15.12.2009 Zápisnica

                                        

                                   Zápisnica

zo schôdze  výboru OZ CHPH Kežmarok, konanej  dňa 15.12.2009  v Kežmarku

 

 

Prítomní:  Jozef Krišanda, Jozef Andráš, Milan Mesarčík, František Bizovský, Dragašek F.,

RNDr. Daniel Dudzik,  Jacenko F., Balint E., Šoltis J., Ing.Grék P., M.Michlík

Neprítomný- ospravedlnení: Peter Moravec

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie
  2. Príprava  pretekového plánu
  3. Rôzne
  4. Záver

 

Rokovanie otvoril podpredseda OZ CHPH KK p. Krišanda,  oboznámil prítomných

s programom schôdze.

 

K bodu 2 : 

K bodu 2 bola rozvinutá diskusia ohľadom smeru pretekov . Navrhované boli zmeny smeru pretekov – buď viac zo severu ( OZ Sp. Belá, Kežmarok a Sl. Ves) resp. viac z juhu (V. Lomnica, Žakovce, Ľubica). Po dlhotrvajúcej rozprave bolo hlasovaním rozhodnuté

že sa zmení smer vypúšťania – na západný smer teda južnejšie od pôvodných vypúšťacích miest. Hlavným vypúšťacím miestom bude Znojmo v ČR. Za tento návrh hlasovali 4 ZO, dve boli proti (ZO Sl.Ves, ZO Kežmarok).

Následne boli vybraté a schválené ďalšie doplňujúce trate – celkový návrh pretekového plánu na rok 2010 je v prílohe.

Dohodlo sa 10 pretekov na KT a ST do 500 km ( Trenčín, Hodonín, Znojmo, Litomyšl s KDTVR), 4 preteky na DT (Žatec s KDTVR a  Plzeň resp. iná trať dohodnutá podľa rokovaní s OZ so spoločnou prepravou), 3 trate SDT (Gotha).

K bodu 3:

 

A.,      Nahlášky holubov na r.2010 oddelene pre nácviky, KT,ST,DT a SDT  treba nahlásiť do 15.1.2010 Jozefovi .Krišandovi.

 

B., Preteky regiónu KDTVR budú v sezóne 2010 naďalej hodnotené systémom 20/5, ale čo je novinka budú rozdelené na 2 pásma (1. SA,KK,PP,SNV a 2. BJ,MI,KE,PO). Preteky sa budú vyhodnocovať zvlášť pre každé pásmo.

 

C., Bola prerokovaná žiadosť s odôvodnením  p. Danky Draveckej o vstup do OZ Kežmarok. Žiadosti bolo vyhovené s tým, že si podá žiadosť o vstup do ZO Žakovce a prijatie bude podmienečné na 1 rok. Po uplynutí 1 roku OZ Kežmarok prehodnotí svoje stanovisko .

 

 

D., Bol uskutočnený výber holubov reprezentujúcich OZ Kežmarok na CV v Nitre.

Zoznam holubov tvorí prílohu zápisnice.

 

Zber holubov a termín ich odnesenia bude určený výcvikárom OZ KK p. RNDr.Dudzikom.

 

E.,  P. Krišanda poďakoval prítomným za kvalitne odvedenú prácu pri prípravách výstavy KDTVR, ktorá už teraz má dobrý ohlas. Výstava skončila po ekonomickej stránke pozitívne, naše očakávania v tomto smere sa naplnili.

 

 

K bodu 4:

Schôdzu ukončil p.Krišanda.

 

 

 

Uznesenie

zo schôdze výboru OZ CHPH Kežmarok, konanej dňa 15.12.2009 v Kežmarku

 

 

VÝBOR OZ CHPH KEŽMAROK

 

ukladá:

 

A,   Členské schôdze ZO CHPH uskutočniť do 15.1.2009, do tohto termínu nahlásiť p. J. Krišandovi počty holubov na  preteky sezóny 2010 pre KT, ST, DT, SDT a nácviky – oddelene pre všetky kategórie. Na základe týchto nahlášok sa bude tvoriť preprava a ceny za pretekovú sezónu 2010.

 

Zodpovedný: predsedovia ZO                                                     Termín: 15.1.2010

 

schvaľuje:

 

A,   Žiadosť D. Draveckej o vstup do  OZ Kežmarok. Ako domovská organizácia jej bola určená ZO Žakovce, najbližšia jej bydlisku. Prijatie je podmienečné – na 1 rok, po sezóne 2010 bude jej pôsobenie prehodnotené a určený ďalší postup.

 

 

V Spišskej Belej,  15. 12. 2009

 

 

Ing. Peter Grék

tajomník OZ CHPH Kežmarok

 

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

máj 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031