Výbor OZ CHPH

 
Funkcia: Meno adresa phone send_mail
 predseda  Jozef Krišanda
 Veľka Franková   059 78 Veľká Franková 0903 622 714  krisandajozef@centrum.sk
podpredseda
tajomník  Slavomír Romaňák
 Výborná 70 059 02 Slov.Ves 0905 655 809 romanak.slavo123@gmail.com
výcvikár Jaroslav Gallik
Lemeje 81 059 07 Lendak 0908 457 432 jaroslav.stav@gmail.com
pokladník  Ján Gallik Revolučná 27 05907 Lendak 0944 168 191  
predseda KRK    František Jacenko
Slovenská Ves 268 05902 Slovenská Ves 0911 307 349
Zoznam základných organizácií
názov ZO CHPH počet chovateľov počet holubov číslo ZO CHPH Kontakt Poznámka
send_mail
1 ŽDIAR
18  1260 02801 romanak.slavo123@gmail.com
2 SPIŠSKÁ BELÁ  21 1263 02802 strakaf@azet.sk
3 KEŽMAROK 15 1065 02803 milan.mesarcik@gmail.com
4 ĽUBICA 15 990 02804 frantisek.bizovsky@gmail.com
5 ŽAKOVCE 10 675 02805 harnismatus@gmail.com
6 PODOLINEC 17 1215 02812 maria.tabajova@gmail.com
7
8
9
10
Spolu : 96 6468
dátum a pečiatka: Podpis tajomníka a predsedu  OZ CHPH
20.02.2022