18.3.2012 Zápisnica

                                    Zápisnica

zo schôdze  výboru OZ CHPH Kežmarok, rozšírenej o predsedov ZO CHPH konanej  dňa 18.3.2012  v Spišskej Belej

 

Prítomní:

 

Slov.Ves: F.Jacenko

Sp.Belá:   Jozef Krišanda, Jozef Andráš

Kežmarok: ospravedlnený p.Mesarčík

Žakovce: J.Balint, E.Balint

Ľubica:   J.Šoltes

V. Lomnica:  P.Grék, D.Dudzik, Baran M.,Kredatus M.

Poprad – Veľká: V.Božoň

Hôrka: L.Dravecký, L.Garamsegy

St. Ľubovňa: R.Šulík

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie
  2. Organizácia pretek. činnosti OZ  v sezóne 2012.
  3. Záver

 

Rokovanie otvoril podpredseda OZ CHPH KK p. Krišanda,  oboznámil prítomných

s programom schôdze.

 

K bodu 2 : 

 

A,  Schôdza bola zvolaná na základe rozhodnutia výboru OZ Poprad zrušiť spoločný región s OZ Kežmarok a odmietnutia odvozu holubov chovateľov OZ Kežmarok na prvé preteky.

Na základe tohto rozhodnutia výbor OZ Kežmarok prehodnotil spoluprácu s OZ Sabinov a dohodol vzájomnú spoluprácu v sezóne 2012.

S OZ Sabinov vytvoríme základný spoločný región R1. OZ SNV a OZ PP budú tvoriť región R2.Spoločný región všetkých oblastí bude R3.

Pretekový plán bol z dôvodu vzájomnej spolupráce s OZ Sabinov čiastočne upravený a jeho konečné prevedenie je prílohou tejto zápisnice.

Pretek KT –  Bytča 2 plánovaný na  3.6.2012 sa započítava do majstrovstva OZ, nie však do Majstrovstiev Slovenska.

 

B, Bol prečítaný list prezidenta SZ CHPH Ing. J.Kureka s požiadavkou na zaujatie stanoviska k pripravovanému návrhu uznesenia VZ SZ CHPH o vytvorení spoločnej oblasti s OZ Poprad. Bolo dohodnuté, že záver z rokovania oblastnej konferencie k tejto problematike bude prezentovaný aj v stanovisku OZ Kežmarok, ktoré zašle na SZ CHPH tajomník OZ KK.

 

C, Zástupca ZO St. Ľubovňa p. Šulík predniesol požiadavku na zabezpečenie odvozu holubov aj na nácviky pre ich ZO, nakoľko v objednávke na prepravu si nácviky chceli riešiť svojpomocne. Záverečná tabuľka objednaných počtov za ZO je v prílohe zápisnice.

 

K bodu 3:

Schôdzu ukončil p.Krišanda.

 

 

Uznesenie

z rozšírenej  schôdze výboru OZ CHPH Kežmarok , konanej  dňa 18.3.2012  v Spišskej Belej

 

VÝBOR OZ CHPH KEŽMAROK

 

Schvaľuje:

 

A,   Pretekový plán  na rok 2012 v podobe , aká je priložená v prílohe zápisnice.

 

 

Ukladá:

 

B, Uhradiť platbu za objednané boxy na nácviky, KT a ST pokladníkovi OZ  J.Andrášovi

 

Nácviky 1 box = 13,27 €

KT 1 box =  39,83 €

ST 1 box = 59,74 €

 

Zodpovedný. predsedovia ZO                                               Termín: 21.4.2012

C,  Zaslať tajomníkovi OZ P.Grékovi:

 

1.,  rozpis rozdelenia krúžkov ročníku 2012 v základných organizáciách na predpísanom priloženom tlačive

 

2., Nahlásiť menovite chovateľov, ktorým je treba zamerať súradnice holubníka

(chovatelia, ktorí minulý rok nelietali resp. nemali zamerané súradnice novým spôsobom a budú pretekať s holubmi v tomto roku)

 

Zodpovedný: predsedovia ZO                                           Termín: 31.3.2011

 

 

V Kežmarku,  18.3.2012

 

Ing. Peter Grék

tajomník OZ CHPH Kežmarok

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

máj 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031