31.5.2010 Zápisnica

                                

                                   Zápisnica

zo schôdze  výboru OZ CHPH Kežmarok, konanej  dňa 31.5.2010  v Kežmarku

 

Prítomní:  Jozef Krišanda, Jozef Andráš, František Bizovský,  RNDr. Daniel Dudzik,  Vilček Michal, Ing.Grék Peter

Neprítomní – ospravedlnení: Peter Moravec

 

Program rokovania:

  1. Otvorenie
  2. Úprava pretekového plánu
  3. Rôzne
  4. Záver

 

Rokovanie otvoril podpredseda OZ CHPH KK p. Krišanda,  oboznámil prítomných

s programom schôdze.

 

K bodu 2 : 

Na základe nových podnetov (neuskutočnenie preteku Trenčín 2-29.5.2010  z dôvodu zlého počasia a na základe zmeny pretekového plánu OZ Orava a následne nemožnosti zapožičania prepravného vozíka OZ LM na prepravu holubov na pretek dňa 6.6.2010) sa výbor rozhodol hlavne z dôvodu akceptácie pôvodnej myšlienky pretekového plánu ohľadom možnosti rozletieť ročné holuby upraviť pretekový plán nasledovne (zmeny oproti pôvodnému plánu vyznačené tmavšie):

 

6.6.2010   Plzeň 1

  6.6.2010   Třebíč

13.6.2010   Trenčín (plná kapacita 4000 ks)

13.6.2010   Žatec

20.6.2010   Dačice 1

26.6.2010   Dačice 2

26.6.2010   Gotha 1

4.7.2010   Plzeň 2

4.7.2010   Hodonín 2

11.7.2010   Dačice 3

11.7.2010   Gotha 2

18.7.2010   Cheb

24.7.2010   Číhovice 2

1.8.2010   Číhovice 3

1.8.2010   náhradný termín (DT)

 

Výcvikár oblasti p.D.Dudzik vypracuje obežník  (tvorí prílohu zápisnice) v ktorom budú zapracované inštrukcie a organizačné zmeny  týkajúce sa úpravy pretekovej sezóny.

 

Všetci chovatelia oblasti by si mali uvedomiť že zmeny vyvolané nepriazňou počasia treba organizačne riešiť a ako sme zistili, tých navrhovaných možných ďalších postupov dokážu „vykúzliť“ chovatelia naozaj nepreberné množstvo. Úlohou výboru je zvážiť situáciu a navrhnúť najschodnejšiu cestu pre väčšinu chovateľov  na základe daných možností. Nutné krátenia počtov vychádzajú len zo súčasnej situácie vyvolanej okolnosťami –  pôvodný plán bol narušený a s ním i možnosti nasadzovať 4000 ks holubov podľa pôvodného úmyslu.

 

 

K bodu 3:

A, V rôznom sa prejednala nutnosť zaobstarania karty resp.telefónu (telefónov) pre zabezpečenie spojenia s vodičom, resp. nutnosť preplatenia hovorov osádky vozidla z dôvodov koordinácie štartov. Jozef Krišanda bol poverený zabezpečením najvýhodnejšieho riešenia tejto úlohy.

 

 

 

K bodu 4:

Schôdzu ukončil p.Krišanda.

 

Uznesenie

zo schôdze výboru OZ CHPH Kežmarok , konanej  dňa 31.5.2010  v Kežmarku

 

 

VÝBOR OZ CHPH KEŽMAROK

 

Schvaľuje:

 

A,   Zmenu pretekového plánu (podľa bodu 2 programu rokovania)

 

Ukladá:

 

B,  Doriešiť možnosti telefonického spojenia medzi posádkou auta a štartovacou komisiou na čele s J.Krišandom

 

Zodpovedný: J.Krišanda                                           Termín: 13.6.2010

 

 

V Kežmarku,  31.5.2010

 

 

Ing. Peter Grék

tajomník OZ CHPH Kežmarok

 

Príloha:  Obežník č.1

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

máj 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031