apr 292020
 

Vážení páni funkcionári ZO CHPH,

ako prví ste dostali informáciu, že sa zrejme povolia nácviky a preteky poštových holubov. Dostali ste aj pokyn čo máte urobiť. Do dnešného dňa ste mi nič neposlali. To chcete začať cvičiť holuby niekedy „NA MIKULÁŠA“, alebo na VIANOCE?

Nácviky a preteky sú povolené za prísnych opatrení. Kto ich nesplní, tak nemá právo cvičiť. Za porušenie opatrení pri cvičení holubov je pokuta 1650€ pre funkcionára a 20 000€ pre organizáciu. Kontrolu nerobí SZ CHPH, ale Úrad verejného zdravotníctva a polícia. Možno máte doma plné „prasiatka“ a neviete čo s nimi robiť. Ak nemáte a chcete cvičiť holuby tak začnite robiť. Potrebujem:

1/ Miesto NS – voľná plocha cca 30 x 30 metrov, ideálne, aby tam bol prístrešok, pre prípad dažďa. Potrebujem presnú adresu, pôjde to do predpretekovej dokumentácie.

2/ Meno a priezvisko vedúceho NS, ktorý má autoritu a zvládne administratívu. (Počas nasadzovania sa vytvorí protokol, kto, kedy nasadzoval, uvedú sa problémy, nedostatky, pečiatka, podpis. Protokol sa pošle po vodičovi prepravného auta, ja to vyberiem a archivovať to bude tajomník. Je to pre prípad, že po čase to bude chcieť od nás Úrad verejného zdravotníctva.)

3/ Počty objednaných boxov, podľa schémy:

Meno a priezvisko – bydlisko – počet boxov na nácviky – počet boxov na prvá tri preteky (Púchov, V. Meziříčí, Litovel)

Ak si niekto objedná polovicu boxu, treba uviesť, kto naplní druhu polovicu boxu. Zaslať aj časový harmonogram nasadzovania na nácviky a prvé 3 preteky. Samostatne uviesť kto bude nasadzovať na gumičky. Uviesť komisiu pre nasadzovanie na gumičky, nebude v nej chovateľ, ktorý má viac ako 65 rokov.

Nasadzovať holuby v NS bude vždy iba jeden chovateľ, podľa presného časového harmonogramu. Z dôvodu, že v doterajších NS Kežmarok, Sp. Belá a Ľubica je veľký záujem o nasadzovanie holubov, pre zjednodušenie situácie navrhujem vytvoriť NS v Podolínci a vo Vrbove. Zaradenie chovateľov bez ohľadu na príslušnosť k ZO CHPH. Vedúcimi by mohli byť J. Tišák a A. Timko. Do nových NS zaradiť po 5 – 7 chovateľov. Takto by sa znížil počet nasadzujúcich chovateľov v Sp. Belej, Kežmarku a Ľubici. Dohodnite sa.

Pri nasadzovaní holubov na viditeľnom mieste bude vyvesené rozhodnutie Hlavného hygienika SR, máte ho na webovej stránke Zväzu a časový harmonogram nasadzovania holubov v NS (pečiatka a podpis). Musíte to dodržať, môže si vás odfotiť nejaká „dobrá duša“ a máte po nasadzovaní a ďalšie problémy. Na nasadenie pri nácviku počítajte 7 – 8 sekúnd na holuba, pri pretekoch o čosi viac. Je to preto, že si holuby nasadzuje sám chovateľ. Nikto mu nesmie pomáhať.

Požadované údaje žiadam zaslať e-mailom do zajtra (8.00) t. j. 30 04. 2020.

Prajem pekný deň.                                                                                                      Výcvikár OZ CHPH Kežmarok