Výbor OZ CHPH

 
Funkcia: Meno adresa phone send_mail
 predseda  Jozef Krišanda
 Veľka Franková   059 78 Veľká Franková 0903 622 714  krisandajozef@centrum.sk
podpredseda
tajomník  Slavomír Romaňák
 Výborná 70 059 02 Slov.Ves 0905 655 809 romanak.slavo123@gmail.com
výcvikár Jaroslav Gallik
Lemeje 81 059 07 Lendak 0908 457 432 jaroslav.stav@gmail.com
pokladník    
predseda KRK    
Zoznam základných organizácií
názov ZO CHPH počet chovateľov počet holubov číslo ZO CHPH Kontakt Poznámka
send_mail
1 ŽDIAR
18  884 02801 romanak.slavo123@gmail.com
2 SPIŠSKÁ BELÁ  21 1511 02802
3 KEŽMAROK 12 535 02803 milan.mesarcik@gmail.com
4 ĽUBICA 18 1105 02804 frantisek.bizovsky@gmail.com
5 ŽAKOVCE 13 1047 02805 harnismatus@gmail.com
6 PODOLINEC 17 1215 02812 maria.tabajova@gmail.com
7
8
9
10
Spolu :
dátum a pečiatka: Podpis tajomníka a predsedu  OZ CHPH
19.02.2022