27.10.2011 Zápisnica

                                    Zápisnica

zo schôdze  výboru OZ CHPH Kežmarok, rozšírenej o predsedov ZO CHPH konanej  dňa 27.10.2011  v Spišskej Belej

 

Prítomní:

Slov.Ves: F.Jacenko

Sp.Belá:   Jozef Krišanda, Jozef Andráš

Kežmarok: M.Vilček, M.Mesarčík st.

Žakovce: Balint Eduard

Ľubica:   J.Šoltes

V.Lomnica:  P.Grék, D.Dudzik, Kredatus M.

Poprad – Veľká: V.Božoň

Hôrka: ospravedlnený

Svit: ospravedlnený

Teplica: Kubík F.

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie
  2. Organizácia ďalšej činnosti OZ
  3. Záver

 

Rokovanie otvoril podpredseda OZ CHPH KK p. Krišanda,  oboznámil prítomných

s programom schôdze.

 

K bodu 2 : 

 

A,  RNDr. Dudzik informoval o zasadnutí prezídia SZ CHPH, na ktorom bol podaný návrh na nové majstrovstvá Slovenska, ktoré svojimi podmienkami majú napomôcť k vzniku regiónov a spoločnému vypúšťaniu holubov viacerých OZ. MS dlhých tratí sa budú počítať len z výsledkov regiónov a do MS KT a ST sa budú musieť započítavať aspoň 2 preteky s počtom nasadených holubov v množstve 3000 ks.

CV v Nitre sa uskutoční 6-7.1.2012.

RV sa uskutoční v polovici decembra v Kapušanoch pri Prešove.

 

 B, Jozef Krišanda informoval o príprave spoločného regiónu na preteky cez 500 km v zložení Sabinov, SNV, Poprad, Kežmarok. Spoločné preteky budú predbežne z: 4x Chomutov, 2x Rostock, 1x VC Slovenska.

Pre prípravu spoločného regiónu na KT a ST  bol J.Krišanda poverený jednaním s OZ Poprad.

Pre tieto preteky (do 500 km) z dôvodu nového Majstrovstva Slovenska je nevyhnutné spájanie sa do väčších celkov – pre našu OZ je najoptimálnejší región s OZ PP. Ďalším možným spoločným regiónom je OZ SNV, hovorilo sa o možných troch posledných pretekoch na ST. Otázke spoločných regiónov na KT a ST sa bude výbor OZ na čele s J.Krišandom venovať po oficiálnom zverejnení podmienok MS (po výstave Majstrov v Tornali).

 

C, Bolo dohodnuté, že v časopise Poštový holub bude zverejnené poradie Majstrovstva OZ podľa spoločných výsledkov OZ z neobmedzeného množstva.

 

D, Výsledky OZ za sezónu 2011 sú pripravené na tlač, do 1.11.2011 je potrebné nahlásiť tajomníkovi OZ P.Grékovi objednávané počty. Budú zhotovené  :

–          Oblastné výsledky

–          Výsledky Pásmo Juh

–          Výsledky Pásmo Sever

–          Regionálne s OZ LM

Regionálne výsledky budú zhotovené v počte 1 ks pre každú ZO, ostatné treba záväzne objednávať. Cena bude určená až na základe spracovaného množstva.

 

E.,  Bola prerokovaná žiadosť ZO Stará Ľubovňa o prijatie do našej OZ. Po krátkej rozprave bola ich žiadosť schválená s tým, že po ich príchode do OZ bude treba upraviť vypúšťacie miesta a upraviť zloženie pásiem tak, aby ZO Velká Lomnica a ZO Žakovce patrili do pásma Juh.

G,  V diskusii navrhli pp. Šoltés a Balint, aby sa v nasledujúcich sezónach zrušil súčasný systém vyhodnocovania majstrovstiev a znovu sa zaviedli ako priorita spoločné oblastné výsledky i ich vyhodnocovanie. J.Krišanda navrhol zrušiť majstrovstvo z obmedzeného množstva i jeho vyhodnocovanie.

Všeobecne vládol názor, že všetky zmeny  a dohody o regiónoch treba záväzne dohodnúť na dlhšiu dobu.

K bodu 3:

Schôdzu ukončil p.Krišanda.

 

Uznesenie

z rozšírenej  schôdze výboru OZ CHPH Kežmarok , konanej  dňa 26.7.2011 v Kežmarku

 

VÝBOR OZ CHPH KEŽMAROK

 

Schvaľuje:

A,  Žiadosť ZO Stará Ľubovňa o prijatie do OZ Kežmarok.

B,  Zverejnenie celkového poradia Majstrovstva OZ v časopise Poštový holub podľa oblastných výsledkov z neobmedzeného množstva.

 

Ukladá:

C, Nahlásiť objednávky výsledkov sezóny 2011

 

Zodpovedný. Predsedovia ZO                                               Termín: 1.11.2011

D,  Jozefovi Krišandovi uskutočniť rokovania s OZ Poprad o vytvorení spoločného regiónu pre preteky na KT a ST s OZ Poprad.

 

Zodpovedný: J.Krišanda                                                         Termín: ihneď

 

 

V Kežmarku,  27.10.2011

 

Ing. Peter Grék

tajomník OZ CHPH Kežmarok

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031