27.11.2011 Zápisnica

                                    Zápisnica

zo schôdze  výboru OZ CHPH Kežmarok, rozšírenej o predsedov ZO CHPH konanej  dňa 27.11.2011  v Spišskej Belej

 

Prítomní:

Slov.Ves: F.Jacenko                                       Sp.Belá:   Jozef Krišanda, Jozef Andráš

Kežmarok: M.Vilček, M.Mesarčík st.          Žakovce: Balint Eduard+Ján

Ľubica:   J.Šoltes                    V.Lomnica:  P.Grék, D.Dudzik, Kredatus M., Baran M.

Poprad – Veľká: V.Božoň                             Hôrka: Garamsegy

Svit: Karaffa R                                                Teplica: Kubík F.

 

Program rokovania:

  1. Otvorenie
  2. Organizácia ďalšej činnosti OZ
  3. Záver

Rokovanie otvoril podpredseda OZ CHPH KK p. Krišanda,  oboznámil prítomných

s programom schôdze.

 

K bodu 2 : 

A,   Tajomník OZ p. Grék informoval o pripravovanej výstave KDTVR v Továrnom (pri Michalovciach) 10.-11.12.2011. Navrhol podľa pretekových výsledkov nomináciu holubov podľa športových kategórií na túto regionálnu výstavu, ktorá bola následne schválená.

Výber štandardných holubov sa uskutoční 30.11.2011 o 17.00 hod v priestoroch nasadzovania ZO Poprad – Veľká. Vyplnené karty výkonov treba odovzdať tajomníkovi do 29.11.2011, ktorý zabezpečí ich vypísanie, tlač a zaslanie organizačnému výboru.

Holuby sa budú sústreďovať dňa 9.12.2011 od 17-20.00 hod u D.Dudzika v Matejovciach.

Odvoz holubov na RV zabezpečí  p.Dudzik a Grék, spätný dovoz zabezpečí J.Andráš.

B, RNDr. D. Dudzik informoval o vzniku podtatranského regiónu krátkych tratí (PKKT), ktorí poletí 5 KT (Bytča, Čadca). Do 30.11.2011 treba zaslať tajomníkovi OZ prihlášku chovateľov a boxov do tohto klubu. Maximálny počet chovateľov v klube spoločne za OZ KK, SNV, PP a SB je 50 s kapacitou 2000 holubov. Nasadzovacie strediská  budú určené výborom PKKT.

 C, Jozef Krišanda informoval o rokovaniach s predstaviteľmi OZ SNV, Poprad a Sabinov ohľadom spoločných pretekov v r.2012 ako dôsledku nových podmienok MS od r.2012. V prílohe je predbežný plán spoločných pretekov v sezóne 2012. K naplneniu tohto plánu sa zaviazali všetci zúčastnení aktéri tohto stretnutia.

Jozef Krišanda ďalej informoval o činnosti Golden klubu a pláne pretekov z Poľska v r.2012. Záujemci o účasť v tomto klube sa môžu prihlásiť u J.Krišandu do 15.12.2011.

D, V diskusii sa opäť otvorila téma nového delenia OZ na pásma, ktoré už bolo odsúhlasené na minulej schôdzi výboru rozšíreného o predsedov. Zástupcovia ZO V. Lomnica a ZO Žakovce „si to rozmysleli“ a tvrdia že ich chovatelia nechcú súťažiť v pásme Juh.  Rozhodnutie o ustanovení VS je v právomoci konferencie OZ, preto sa táto otázka bude riešiť hlasovaním na konferencii, ktorá prebehne v novom roku 2012.

 

K bodu 3:

Schôdzu ukončil p.Krišanda.

 

V Kežmarku,  27.10.2011                                                               Ing. Peter Grék

tajomník OZ CHPH Kežmarok

PRETEKOVÝ PLÁN OZ CHPH KEŽMAROK NA ROK 2011

Návrh vychádza z nových podmienok MS 2012:

 

– Krátke trate          –  minimálny počet nasadených holubov  2000 ks – výsledky OZ alebo región

– Stredné trate       –  minimálny počet nasadených holubov  3000 ks – výsledky OZ alebo región

 

Spolu 11 pretekov – do súťaže sa započíta 7 pretekov s minimálnym súčtom kilometrov 1900.

