13.10.2010 Zápisnica

                                    Zápisnica

zo schôdze  výboru OZ CHPH Kežmarok, rozšírenej o predsedov ZO CHPH konanej  dňa 13.10.2010  v Kežmarku

 

Prítomní:

 

Slov.Ves: F.Jacenko

Sp.Belá:   Jozef Krišanda, Jozef Andráš

Kežmarok: M.Vilček, M.Mesarčík

Žakovce: E+J.Balint

Ľubica:   F.Bizovský

V.Lomnica: M.Kredatus, P.Grék, D.Dudzik

Poprad – Veľká: V.Božoň

Hôrka:  L.Garamsegy

Svit: R.Karaffa

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie
  2. Organizácia ďalšej činnosti OZ, výber na CV, rôzne.
  3. Záver

 

Rokovanie otvoril podpredseda OZ CHPH KK p. Krišanda,  oboznámil prítomných

s programom schôdze.

 

K bodu 2 : 

 

A,  Dňa 28.11.2010 od 10.00 hod v priestoroch SPŠ v Kežmarku uskutoční Ocenenie sezóny 2010 v rámci OZ KK spojené s výberom našich štandartných holubov na CV. Súčasťou tejto akcie bude posedenie s občerstvením.Všetci chovatelia OZ KK sú vítaní.

Každá ZO vystaví  po 5 holubov ktoré majú splnené podmienky pre kategóriu štandard (2500 km H, 2000 km Ha za 2 roky). Len z holubov, ktoré sa zúčastnia výberu bude vybratá štandardná kolekcia na CV.

 

B,  Výstavy majstrov oblastí východoslovenského regiónu v Kapušanoch dňa 6.11.2010 sa za OZ KK zúčastnia J+E.Balintovci (6 ks za majstra starých a 3 ks za majstra mladých pásma Sever) a L.Dravecký (3 ks za majstra mladých pásma JUH)

 

C,  Kluby, ktoré majú záujem o zabezpečenie pohárov na ocenenie svojich klubových majstrovstiev môžu do 20.10.2010 nahlásiť tajomníkovi OZ počty pohárov, ktoré budú objednané spoločne.Treba ale špecifikovať aj maximálnu cenu za poháre.

 

D,   Všetci zúčastnení sa dohodli na schváleni vyššej odmeny pre sprievodcov za sezónu 2010 vo výške 15 € a pretek. Toto uznesenie bude platiť aj pre sezónu 2011.

 

E, Budú spracované výsledky sezóny 2010, jednotlivé kluby do 20.10.2010 nahlásia počty a zloženie objednávaných výsledkov.

 

F, V diskusii prítomní potvrdili  smerovanie pretekov v sezóne 2011 – smer Kolín.

 

 

K bodu 3:

Schôdzu ukončil p.Krišanda.

 

Uznesenie

z rozšírenej  schôdze výboru OZ CHPH Kežmarok , konanej  dňa 13.10.2010  v Kežmarku

 

VÝBOR OZ CHPH KEŽMAROK

 

Schvaľuje:

 

A,   Výšku odmeny pre sprievodcov vo výške 15 € za pretek s platnosťou od  sezóny 2010 včítane.

 

 

Ukladá:

 

D,  Nahlásiť tajomníkovi OZ  objednávky na výsledky sezóny 2010, treba špecifikovať o aké výsledky má klub záujem. Na základe vyrobeného počtu bude určená ich cena.

 

Zodpovedný: predsedovia ZO                                           Termín: 20.10.2010

 

E,  Zaplatiť za objednaný materiál na sezónu 2011 (krúžky 0,25€, gumičky 0,04€,KL 3,32€)

Prílohou zápisnice je rozpis na kluby.

 

Zodpovedný: predsedovia ZO                                             Termín: 30.11.2010

 

V Kežmarku,  13.10.2010

 

 

Ing. Peter Grék

tajomník OZ CHPH Kežmarok

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

apríl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930