Obežník 2/2010

 

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Kežmarok

 

OBEŽNÍK č. 2/2010

 

Výbor OZ CHPH Kežmarok vydáva k zabezpečeniu preteku ŽATEC, ktorý sa bude konať dňa 13. 06. 2010 nasledovný obežník.

 

 

Rozpis nasadzovania na pretek ŽATEC: 13. júna 2010

 

NS Spišská Belá: pre ZO CHPH Slovenská Ves, Spišská Belá, Kežmarok

Počet pridelených boxov: 12       do boxu 27 PH              Možnosť nasadenia: 324 holubov

Spolu počet objednaných miest pre holuby: 310

Nasadzovanie: 12. júna 2010 – sobota          9,00 hod. – 11,00 hod.

Odchod auta do Veľkej Lomnice: 11,10 hod

NS Veľká Lomnica: pre ZO CHPH Ľubica, Žakovce, Veľká Lomnica

Počet pridelených boxov: 19       do boxu 27 PH             Možnosť nasadenia: 513 holubov

Spolu počet objednaných miest pre holuby: 511

Nasadzovanie: 12. júna 2010 – sobota           9,30 hod. – 12,30 hod.

Odchod auta z Veľkej Lomnice: 12,00 hod.

Poznámka: Ak sa do každého boxu nenasadí podpísaný počet holubov, voľný box   

                       sa nechá pre NS Poprad – Veľká

 

NS Poprad – Veľká: pre ZO CHPH Hôrka, Poprad – Veľká, Svit

Počet pridelených boxov: 7       do boxu 27 PH             Možnosť nasadenia: 189 holubov

Spolu počet objednaných miest pre holuby: 200

Nasadzovanie: 12. júna 2010 – sobota           11,30 hod. – 12,00 hod.    

Odchod auta z Popradu – Veľkej: 13,00 hod.

 

 

 

Rozpis nasadzovania na pretek Trenčín: 13. júna 2010

 

Podľa pôvodného rozpisu t. j. ako Trenčín 1.

 

 

 

V Kežmarku 08. 06. 2010

 

RNDr. Daniel Dudzik

Výcvikár OZ Kežmarok