Obežník 1/2011

 

Preteky KOLÍN 3 – 6

 

Počty prihlásených holubov na stredné trate a pridelenie boxov na Kolín 3 – 6:

 

Základná organizácia (NS)

Odchod auta z NS

Stredné trate

objednávka

Kolín

3 – 6

Slovenská Ves

17,00

7

6

Spišská Belá

17,20

14,5

12

Kežmarok

17,50

4,5

4

Ľubica

18,10

7,5

7

Žakovce

18,30

8,5

8

Veľká Lomnica

19,00

9

8

Hôrka

17,30

7,5

7

Sp. Teplica

18,00

 

 

Veľká (koše + Sp. Teplica + Svit)

18,30

17

15

Liptovský Mikuláš

20,00

 

33

Spolu:

150

75

100

Rozdelenie boxov na preteky Kolín 3 – 6

Vozik :

 

 

V

O

D

I

Č

L. Mik.

L. Mik. L. Mik.  

L. Mik.

V+T+S

V+T+S

S

P

R

I

E

V

O

D

C

A

L. Mik.

L. Mik.

L. Mik.  

L. Mik.

V+T+S

V+T+S

Hôrka

L. Mik.

L. Mik.

 

L. Mik.

V+T+S

V+T+S

Hôrka

L. Mik.

L. Mik.

 

L. Mik.

V+T+S

V+T+S

Hôrka

L. Mik.

L. Mik.

 

L. Mik.

V+T+S

V+T+S

Hôrka

L. Mik.

L. Mik.

 

L. Mik.

V+T+S

V+T+S

Hôrka

L. Mik.

L. Mik.

 

L. Mik.

L. Mik.

V+T+S

Hôrka

L. Mik.

L. Mik.

 

L. Mik.

L. Mik.

V+T+S

Hôrka

 

L. Mik.

 

L. Mik.

 

V+T+S

 

Nadstavba – auto:

 

V

O

D

I

Č

 

Spišská Belá

Spišská Belá

Ľubica

Žakovce

Spišská Belá

Spišská Belá

Ľubica

Žakovce

Spišská Belá

Spišská Belá

Ľubica

Žakovce

Spišská Belá

Spišská Belá

Ľubica

Žakovce

Spišská Belá

Spišská Belá

Ľubica

Žakovce

Spišská Belá

Spišská Belá

Ľubica

Ľubica

 

 

Lipt. Mikuláš

Slov. Ves

Žakovce

Veľká Lomn.

SP
RIE
VO
D
CA

Lipt. Mikuláš

Slov. Ves

Žakovce

Veľká Lomn.

Lipt. Mikuláš

Slov. Ves

Kežmarok

Veľká Lomn.

Žakovce

Slov. Ves

Kežmarok

Veľká Lomn.

Žakovce

Slov. Ves

Kežmarok

Veľká Lomn.

Žakovce

Slov. Ves

Kežmarok

Veľká Lomn.

 

Nasadzovanie : Stendal a Gotha

 

Stendal – 24. júna 2011 (piatok)

 

Miesto: SPTŠ Pradiareň Kežmarok

 

Čas nasadzovania: 17,30 – 19,30

 

Príchod prepravného auta: 20,05         Odchod prepravného auta: 20,25

 

Stendal – 8. júla 2011 (piatok)

 

Miesto: SPTŠ Pradiareň Kežmarok

 

Čas nasadzovania: 17,30 – 19,30

 

Príchod prepravného auta: 20,05         Odchod prepravného auta: 20,25

 

 

Cheb – 30. júla 2011

 

Miesto: SPTŠ Pradiareň Kežmarok

 

Čas nasadzovania: 8,00 – 10,30

 

Príchod prepravného auta: 10,30         Odchod prepravného auta: 11,00

 

Po nasadení holubov posedenie pri guľáši.

 

Žatec – 2. júla 2011

 

Miesto: Spišská Belá              odchod auta 11,45 hod

Veľká Lomnica         odchod auta 12,15 hod

Poprad – Veľká         odchod auta 12,45 hod

 

 

Kielce: Pri zasielaní výsledkov z preteku Kolín 2, žiadam vycvikárov napísať požiadavku na

boxy pre NS. Napísať: NS XYZ požaduje na pretek Kielce ??? boxov.

Rozpis na pretek Kielce dostanú vedúci NS pri nasadzovaní na Stendal.

 

Kiel: Odchod auta a nasadzovanie bude oznámené dodatočne.

 

 

V Kežmarku 17. júna 2011

 

RNDr. Daniel Dudzik

vycvikár OZ Kežmarok