19.11.2010 Zápisnica

                                    Zápisnica

zo schôdze  výboru OZ CHPH Kežmarok,  konanej  dňa 19.11.2010  v Kežmarku

 

Prítomní:

 

Slov.Ves: F.Jacenko

Sp.Belá:   Jozef Krišanda, Jozef Andráš

Kežmarok: M.Vilček, M.Mesarčík

Žakovce: E.Balint

Ľubica:   F.Bizovský, F.Dragašek

V.Lomnica: M.Kredatus, P.Grék, D.Dudzik

Poprad – Veľká: V.Božoň

Hôrka:  L.Dravecký

Svit: neprítomný

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie
  2. Organizácia ďalšej činnosti OZ, výber na CV, rôzne.
  3. Záver

 

Rokovanie otvoril podpredseda OZ CHPH KK p. Krišanda,  oboznámil prítomných

s programom schôdze.

 

K bodu 2 : 

 

A,  Dňa 28.11.2010 od 10.00 hod sa v priestoroch SPŠ v Kežmarku uskutoční Ocenenie sezóny 2010 v rámci OZ KK spojené s výberom našich štandartných holubov na RV a CV. Súčasťou tejto akcie bude posedenie s občerstvením.

 

Program:

7.00               stavanie klietok (klietky privezie L.Dravecký)

7.30 – 8.00    preberanie holubov

8.00 – 10.00  posudzovanie holubov

10.00             otvorenie (občerstvenie má na starosti p.M.Michlík a J.Andráš)

12.30             ocenenie sezóny

 

Každá ZO vystaví  po 5 holubov ktoré majú splnené podmienky pre kategóriu štandard (2500 km H, 2000 km Ha za 2 roky). Z tejto kolekcie bude vybraných 8 holubov, ktoré sa zúčastnia RV v Bijacovciach a z nich 6 holubov, ktoré sa zúčastnia CV v Nitre.

Chovatelia, ktorých holuby budú vybrané do kolekcie OZ na výstavy doručia tajomníkovi OZ vypísanú kartu RV s platnými pretekmi holubov za r.2009 a 2010 v termíne do 30.11.2010

 

RV sa zúčastnia:

–          1.a 2.holub v OZ v hodnotených kategóriách A,B,C,D,E,F,G,H, km za rok H a Ha

–          2 ks Majster OZ

–          8 ks štandard (ak sa nájde v OZ konkurencie schopný holub kategórie výkon za život, môže nahradiť v kolekcii najslabšieho štandartného holuba)

 

CV sa zúčastnia:

–          1.holub v hodnotenej kategórii A,B,C,D,E,F,G,H, km za rok H a Ha

–          2 ks majster OZ

–          6 ks štandard

 

B,  V diskusii prítomných oboznámil F.Jacenko so zasadnutím KRK SZ CHPH

 

 

K bodu 3:

Schôdzu ukončil p.Krišanda.

 

 

 

 

 

 

Uznesenie

zo  schôdze výboru OZ CHPH Kežmarok , konanej  dňa 19.11.2010  v Kežmarku

 

 

 

VÝBOR OZ CHPH KEŽMAROK

 

Ukladá:

 

A,  Vyrovnať  ZO  Svit zostávajúci doplatok 50% za podiel na nadstavbe

 

Zodpovedný: Karaffa R.                                                          Termín: 30.11.2010

 

 

 

 

 

 

V Kežmarku,  19.11.2010

 

 

Ing. Peter Grék

tajomník OZ CHPH Kežmarok

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

apríl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930