Výbor OZ CHPH

 
Funkcia: Meno adresa phone send_mail
 predseda  Milan Mesarčík ml.  06001 Kežmarok ,Pradiareň 11 0910422322  milan.mesarcikml@gmail.com
podpredseda
tajomník  Michal Vilček  06001 Kežmarok,Michalská
výcvikár RNDr. Dudzik Daniel 05951 Poprad Matejovce,Hlavná 1432 915207192 dano.dudzik@gmail.com
pokladník  Peter Funket  05905 Toporec, Kostolná 286/1 0904415710  funketovagabriela@gmail.com
predseda KRK    Ondrej Bjalončík  065 33 Lesnica 171 0908266494  ondrej.bjaloncik@zoznam.sk

 

Zoznam základných organizácií
názov ZO CHPH počet chovateľov počet holubov číslo ZO CHPH Kontakt Poznámka
send_mail
1 SLOVENSKÁ VES 14  884 02801 frantisekjacenko@post.sk
2 SPIŠSKÁ BELÁ  21 1511 02802
3 KEŽMAROK 12 535 02803 milan.mesarcik@gmail.com
4 ĽUBICA 18 1105 02804 frantisek.bizovsky@gmail.com
5 ŽAKOVCE 13 1047 02805 harnismatus@gmail.com
6 Huncovce 18 1490 02806 mirobaran64@gmail.com
7 HÔRKA 13 980 02807 ladislav.garamsegy@centrum.sk
8 POPRAD – VEĽKÁ  12 876 02808 vito.korenko@gmail.sk
9 SPIŠSKÁ TEPLICA  15  780 02809 tatiana.dikantova@gmail.com
10 STARÁ ĽUBOVŇA 19 1230 02810 peter.turek1@gmail.com
Spolu : 155 10438
dátum a pečiatka: Podpis tajomníka a predsedu  OZ CHPH
19.02.2017