17.5.2010 Zápisnica

                                

                                   Zápisnica

zo schôdze  výboru OZ CHPH Kežmarok, konanej  dňa 17.5.2010  v Kežmarku

 

Prítomní:  Jozef Krišanda, Jozef Andráš, František Bizovský, Dragašek

František, RNDr. Daniel Dudzik,  Vilček Michal, Ing.Grék Peter

Neprítomný- ospravedlnení: Peter Moravec

 

Program rokovania:

  1. Otvorenie
  2. Úprava pretekového plánu
  3. Rôzne
  4. Záver

 

Rokovanie otvoril podpredseda OZ CHPH KK p. Krišanda,  oboznámil prítomných

s programom schôdze.

 

K bodu 2 : 

Na základe zrušeného preteku Hodonín 1 z 16.5.2010 bolo treba rozhodnúť o ďalšom postupe v pretekovom  pláne. Padlo viacero návrhov, konečná verzia ku ktorej sa priklonila väčšina (proti preteku Trenčín 29.5.2010 bol len Ing.Grék) je nasledujúca:

23.05.2010   pretek Hodonín (zmena namiesto plánovaného Třebíč 1)

29.05.2010   pretek Trenčín 2 (uskutoční sa len v prípade pekného počasia a je náhradou za

neuskutočnený pretek Hodonín z 16.5.2010). Ak nebude 29.5.2010 dobré

počasie tento pretek sa uskutoční 4.7.2010  alebo 18.7.2010. Pretek nemôže byť

vyhodnotený   do MS ale do majstrovstva oblasti bude započítaný.

30.05.2010   Číhovice 1 – podľa pôvodného plánu

06.06.2010   Třebíč 1 (zmena namiesto plánovaného Trenčín 2)

 

K bodu 3:

A, V rôznom tlmočil Ing.Grék požiadavku ZO Svit o možnosti otvárania hodín každý druhý týždeň o jednu hodinu skôr z dôvodu nástupu jej dvoch členov do nočných služieb. Požiadavke nebolo vyhovené, bolo im doporučené otváranie hodín v ZO Veľká.

 

B, Bolo pripomenuté uznesenie z členskej schôdze o nutnosti zaplatenia DT a SDT do 31.5.2010

 

C, Opravy výsledkov za každý jednotlivý  pretek treba zaslať na predpísanom tlačive za celú ZO (s podpismi chovateľa,  predsedu a výcvikára ZO) do 14 dní po ich uverejnení na internete výcvikárovi OZ p.D.Dudzikovi. Predpísané vypísané tlačivo o opravách bude priložené ku kontrolným listom ZO  a tak  doručené p.Dudzikovi. Podklady na spracovanie výsledkov odovzdať najneskôr v pondelok večer, nakoľko sú odosielané výpočtárovi.

Vzor predpísaného tlačiva je  priložený v prílohe.

 

 

 

 

 

K bodu 4:

Schôdzu ukončil p.Krišanda.

 

Uznesenie

zo schôdze výboru OZ CHPH Kežmarok , konanej  dňa 17.5.2010  v Kežmarku

 

 

VÝBOR OZ CHPH KEŽMAROK

Schvaľuje:

 

A,   Zmenu pretekového plánu (podľa bodu 2 programu rokovania)

 

B,  Spôsob hlásenia opráv výsledkov ( podľa bodu 3 programu rokovania)

 

 

V Kežmarku,  17.5.2010

 

 

Ing. Peter Grék

tajomník OZ CHPH Kežmarok

 

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

máj 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031