21.1.2011 Zápisnica

                                    Zápisnica

zo schôdze  výboru OZ CHPH Kežmarok, rozšírenej o predsedov ZO CHPH konanej  dňa 21.1.2011  v Kežmarku

 

Prítomní:

 

Slov.Ves: F.Jacenko

Sp.Belá:   Jozef Krišanda, Jozef Andráš

Kežmarok: M.Vilček

Žakovce: E.Balint

Ľubica:   F.Bizovský, M.Michlík

V.Lomnica: M.Kredatus, P.Grék, D.Dudzik

Poprad – Veľká: V.Božoň, D.Ludvig

Hôrka: ospravedlnení, splnomocnení k hlasovaniu Ing.Grék

Svit: R.Karaffa

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie
  2. Organizácia ďalšej činnosti OZ
  3. Záver

 

Rokovanie otvoril podpredseda OZ CHPH KK p. Krišanda,  oboznámil prítomných

s programom schôdze.

 

K bodu 2 : 

 

A,  Schôdza bola zvolaná na základe žiadosti o prijatie jednotlivých chovateľov organizovaných v ZO Spišská Teplica (OZ Poprad) do našej OZ Kežmarok.

Zástupcovia našich základných organizácií sa mali vyjadriť k ich prípadnému prijatiu do nášho OZ Kežmarok. Všetci zúčastnení prejavili súhlasné stanovisko k ich prijatiu do OZ Kežmarok, žiadna ZO nie je proti ich prijatiu.

Chovateľov ktorí chcú vstúpiť do našej OZ budú prijímať ZO Poprad –Veľká resp. ZO Svit,

voľba závisí od samotných chovateľov z Spišskej Teplice.. Všetci prijatí chovatelia uhradia do pokladne OZ sumu 16,60 €, ako podiel na nadstavbe na prepravu holubov.

 

B,  Konferencia OZ Kežmarok sa uskutoční  13.2.2011 so začiatkom o 15.00 hod.  vo Vinárni v Spišskej Belej. Kľúč pre výber kandidátov je 10:1. Na každú desiatku chovateľov ZO jeden kandidát s hlasom rozhodujúcim.

Kandidátov na zmenu do výboru OZ treba  určiť ako delegátov konferencie, aby sa mohli vyjadriť k prípadnému zvoleniu do výboru OZ.

O 16.00 hod budú pozvaní na konferenciu jubilujúci chovatelia OZ:

60 – Ján Tišák, ZO S.Belá

Dušan Ilavský, Hôrka

70 – Martin Mičko, Hôrka

František Fabry, Veľká

 

C,  Výborom bol predložený upravený návrh plánu na rok 2011, ktorí všetci zúčastnení obdržali (spolupráca s OZ LM a Revúca)

 

D,  1. Výška členského do SZ = 4€, do OZ= 7 € (dôchodcovia a deti 3,50€)

2. Výška poplatku za výpočet výsledkov 5€ na člena

 

E, Priestupok chovateľa Slava Romaňáka, ktorý nedoniesol nominovaného holuba na RV v Bijacovciach dorieči ZO Slovenská Ves.

 

K bodu 3:

Schôdzu ukončil p.Krišanda.

 

Uznesenie

z rozšírenej  schôdze výboru OZ CHPH Kežmarok , konanej  dňa 21.1.2011  v Kežmarku

 

VÝBOR OZ CHPH KEŽMAROK

 

Schvaľuje:

 

A,   Návrh plánu na rok 2011

B,   Prijatie nových chovateľov zo Spišskej Teplice do klubov OZ Kežmarok

 

Ukladá:

 

D,  Nahlásiť na konferencii mená členov ktorí chcú odoberať Spravodaj. Cena: 6€

 

Zodpovedný: predsedovia ZO                                           Termín: 13.2.2011

 

 

V Kežmarku,  21.1.2011

 

 

Ing. Peter Grék

tajomník OZ CHPH Kežmarok

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

apríl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930