ZO Kežmarok

 
Evidenčný list chovateľov poštových holubov
základná organizácia: 02803-KEŽMAROK
OZ CHPH : KEŽMAROK
ROK : 2013
Výbor ZO CHPH
Funkcia: Meno adresa phone send_mail
predseda Milan Mesarčík Kamenná Baňa 31, 06001 Kež. 911291705
podpredseda Ján Pirožek 059 76 Rakusy č. 121
tajomník Michal Vilček Michalská 79, 060 01 Kežmarok 524525538
výcvikár Michal Benko Továrenská 21, 060 01 Kežmarok
pokladník Vojtech Habiňák Suchá Hora 13,060 01 Kežmarok
predseda KRK Ján Krišák 059 76 Mlynčeky č. 132
 

Zoznam členov

meno chovateľa dátum narodenia adresa Kontakt Počet holubov
deň mesiac rok phone
1. Milan Mesarčík 24 6 1954 Kamenná Baňa 31, 06001 Kežmarok 90
2. Milan Mesarčík ml. 13 8 1975 Pradiareň 11, 060 01 Kežmarok 60
3. Jaroslav Mesarčík 21 7 1955 Bernolákova 13, 065 03 Podolinec 80
4. Ján Matvyja 13 9 1960 Družstevná č. 10, 065 03 Podolinec 70
5. Vojtech Habiňák 18 4 1941 Sucha Hora 13, 060 01 Kežmarok 60
6. Michal Vilček 7 4 1937 Michalská č. 79, 060 01 Kežmarok 50
7. Michal Benko 15 4 1949 Továrenská č. 21, 060 01 Kežmarok 70
8. Ján Pirožek 18 4 1953 059 76 Rakusy č. 121 70
9. Ladislav Hriňák 8 5 1953 Budovateľská 42, 059 71 Ľubica 100
10. Ján Krišák 22 3 1960 059 76 Mlynčeky č. 132 90
11. J. Džuras 2 6 1971 Gerlachovská 32, 060 01 Malý Slavkov 50
12. V.Mamiak 18 1 1943 Bušovce 80
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Spolu : 870
dátum a pečiatka: Podpis tajomníka a predsedu  ZO CHPH