28.2.2011 Zápisnica

                                    Zápisnica

zo schôdze  výboru OZ CHPH Kežmarok, rozšírenej o predsedov ZO CHPH konanej  dňa 28.2.2011  v Kežmarku

 

Prítomní:

 

Slov.Ves: F.Jacenko

Sp.Belá:   Jozef Krišanda, Jozef Andráš

Kežmarok: M.Vilček

Žakovce: J.Balint

Ľubica:   J.Šoltes

V.Lomnica:  P.Grék, D.Dudzik

Poprad – Veľká: V.Božoň

Hôrka: L.Dravecký

Svit: R.Karaffa

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie
  2. Organizácia ďalšej činnosti OZ
  3. Záver

 

Rokovanie otvoril podpredseda OZ CHPH KK p. Krišanda,  oboznámil prítomných

s programom schôdze.

 

K bodu 2 : 

 

A,  Schôdza bola zvolaná na základe dodania rodových krúžkov, ktoré boli rozdelené medzi kluby.

Ďalej bolo nutné doriešiť nadlimitnú nahlášku holubov na KT.

Vzájomnou dohodou boli nakoniec odsúhlasené počty pridelených – redukovaných boxov na preteky KT. Počty boxov pôvodne nahlásené bude treba podľa pôvodných nahlášok zaplatiť. Z dôvodu kompenzácie zvýšených nákladov a možnosti rozlietania holubov na začiatku sezóny bol navrhnutý a schválený pretek KT- Čadca , ktorý sa uskutoční 7.5.2011.

( Pôjdu dva preteky Čadca 1 a Čadca 2 po sebe). Tento pretek sa bude počítať do bodovania oblasti, nie však do Majstrovstiev Slovenska.

 

Rozpis pridelených – redukovaných boxov na KT je nasledovný:

 

Sl.Ves                               7 boxov

Sp.Belá                           18

Kežmarok                         5,5

Ľubica                             11

Žakovce                          11

V.Lomnica                      11

Hôrka                              12,5

Poprad-Veľká + Svit      24

Spolu                            100 boxov

 

 

 

Naviac na prvé dva preteky ST (Kolín 1 a Kolín 2) bude možné nasadzovať holuby podľa režimu KT tzn. podľa horeuvedeného rozpisu s maximálnou kapacitou 100 boxov t.j. 4000 ks.

Na ďalšie 4 závody ST už treba počítať s krátením, nakoľko budeme viezť holuby OZ LM a na posledné 2 preteky ST OZ Revúca. Holuby OZ Revúca budú nasadené v Liptovskom Mikuláši.

 

K bodu 3:

Schôdzu ukončil p.Krišanda.

 

Uznesenie

z rozšírenej  schôdze výboru OZ CHPH Kežmarok , konanej  dňa 28.2.2011  v Kežmarku

 

VÝBOR OZ CHPH KEŽMAROK

 

Schvaľuje:

 

A,   Ďalší pretek KT –  Čadca 1 na 7.5.2011, pretek sa započítava do majstrovstva OZ, nie však do Majstrovstiev Slovenska.

 

Ukladá:

 

B, Uhradiť platbu za objednané boxy na nácviky, KT a ST pokladníkovi OZ  J.Andrášovi

 

Nácviky 1 box = 13,50 €

KT 1 box =  40 €

ST 1 box = 60 €

 

 

Zodpovedný. Predsedovia ZO                                               Termín: 20.4.2011

C,  Zaslať tajomníkovi OZ P.Grékovi:

 

1.,  rozpis rozdelenia krúžkov ročníku 2011 v základných organizáciách na predpísanom priloženom tlačive

 

2., Nahlásiť menovite chovateľov, ktorým je treba zamerať súradnice holubníka

(chovatelia ktorí minulý rok nelietali a nemali zamerané súradnice novým spôsobom a budú pretekať s holubami v tomto roku)

 

Zodpovedný: predsedovia ZO                                           Termín: 31.3.2011

 

 

V Kežmarku,  28.2.2011

 

Ing. Peter Grék

tajomník OZ CHPH Kežmarok

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031