9.5.2012 Zápisnica

                                    Zápisnica

zo schôdze  výboru OZ CHPH Kežmarok, rozšírenej o predsedov ZO CHPH konanej  dňa 9.5.2012  v Spišskej Belej

 

Prítomní:

 

Slov.Ves: F.Jacenko

Sp.Belá:   Jozef Krišanda, Jozef Andráš

Kežmarok: M. Mesarčík

Žakovce: J. Balint, E. Balint

Ľubica:   J.Šoltes

V. Lomnica:  P. Grék, D. Dudzik, Kredatus M.

Poprad – Veľká: V. Božoň

Hôrka: ospravedlnený

St. Ľubovňa: R. Šulík, P.Turek

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie
  2. Organizácia pretek. činnosti OZ  v sezóne 2012.
  3. Záver

 

Rokovanie otvoril podpredseda OZ CHPH KK  p. Krišanda,  oboznámil prítomných

s programom schôdze.

 

K bodu 2 : 

 

A,  Na základe kontroly pretekovej dokumentácie po prvom závode výbor OZ upozorňuje ZO na dôslednosť pri vypisovaní dokumentácie hlavne:

–          Dôsledné vypisovanie obálok k pretekom s uvedením čo v tej ktorej obálke je, správne sčítavanie počtov chovateľov a holubov

–          Vypisovanie čísiel chovateľov na KL (sú na stranke OZ KK)

–          Uvádzať na KL počet holubov nasadených na EKS i hodiny

 

B,  Pretek Bytča 3.6.2012 sa organizuje ako pretek do M OZ (nie do M Slovenska) s nasadzovaním počtu holubov ako na ST + na každú ZO bude pridelený 1 kôš naviac.

 

C, Odchody prepravného vozidla regiónu KDTVR-Spiš na pretek:

 

Chomutov:

Spišská Belá      12,00

V.Lomnica         12,40

Poprad-Veľká    13,00

 

Stendal:

Spišská Belá  sobota 10,30

 

Gotha:

Spišská Belá  piatok  10,30

 

Cena za holuba na preteky z Chomutova  je 0,50 €/ks, máme pridelených 42 boxov do ktorých pôjde priemerne 25 holubov/box.

 

Cena za holuba na Stendal a Gothu je 1,00 €/ks, máme 15,5 boxu do ktorých pôjde priemerne 33 holubov/box.

Prvé holuby hlásia chovatelia okamžite svojmu klubovému výcvikárovi, ktorý ich hlási ďalej Jozefovi Krišandovi. Následne sú  prvé holuby OZ nahlasované ďalej M. Blahovskému.

 

D, Do PKKT sú prihlásený za OZ KK nasledovní chovatelia:

 

IV.- NS – Veľká Lomnica – 9 boxov

IV./1.Ing.Peter Grék – OZ Kežmarok – 20 ks

IV./2.RNDr.Daniel Dudzik – OZ Kežmarok- 40 holubov

IV./3.Garamsegy Ladislav – OZ Kežmarok – 20 ks

IV./4.Vencko Ján – OZ Kežmarok – 20 ks

IV./5.Jozef Krišanda – OZ Kežmarok – 40 ks

IV./6.Jozef Andráš – OZ Kežmarok – 40 ks

IV./7.Víťazoslav Korenko – OZ Kežmarok – 40 ks

IV./8.Miroslav Baran – OZ Kežmarok – 20 ks

IV./9.Ján Šoltés – OZ Kežmarok – 20 ks

IV./10.Vladimír Božoň – OZ Kežmarok – 20 ks

IV./11.Milan Lištiak – OZ Kežmarok – 20 ks

IV./12.František Pavličko – OZ Kežmarok – 20 ks

IV./13.Peter Kušnirák – OZ Kežmarok – 40 ks

 

Plán pretekov Podtatranského klubu krátkych tratí – PKKT:

 

Bytča I. – 18.5.2012

Čadca I. – 25.5.2012

Bytča II. – 8.6.2012

Čadca II. – 15.6.2012

Bytča III. – 22.6.2012

Čadca III. – 29.6.2012

-náhradný termín

 

Informácie o činnosti klubu sú na: http://www.ozsnv.wz.cz/

 

Info z činnosti PKKT:

 

Zápis zo zasadnutia prípravného výboru Podtatranského klubu krátkych tratí – 9.2.2012

Za predsedu PKKT bol zvolený Vladimír Mulik , za tajomíka a zároveň výpočtára klubu bol určený M.Blahovský, výcvikárom a autoreferentom bude Dalibor Duľa a pokladníkom klubu pre najbližšie obdobie je zvolený Vladimír Fabián.

Do revíznej komisie bol za predsedu zvolený p.Benjamín Lištiak, členovia – Ján Ilavský, Víťo Korenko

·       Výbor vzhľadom na rozpočet klubu určil výšku členského poplatku , ktorý bude 5 € za člena, ako aj výšku štartovného na úroveň 35 €. Toto členské musí byť za jednotlivých členov uhradené na adresu pokladníka do 15.3.2012 – V.Fabián, Kúpeľná 43, 053 04 Spišské Podhradie – najlepšie formou poštovej poukážky.

