jan 242018
 

KONFERENCIA OZ CHPH KEŽMAROK

Základné informácie:

Termín, miesto: 24. februára 2018 HUNCOVCE – BISTRO STOP

Začiatok: 14.00 hod.

Počty delegátov: jeden delegát na 5 členov ZO CHPH, podľa podanej evidencie za rok 2017, počíta sa na začínajúcich členov. Napr. 16 členov = 4 delegáti, ale 15 členov = traja delegáti.

Jedným z hlavných bodov konferencie, bude schválenie pretekového plánu na rok 2018. Do 31. januára 2018 môžu ZO CHPH posielať návrhy pretekových plánov.

Všetky návrhy budú zverejnené naraz večer 31. 01. 2018, aby žiadny návrh nebol zvýhodnený. Doteraz poslali návrhy: ZO CHPH Huncovce a spoločný návrh ZO CHPH Stará Ľubovňa, Slovenská Ves, Sp. Belá a Kežmarok.

Zápisnice z VČS musia byť v písomnej podobe doručené tajomníkovi OZ CHPH najneskoršie 20. februára 2018. (Zápisnica vtedy musí byť už u tajomníka.) V zápisnici musia byť uvedené mená delegátov na konferenciu. Žiadni náhradníci sa do úvahy zobrať nemôžu. Delegáti sa volia na VČS, informácia o tom musí byť v zápisnici.

Zverejnil: Dudzik