 

Dlhé trate 7 pretekov – štyri sa započítajú – súčet kilometrov 2400 – výsledky OZ alebo regionálne

 

Preteky od 500 do 700 km      – minimálny počet nasadených holubov  1500 ks

 

Preteky nad 700 km                – minimálny počet nasadených holubov  1000 ks

 

Zo stanovenej orientácie smer Kolín – súradnice  50:00:82 (rovnobežka)

 

PRETEKOVÝ PLÁN:

 

 SCHVÁLENÝ ZA ÚČASTI ZÁSTUPCOV OZ CHPH SPIŠSKÁ NOVÁ VES, KEŽMAROK A POPRAD

P.č. DÁTUM DEŇ MIESTO ŠTARTU Z. ŠÍRKA . km ZARADENIE VÝSLEDKY
21. 04. sobota Štrba     Nácvik
22. 04. nedeľa Lipt. Hrádok     Nácvik
28. 04. sobota Ružomberok  1     Nácvik
29. 04. nedeľa Ružomberok  2     Nácvik
1. 01. 05. utorok Čadca  1 49:27:61 115 MS -KT VS,OZ, R1
2. 06. 05. nedeľa Čadca  1 49:27:61 115 MS -KT VS,OZ,R1
3. 08. 05. utorok Val. Mezíříčí 49:28:16 172 MS -KT VS,OZ, R1, R2
4. 13. 05. nedeľa Šternberk 49:43:12 220 MS -KT VS,OZ
5. 20. 05. nedeľa Svitavy 49:44:39 290 MS –KT,MOZ VS,OZ
6. 27. 05. nedeľa Chrudim 1 49:58:25 340 MS –ST, MOZ VS, OZ,R1, R2,R3
7. 03. 06 nedeľa Chomutov  1 50:26:27 520 MS –DT,MOZ VS, OZ,R1,R2,R3
8.

9.

10. 06. nedeľa Chomutov  2

Valašské Meziříčí

50:26:27

49:28:16

520

172

MS –DT,MOZ

MOZ

VS, OZ,R1,R2,R3

VS, OZ,R1

10. 17. 06. nedeľa Chrudim 2 49:58:25 340 MS –ST, MOZ VS, OZ,R1,R2,R3
11. 24. 06. nedeľa Chomutov  3 50:26:27 520 MS –DT,MOZ VS, OZ,R1,R2,R3
12.

13.

30. 06. sobota Stendal

Chrudim 3

´

49:58:25

710

340

MS –DT,MOZ

MS – ST,MOZ

VS, OZ,R1,R2,R3

VS, OZ,R1,R2,R3

14. 08. 07 nedeľa Přelouč – letište 50:01:19 355 MS –ST, MOZ VS, OZ,R1,R2,R3
15.

16.

14. 07. sobota Gotha

Chrudim

´

49:58:25

700

340

MS –DT,MOZ

MS – ST,MOZ

VS, OZ,R1,R2,R3

VS, OZ,R1,R2,R3

17. 22. 07. nedeľa Chomutov  4 50:26:27 520 MS –DT,MOZ VS, OZ,R1,R2,R3
18.

19.

29. 07 sobota Rostock

Přelouč

 

50:01:19

790

355

MS –DT,MOZ MS – ST,MOZ VS, OZ,R1,R2,R3

VS, OZ,R1,R2,R3

Regióny:      R1 – OZ Poprad + OZ Kežmarok

                          R2 – OZ Poprad + OZ Kežmarok + OZ Spišská Nová Ves

                          R3 – OZ Poprad + OZ Kežmarok + OZ Spišská Nová Ves + OZ Sabinov

                         R4 – OZ Poprad + OZ Spišská Nová Ves

 

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031