26.7.2011 Zápisnica

                                    Zápisnica

zo schôdze  výboru OZ CHPH Kežmarok, rozšírenej o predsedov ZO CHPH konanej  dňa 26.7.2011  v Kežmarku

 

Prítomní:

 

Slov.Ves: F.Jacenko, P.Krempaský

Sp.Belá:   Jozef Krišanda, Jozef Andráš

Kežmarok: M.Vilček, M.Mesarčík st.

Žakovce: Gontkovič J.

Ľubica:   J.Šoltes, F.Dragašek

V.Lomnica:  P.Grék, D.Dudzik, Baran M.

Poprad – Veľká: V.Božoň, D.Ludvig

Hôrka: L.Dravecký, p.Vencko

Svit: R.Karaffa

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie
  2. Organizácia ďalšej činnosti OZ
  3. Záver

 

Rokovanie otvoril podpredseda OZ CHPH KK p. Krišanda,  oboznámil prítomných

s programom schôdze.

 

K bodu 2 : 

 

A,  Pretek Kielce (PL), ktorí OZ neletela z dôvodu zhoršeného počasia sa na základe vyjadrení jednotlivých ZO nakoniec nepoletí. Chceli ho letieť iba chovatelia z ZO Sp.Belá, ostatné ZO ho letieť odmietli.

 

B, Pretek Cheb (31.8.2011) sa bude košovať v Kežmarku – Pradiarni v sobotu 30.7.2011 od 8.00 do 10.00 hod. Každý klub si prinesie vlastný papier do košov, do 1 koša pôjde cca 20 ks holubov. Po nakošovaní holubov bude podávaný guláš, na ktorý touto cestou pozývame všetkých našich chovateľov.

 

C, Výcvikár OZ p.Dudzik oboznámil prítomných s pripravovaným Štatútom podtatranského regiónu, na základe ktorého by sa mala obnoviť spoločná dlhoročná  spolupráca chovateľov pod Tatrami.

 

D, Boli opätovne prehodnotené preteky mladých holubov a dohodol sa nasledovný pretekový plán mladých holubov na sezónu 2011.

 

20.8.2011    rozlet Štrba

21.8.2011    rozlet L.Hrádok

27.8.2011    rozlet Ružomberok

28.8.2011    rozlet Ružomberok

01.9.2011    pretek Bytča

04.9.2011    pretek Valašské Meziříčí

11.9.2011    pretek Valašské Meziříčí

18.9.2011   pretek Čadca

25.9.2011   pretek Valašské Meziříčí

 

Objednávky boxov na preteky mladých nahlásiť do 5.8.2011, osobitne na nácviky i preteky. Cena za boxy sa určí na základe celkovo objednaných boxov, v r.2010 to bolo 14€ za nácviky a 20€ za preteky na 1 box.

 

E, Rozdelenie krúžkov ročníku 2011 na jednotlivých chovateľov treba bezpodmienečne zaslať aj v elektronickej forme tajomníkovi OZ na adresu peter@grek.sk v termíne do 5.8.2011

Táto úloha platí pre ZO Hôrka, Žakovce, Slov.Ves.

 

F, Výbor OZ Kežmarok na základe žiadosti chovateľov jednomyseľne povolil založenie novej základnej organizácie v Spišskej Teplici. Jej členovia boli doteraz členmi ZO Poprad-Veľká.

 

K bodu 3:

Schôdzu ukončil p.Krišanda.

 

Uznesenie

z rozšírenej  schôdze výboru OZ CHPH Kežmarok , konanej  dňa 26.7.2011 v Kežmarku

 

VÝBOR OZ CHPH KEŽMAROK

 

Schvaľuje:

A,  Nový pretekový plán mladých holubov v sezóne 2011, detailne opísaný v texte.

 

B,  Založenie novej ZO Spišská Teplica v Spišskej Teplici.

 

Ukladá:

C, Nahlásiť objednávky boxov na preteky mladých, osobitne na nácviky i preteky.

 

Zodpovedný. Predsedovia ZO                                               Termín: 5.8.2011

D,  Zaslať tajomníkovi OZ P. Grékovi:

 

–          rozpis rozdelenia krúžkov ročníku 2011 v základných organizáciách na predpísanom tlačive mailom na adresu peter@grek.sk

 

Zodpovedný: predsedovia ZO                                              Termín: 5.8.2011

 

 

 

V Kežmarku,  26.7.2011

 

Ing. Peter Grék

tajomník OZ CHPH Kežmarok

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930