19.1.2010 Zápisnica

                                   

                                   Zápisnica

 

zo schôdze  výboru OZ CHPH Kežmarok, konanej  dňa 19.1.2010  v Kežmarku

 

Prítomní:  Jozef Krišanda, Jozef Andráš, Michal Vilček, František Bizovský,

Ing. Peter Grék, RNDr. Daniel Dudzik, František Dragašek,Mesarčík M.st,

p.Balint E., Peter Moravec, p.Jacenko

Neprítomný: Mesarčík M.

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie
  2. Príprava konferencie OZ
  3. Rôzne
  4. Záver

 

Rokovanie otvoril podpredseda OZ CHPH KK p. Krišanda,  oboznámil prítomných s programom schôdze.

 

K bodu 2 :

1.,  Konfencia OZ CHPH Kežmarok sa uskutoční 5.2.2010 vo Vinárni v Spišskej Belej so začiatkom o 16.30 hod.

Počet kandidátov za ZO:

–          Sl.Ves     2

–          Sp.Belá   3

–          Kežmarok 2

–          Ľubica 2

–          Žakovce 2

–          Veľká Lomnica 2

 

Konferencie sa ďalej zúčastnia pp.Vilček, Dragašek, Grék, Dudzik ako členovia výboru , pp. Gontkovič, Dunajčan, Dulák a Šoltés ako ocenení a p. Pavličko F. ako zástupca chovateľov z Hôrky.

 

Program konferencie:

–          Otvorenie

–          Správa o činnosti

–          Správa o hospodárení

–          Revízna správa

–          Správa výcvikára OZ

–          Návrh rozpočtu

–          Návrh pretekového plánu

–          Ocenenie sezóny 2009

–          Rôzne –diskusia

–          Návrh uznesení

 

K bodu 3:

 

1.,  Príprava pretekového plánu :

–  p.Krišanda  spracoval nahlášky jednotlivých klubov na jednotlivé plánované trate  a bola

konštatovaná potreba kooperácie s inými OZ hlavne v pretekoch DT a ST.

OZ LM prejavilo záujem o spoločné preteky na DT  a troch tratiach ST, ktoré by mali

byť umiestnené na trase dialnice Brno-Praha. Pán Krišanda bol poverení ďalším

jednaním a výberom tratí vhodným na spoločné vypúšťanie s inými oblasťami, v čom

mu aktívne pomôže p.Dudzik a Grék.

Bolo rozhodnuté, že ST v dátumoch 30.5 , 25.7 a 1.8.2010 budú predĺžené maximálne do

400 km na súradnice p.Duláka.

–          Sezóna mladých po dohode začne 28.8.2010 prvým nácvikom v L.Hrádku, neskôr pôjde Štrba, Ružomberok a závody Pov.Bystrica, 3x Trenčín a Hodonín. Presné dátumy pretekov pripraví p.Grék.

2.,  Bola prerokovaná žiadosť pätnástich chovateľov  z ZO Hôrka z OZ Poprad o vstup  do

nášho   oblastného združenia Kežmarok z dôvodu nevyhovujúcich  vzťahov  a podmienok

v OZ  Poprad. Ich návrh bol jednoznačne  prijatí a ich domovskou organizáciou bude  ZO

Žakovce (hlasovania sa zdržal p.Dudzik).Všetci sú povinný uhradiť vstupný poplatok

500,-Sk (16,60 €)  hospodárovi OZ.

 

Uznesenie

zo schôdze výboru OZ CHPH Kežmarok, konanej dňa 19.1.2010 v Kežmarku

 

VÝBOR OZ CHPH KEŽMAROK

 

ukladá:

 

A,   pp. Krišandovi, Dudzikovi a Grékovi pripraviť návrh pretekového plánu na r.2010 podľa

aktuálnych potrieb OZ CHPH Kežmarok a dojednaných usmernení

 

Zodpovedný: dľa textu                                                         Termín: do 5.2.2010

 

schvaľuje:

 

A,  Úpravu návrhu  pretekového plánu starých a mladých holubov

B,   Žiadosť chovateľov z Hôrky o vstup do OZ Kežmarok

 

 

V Kežmarku,  19.1. 2010

 

 

 

Ing. Peter Grék

tajomník OZ CHPH Kežmarok

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031