10.5.2011 Zápisnica

                                    Zápisnica

zo schôdze  výboru OZ CHPH Kežmarok, rozšírenej o predsedov ZO CHPH konanej  dňa 10.5.2011  v Kežmarku

 

Prítomní:

 

Slov.Ves: F.Jacenko

Sp.Belá:   Jozef Krišanda, Jozef Andráš

Kežmarok: M.Vilček

Žakovce: J.Balint

Ľubica:   J.Šoltes

V.Lomnica:  P.Grék, D.Dudzik, Baran M., Kredatus M.

Poprad – Veľká: V.Božoň

Hôrka: L.Dravecký

Svit: R.Karaffa ospravedlnený

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie
  2. Organizácia ďalšej činnosti OZ
  3. Záver

 

Rokovanie otvoril podpredseda OZ CHPH KK p. Krišanda,  oboznámil prítomných

s programom schôdze.

 

K bodu 2 : 

 

A,  Schôdza bola zvolaná na základe doriešenia platenia za preteky DT a SDT.

 

Rozpis platenia za jednotlivé preteky:

Žatec   0,45 €/holub

Chomutov   0,45 €

Cheb    0,45 €

Gotha 0,90 €

Stendhal  0,90 €

Kiel    1,40 €

 

Informácia – výpis zo zápisnice KDTVR z 29.3.2011 v Prešove:

 

„Z preteku Žatec odvedie každé OZ za nahláseného holuba cenu 0,03 € , z tejto sumy sa uskutoční ocenenie pre prvých 5 doletených holubov v dvoch pásmach – pásmo západ – hranica do 560 km a pásme východ – nad 560 km.

Z pretekov Stendal, Gotha a Kiel sa vyhodnotia prvé 3 doletené holuby v pásmach – Stendal a Gotha hranica 770 km a Kiel – hranica 950 km

Ohodnotenie najúspešnejších chovateľov KDTVR sa vyhodnotí podľa starého kľúča – teda najúspešnejší traja v poradí ako aj najúspešnejší chovateľ každého OZ

Rôzne:

Organizátorom RV pre rok 2011 je OZ Michalovce s miestom konania – Továrne

Do 1.9.2011 musia túto skutočnosť ešte potvrdiť. Náhradníkom je OZ Bardejov.

Pre výstavné potreby si každé OZ zabezpečí prostredníctvom predsedu KDTVR nákup výstavných klietok a výrobu podstavcov pre ne ( ich rozmery poskytnú OZ Kežmarok, ktorý tieto podstavce vlastní)

Prítomní sa vyjadrili k plánovanému preteku mladých holubov Č.Třebová, kde sú zladené pretekové plány s tým, že okrem OZ MI a KE sa chovatelia môžu bez problémov zúčastniť komerčného preteku dňa 25.9.2011. Propozície k preteku budú zverejnené do 1.9.2011 „koniec výpisu.

 

B, V NS Poprad – Veľká bolo nariadené zostavovať zmiešané nasadzovacie a vyhodnocovacie komisie z oboch zúčastnených klubov PP-Veľká a Svit.

 

C, Výcvikár OZ p.Dudzik oboznámil prítomných s slabou kvalitou vypisovanej pretekovej dokumentácie ( nutné klásť dôraz na presné vypisovanie obálok s počtom chovateľov i nasadených holubov, názvom a dátumom preteku, pečiatkov resp. popisom ZO – zvláštnu pozornosť venovať správnemu sčítavaniu počtov, kde sa stále objavujú chyby !!)

 

D, Rozdelenie krúžkov ročníku.2011 na jednotlivých chovateľov treba bezpodmienečne zaslať aj v elektronickej forme tajomníkovi OZ na adresu peter grek.sk v termíne do 20.5.2011

 

K bodu 3:

Schôdzu ukončil p.Krišanda.

 

Uznesenie

z rozšírenej  schôdze výboru OZ CHPH Kežmarok , konanej  dňa 10.5.2011 v Kežmarku

 

VÝBOR OZ CHPH KEŽMAROK

 

Schvaľuje:

A,  Z dôvodu nárastu ceny nafty zvýšenie sadzby za 1 km prepravného výkonu auta s vlakom o 0,033 € za 1 km.

 

Ukladá:

B, Uhradiť platbu za objednané holuby na DT a SDT pokladníkovi OZ  J. Andrášovi

 

Zodpovedný. Predsedovia ZO                                               Termín: 31.5.2011

C,  Zaslať tajomníkovi OZ P.Grékovi:

 

–          rozpis rozdelenia krúžkov ročníku 2011 v základných organizáciách na predpísanom tlačive

Zodpovedný: predsedovia ZO                                              Termín: 20.5.2011

 

V Kežmarku,  28.2.2011

 

Ing. Peter Grék

tajomník OZ CHPH Kežmarok

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

máj 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031