc musí zabezpečiť prepravca resp. OZ CHPH.

 

Stanovy Zväzu:

 

1.,  Neobmedzovať chovateľa v možnosti výberu ZO CHPH resp. OZ CHPH v ktorej chce

pretekať vytyčovaním nejakých hraníc.

Naviac upraviť § 4 ods3. nasledovne:

„ Člena prijíma na základe písomnej prihlášky ZO CHPH, spravidla najbližšia k miestu

trvalého pobytu alebo miestu umiestnenia holubníka.“

 

 

 

 

Vo Veľkej Lomnici, 7.10.2009                                                            Martin Kredatus

predseda ZO CHPH V.Lomnica

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

apríl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930