6.3.2013 Zápisnica

                                    Zápisnica

 

zo schôdze  výboru OZ CHPH Kežmarok, rozšírenej o predsedov ZO CHPH konanej  dňa 6.3.2013  v Spišskej Belej

 

Prítomní:

Slov.Ves: F.Jacenko

Sp.Belá:   Jozef Krišanda, Jozef Andráš

Kežmarok: M. Mesarčík

Žakovce: E. Balint

Ľubica: J.Šoltes

V. Lomnica:  P. Grék, D. Dudzik, Kredatus M.

Poprad – Veľká: V. Božoň

Hôrka: L.Dravecký, p.Vencko

Ľubovňa: R. Šulík, P.Turek

Sp.Teplica: F.Kubík

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie
  2. Oboznámenie s pripravovaným plánom na r.2013 a rokovaním regiónu Spiš
  3. Záver

 

Rokovanie otvoril predseda OZ CHPH KK  p. Krišanda,  oboznámil prítomných

s programom schôdze.

 

K bodu 2 : 

 

A,  Tajomník OZ  P. Grék oboznámil prítomných s úpravami plánu oproti záverom z našej konferencie a objasnil prítomným dôvody, ktoré k tomu viedli.

Podobne ako celý región Spiš letíme spolu s nimi 4 x Chomutov a 3x pretek z Nemecka (s najväčšou pravdepodobnosťou 3 x Gotha). Do celkového vyhodnotenia regionálnych pretekov na DT a SDT sa započítavajú chovateľovi najlepšie 3 preteky z Chomutova a 2 najlepšie závody z Nemecka.

Bodovanie:

Chomutov  999/5 ks     80bodov/klesanie 1b/1%

Nemecko   999/3 ks    150 bodov/klesanie 4b/1%

Odmenené budú víťazné holuby z jednotlivých závodov pohárom a prví traja chovatelia v regióne pohármi.

Cena za holuba bude cca: 0,55€ na Chomutov a 1€ na pretek z Nemecka

 

B, Ďalej boli odsúhlasené tréningové lety pre celú OZ z vypúšťacích miest Ružomberok, Čadca a Bytča. Ružomberky sa budú letieť vo štvrtok ráno, nasadzovanie bude v stredu večer.

Lety z Bytče a Čadce budú organizované ako závody na koeficienty pre účely výstav a nebudú započítavané do majstrovstva oblasti. Košovanie v sobotu večer, vypúšťanie v nedeľu ráno.

Termíny nácvikov resp. pretekov:

9.5.2013   Ružomberok

16.5.2013   Ružomberok

23.5.2013   Ružomberok

30.5.2013   Ružomberok

9.6.2013   Čadca

23.6.2013   Bytča  

27.6.2013   Ružomberok

7.7.2013   Čadca 

11.7.2013   Ružomberok

21.7.2013   Bytča

 

Cena za 1 box bude pri predpokladanom naplnení celej súpravy t.j. 4000 holubov cca 30€ na všetky lety. Nahlášky  boxov treba dávať za jednotlivé ZO zaokrúhlené na celé boxy.

Boxy sa objednávajú  na všetky tréningové lety (Ružomberky, Bytče , Čadce) spoločne,

tzn. nemožno objednať tréning len na Ružomberky a len na preteky z Čadce a Bytče!

Spolupráca na týchto tréningových letoch bude ponúknutá v rámci naplnenia kapacity prepravného prostriedku aj OZ Poprad.

Presná cena za box bude vypočítaná a dodatočne oznámená podľa skutočne nahlásenej – obsadenej kapacity v prepravnom prostriedku.

 

K bodu 3:

 

Schôdzu ukončil p. Krišanda.

 

 

Uznesenie

 

z rozšírenej  schôdze výboru OZ CHPH Kežmarok , konanej  dňa 6.3.2012  v Spišskej Belej

 

VÝBOR OZ CHPH KEŽMAROK

 

 

Ukladá:

 

A, Nahlásiť  počty objednaných boxov za jednotlivé kluby na tréningové lety Ružomberok,

Čadca, Bytča (na celé boxy).

 

Zodpovedný: predsedovia ZO                                                        Termín: 25.3.2013

 

B, Opätovne dohlásiť resp. upresniť nahlásené – objednané počty holubov na preteky DT a SDT (Chomutov 1-4,  Nemecko 1- 3) podľa nového pretekového plánu.

 

Zodpovedný: predsedovia ZO                                                         Termín: 25.3.2013

 

 

V Sp.Belej,  6.3.2013

 

Ing. Peter Grék

tajomník OZ CHPH Kežmarok

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

máj 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031