Uviesť mená chovateľov, ktorí majú uhradení členský poplatok a štartovné.

·       Štartovné za nasadzovacie stredisko je určené počtom požadovaných košov vo výške 35 € za kôš.

Ocenenie súťaží:

A./ Celkovo bude ocenených prvých 5 chovateľov v poradí PKKT

1.    100 €

2.    80 €

3.    60 €

4.    40 €

5.    20 €

B./ Budú vyhodnotené prvé 3 eso holuby súčtom 5 koef. z 5 pretekov (najnižší koef.)

1.     50 €

2.     40 €

3.     30 €

Pri spoločnej výstave KDTVR-Spiš bude vystavená kolekcia ocenených chovateľov ( 15 ks – 5 x 3 ks)

Séria pre majstrovstvo PKKT : 40/7 – 50/1/1

 

C./ Tipovacia súťaž : – pri každom preteku si chovateľ určí počet holubov ktoré budú tipované o finančné ocenenia. Tieto musia byť uvedené na prvých miestach na KL chovateľa.  V nasadzovacom stredisku sa uvedie na tlačivo zoznam chovateľov, ktorí sa zapojili do tipovacej súťaže. Vybratý poplatok za družstvo sa odovzdá spoločne so zoznamom chovateľov vodičovi prepravného auta v zapečatenej obálke spoločne s poplatkom.

Príklad : Pigeonsteam Duľa – 7 ( znamená, že chovateľových prvých 7 holubov na KL je súťažných)

Blahovský 5 – znamená že do súťaže si chovateľ určil a zaplatil 5 holubov v poradí 1-5 na KL. Platba za jedného súťažného holuba je 1 €.

Vyhodnotené budú prvé tri holuby v preteku označené ako súťažné.

1.    50 % vkladu

2.    30 % vkladu

3.    20 % vkladu

 

Harmonogram zberu holubov :

NS Brezovica – 18.00

NS SP.Podhradie – 19.00

NS – Odorín – 19.30

NS – Sp.N.Ves – 20.00

NS  – V.Lomnica – 21.00

NS Poprad – letisko – 21.30 hodín

 

Vedúci NS zašlú na adresu tajomníka evidenčný list chovateľov za NS , tlačivo si stiahnu z web stránky PKKT.

Pre potvrdzovanie podkladov za dané NS bude zhotovená pre každé NS samostatná pečiatka

( zabezpečí pokladník PKKT)

 

 

Nasadzovanie na prvý pretek bude vo V.Lomnici 17.5.2012 od 18,30 hod, chovatelia si donesú papiere do vlastných boxov, odchod auta bude o 21,00 hod.

 

 

E,  Prikladám opis mailu v plnom znení , ktorý išiel na všetky kluby ohľadom nahlasovania požiadaviek na opravy výsledkov, ktorý treba akceptovať:

 

„Zdravím,
v prílohe prikladám tlačivo na nahlasovanie opráv výsledkov.
Telefonické reklamácie neprijímam , toto tlačivo treba vytlačiť, dať do klubu, vyplniť podľa reklamácie jednotlivých  chovateľov a podpísané pribaliť k vyhodnoteniu preteku,
ktoré doručujete RNDr.Dudzikovi (spolu s dokladmi k nasledujúcim pretekom).
Reklamácie prijímam do 14 dní po ich uverejnení na internete.
Reklamácie bude výpočtár opravovať naraz po doručení všetkých opráv (po 14 dňoch).
Neskôr uplatnené reklamácie nebudú akceptované.

Peter Grék

Tento oznam je aj na stránke :          http://www.szchph.sk/sections/1/reports|27/oznamy.html

 

K bodu 3:

Schôdzu ukončil p.Krišanda.

 

 

Uznesenie

z rozšírenej  schôdze výboru OZ CHPH Kežmarok , konanej  dňa 9.5.2012  v Spišskej Belej

 

VÝBOR OZ CHPH KEŽMAROK

 

Ukladá:

 

B, Uhradiť platbu za objednané boxy na DT  pokladníkovi OZ  J.Andrášovi

–          Chomutov 0,50 €/ks, Nemecká 1,00 €/ks

 

Zodpovedný. predsedovia ZO                                               Termín: 3.6.2012

C,  Hlásenie požiadavky na opravy pretekových výsledkov posielať v duchu zaslaného mailu od tajomníka OZ P. Gréka. Po uplynutí 14 dní budú spracovávané pásmové výsledky a zasielané ďalej ako podklad k spracovaniu dvojročných výsledkov, takže reklamácie po tomto termíne nebudú akceptované.

 

Zodpovedný: predsedovia a výcvikári ZO                                           Termín: stály

 

 

V Kežmarku,  9.5.2012

 

Ing. Peter Grék

tajomník OZ CHPH Kežmarok

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930