Obežník 1/2010

 

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Kežmarok

OBEŽNÍK č. 1/2010

Po zasadnutí výboru OZ CHPH Kežmarok dňa 31. 05. 2010 vydáva preteková komisia OZ CHPH Kežmarok pre zabezpečenie organizácie pretekov tento obežník

Úprava pretekového plánu:

Východiska – zdôvodnenie: Na 6. júna 2010 má OZ k dispozícií iba auto a vozik, ďalší vozik sa nepodarilo požičať.

06. 06. 2010    nedeľa     nasadzovanie: sobota     Plzeň 1       môže sa nasadiť  1021 holubov

06. 06. 2010    nedeľa     nasadzovanie: sobota     Třebič         môže sa nasadiť  1920  holubov

13. 06. 2010    nedeľa     nasadzovanie: sobota     Trenčín       môže sa nasadiť  4000  holubov

13. 06. 2010    nedeľa     nasadzovanie: sobota     Žatec          môže sa nasadiť  1021  holubov

04. 07. 2010    nedeľa     nasadzovanie: sobota     Hodonín 2         môže sa nasadiť  2080  holubov

Rozpis nasadzovania na pretek Plzeň 1:

NS Spišská Belá: pre ZO CHPH Slovenská Ves, Spišská Belá, Kežmarok

Počet pridelených boxov: 7 + jeden spodný       Spolu počet holubov: 310

Nasadzovanie: 7,00 hod – 9,00 hod       Odchod auta: 9,00 hod

NS Ľubica: pre ZO CHPH Ľubica, Žakovce, Veľká Lomnica

Počet pridelených boxov: 12 + jeden spodný       Spolu počet holubov: 511

Nasadzovanie: 7,00 hod – 9,00 hod       Odchod auta: 9,30 hod

NS Poprad – Veľká: pre ZO CHPH Hôrka, Poprad – Veľká, Svit

Počet pridelených boxov: 5       Spolu počet holubov: 207

Nasadzovanie: 7,30 hod – 9,30 hod       Odchod auta: 10,00 hod

Rozpis boxov:

Vozik :

 

 

V

O

D

I

Č

L. Mikul Ľubica Ľubica  

L. Mikul.

Sp. Belá

Veľká

S

P

R

I

E

V

O

D

C

A

L. Mikul Ľubica Ľubica  

L. Mikul.

Sp. Belá

Veľká

L. Mikul Ľubica Ľubica  

L. Mikul.

Sp. Belá

Veľká

L. Mikul Ľubica Ľubica  

L. Mikul.

Sp. Belá

Veľká

L. Mikul L. Mik. Ľubica  

L. Mikul.

L. Mikul.

Veľká

L. Mikul

L. Mik. Ľubica  

L. Mikul.

L. Mikul. Sp. Belá

L. Mikul

L. Mik. Ľubica  

L. Mikul.

L. Mikul. Sp. Belá

L. Mikul

L. Mik. Ľubica  

L. Mikul.

L. Mikul. Sp. Belá

L. Mikul

  Ľubica   L. Mikul.   Sp. Belá

Rozpis nasadzovania na pretek Třebíč:

 

Nasadzovacie stredisko

Třebíč

Slovenská Ves

17,00

Spišská Belá

17,20

Kežmarok

17,50

Ľubica

18,10

Žakovce

18,30

Veľká Lomnica

18,50

Hôrka

19,20

Poprad – Veľká

19,40

Svit

20,00

Rozpis boxov:

Nadstavba – auto: 48 boxov t. j. cca 48 % (približne 45 – 50 %)

 

V

O

D

I

Č

 

Spišská Belá

Ľubica

Ľubica

Žakovce

Spišská Belá

Ľubica

Ľubica

Žakovce

Spišská Belá

Spišská Belá

Ľubica

Žakovce

Spišská Belá

Spišská Belá

Ľubica

Žakovce

Spišská Belá

Spišská Belá

Ľubica

Žakovce/Hôrka

Spišská Belá

Sp. Belá/Ľubica

Ľubica

Slov. Ves

Slov. Ves

Hôrka

Poprad – Veľká Veľká Lomn.

SP
RIE
VO
D
CA

Slov. Ves

Hôrka

Poprad – Veľká Veľká Lomn.

Slov. Ves

Hôrka

Poprad – Veľká Veľká Lomn.

Hôrka

Kežmarok

Poprad – Veľká Veľká Lomn.

Hôrka

Kežmarok

Svit

Veľká Lomn.

Hôrka

Kežmarok

Svit

Veľká Lomn.

                                                                                               Spracoval: Daniel Dudzik