Zápisnica zo zasadnutia výboru rozšíreného o predsedov konaná 19.3.2020 v Huncovciach o 19.00 hodine

Prítomný: Jacenko F., Dragašek F., Pavličko J., Šoltés J., Funket F.,Klimčák V., Bartko Š., Pirožek J., Gally J., Dlugoš P. ml., Dlugoš P., Mesarčík J., Kaňuk P., Gurgoľ D., Timko A.

Program:

 1. Otvorenie,
 2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice,
 3. Platby za N, KT a ST,
 4. Veterinárne potvrdenia a priradenia čipov,
 5. Prestup členov Špiner Jozef a Bizovský František z ZO Ľubica do ZO Žakovce,
 6. Uznesenie,
 7. Záver.
 1. Zasadnutie výboru rozšíreného o predsedov otvoril, všetkých privítal a oboznámil s programom schôdze tajomník OZ Ing. Timko Alojz.
 2. Za zapisovateľa bol zvolený Ing. Timko a za overovateľov zápisnice Patrik Kaňuk a Daniel Gurgoľ.
 3. Platby za nahlásené holuby treba vykonať pokladníkovi OZ do 31.3.2024. Zodpodedný pokladík každej ZO OZ Kežmarok.
 4. Veterinárne potvrdenia každej ZOčky je potrebné odovzdať spolu s súpiskou všetkých holubov, ktoré budú v koši na nácviky a preteky  odniesť do 20.4.2024 výcvikárovi OZ. Priradenie čipov v tom istom termíne.
 5. Jednomyselne bol schválený prestup členov ZO Ľubica – Bizovský František a Špiner Jozef do ZO Žakovce.
 6. Výbor rozšírený o predsedov schvaľuje:
 7. Zapisovateľa,
 8. Overovateľov zápisnice,
 9. Dátumy na platby za holuby,
 10. Dátum na odovzdanie načipovaných holubov a veterinárnych potvrdení,
 11. Prestup členov ZO Ľubica do ZO Žakovce.

                   Výbor rozšírený o predsedov ukladá:

                     Pokladníkom ZO uhradiť za nahlásené holuby podľa termínu.

                     Výcvikárom ZO odovzdať veterinárne potvrdenia a priradenie čipov do 20.4.2024

 • Na záver tajomník OZ prítomným poďakoval, zaprial úspešnú sezónu starých holubov a schôdzu ukončil.

Zapísal: Ing. Alojz Timko, tajomník OZ              

Overil:  Kaňuk Patrik, výcvikár OZ             …… súhlasím………

              Gurgoľ Daniel, predseda OZ      …….súhlasím………..

Pridaj komentár

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

máj 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031