VÝSTAVA POŠTOVÝCH HOLUBOV      

                      REGIÓNU TATRY

                      OZ CHPH SPIŠSKÁ NOVÁ VES                        

                      Huncovce  14. – 15. december 2019

PROGRAM VÝSTAVY

14. december 2019 – sobota           

08.00  – 11.00 hod.        –  preberanie holubov

11.00  – 15.00 hod.        –  posudzovanie holubov

15.00  – 18.00 hod.        –  spracovanie výsledkov

08.00  – 22.00 hod.         –  stretnutia chovateľov a posedenie pri dobrom nápoji – na prízemí

15. december 2019 – nedeľa          

08.00  – 16.00 hod.        –  výstava prístupná pre návštevníkov

09.00              hod.        –  oficiálne otvorenie výstavy

11.00              hod.        –  zasadnutie výboru Regiónu Tatry

13.00              hod.        –  ocenenie chovateľov v súťažiach OZ Kežmarok 2019

13.40              hod.        –  vyhlásenie výsledkov výstavy Regiónu Tatry

14.30              hod.        –  vyhlásenie výsledkov výstavy OZ Spišská Nová Ves

15.10              hod.        –  zlosovanie tomboly

16.00              hod.        –  ukončenie výstavy

16.05  – 17.00 hod.        –  vydávanie holubov

08.00  – 22.00 hod.        –  stretnutia chovateľov a posedenie pri dobrom jedle a nápoji – na prízemí

VÝSTAVNÝ VÝBOR

Predseda výstavného výboru                    Michal Petrášek

Výstavné priestory, klietky,                      Ján Džurňák, Peter Žrobek, Miro Baran

Bufet, priestory a občerstvenie                 Michal Petrášek, Ján Dudzik

Pokladník                                                      Peter Kušnirák

Propagácia                                                    Daniel Dudzik.

Prihlášky a administratíva                        Daniel Dudzik

Preberanie, vydaj holubov                        Stanislav Surma, Jaroslav Pavliga, Michal Benko, Ján

Starostlivosť o holuby                                 Rušin, Ján Gontkovič, Ľubo Lang

Zostavenie poradia                                     Ján Dudzik

Posudzovanie holubov                               Ľubomír Valíček, Alojz Šimurka

Kontrola výsledkov                                    Martin Kredatus

PRIHLÁŠKY A KONTAKT

Prihlášky a administratíva                      RNDr. Daniel Dudzik, 0903/218028, dano.dudzik@gmail.com

Organizačné záležitosti                            Michal Petrášek – tel. 0949/388061

Posledný termín zaslania prihlášok   8. december 2019

VÝSTAVNÉ KATEGÓRIE A PODMIENKY VÝSTAVY

Štandard         –  holub najmenej 2500 km a holubica 2000 km za dva roky 2018 – 2019, umiestnených v 20 % na tratiach od 100 km v konkurencii najmenej 150 ks PH nasadených na pretek a pri účasti najmenej 20 chovateľov, pričom holub v roku 2019 musí mať z tohto  limitu najmenej 750 km a holubica 600 km. Holub mláďa a holubica mláďa najmenej 3 preteky za rok 2019, umiestnené v 20% na tratiach nad 100 km v konkurencii najmenej 150 ks PH nasadených na pretek a pri účasti najmenej 20 chovateľov.

Šport za dva roky 2018/2019 (podmienky splnené v rokoch 2018/2019)

Šport 2018 – 2019 MINIMUM
Kategória Počet pretekov holubov chovateľov kilometrov Cien
A od100 do 400 km 10 150 20 1.500 20%
B od 300 do 600 km 8 150 20 2.800 20%
C nad 500 km 6 150 20 3.300 20%
D Allround

od 100 do 400 km

od 300 do 600 km

nad 500 km

11 spolu

3 až 5

2 až 6

1 až 3

 

 

150

150

150

 

20

20

20

 

 

3.500

 

 

20%

E Maratón – 4 preteky

nad 700 km

4 ceny za 2 roky 150 20   – 20%

Šport za rok 2019 (podmienky splnené v roku 2019)

F mladé holuby nad 100 km 3 150 20 300 20%
G  ESO ročiak               nad 100 km 5 150 20 500 20 %
H   ESO staré holuby    nad  300  km 6 150 20 1800 20 %
I                             viac ako  500  km 3 150 20 1800 20%

Výkon za rok 2019 (podmienky splnené v roku 2019)

Výkon za rok holub Σ km, ktoré holub nalietal v roku 2019 Podľa stanovených podmienok 20%
Výkon za rok holubica Σ km, ktoré holubica nalietala v roku 2019 20%

Vystavovatelia

 – OZ CHPH Regiónu Tatry                          Tridsaťčlenné kolekcie holubov so splneným limitom FCI.

Výber a zaradenie do kategórie podľa vlastného uváženia.

 – OZ CHPH Spišská Nová Ves                    Štyridsaťosemčlennú kolekciu holubov so splneným limitom FCI.

Výber a zaradenie do kategórie podľa vlastného uváženia.

– Jednotlivci OZ CHPH Kežmarok            Chovateľ si môže individuálne prihlásiť štandardné holuby so splneným limitom FCI. Jeden chovateľ môže prihlásiť maximálne dva  holuby. Celková kapacita tridsať holubov. Zaradenie podľa došlých prihlášok. Prihlášky telefonicky – Michal Petrášek – tel.  0949/388061

– Jednotlivci mimo OZ CHPH Kežmarok     Telefonicky – Michal Petrášek – tel.  0949/388061

Výstavné poplatky

–   Náklady spojené s dopravou holubov na výstavu si hradia ZO CHPH a vystavovatelia.

–   Výstavný poplatok pre OZ CHPH Regiónu Tatry je  jednotný  160,- EUR. Z toho 90 €

náklady na ocenenie, ktoré budú zúčtované na zasadnutí Regiónu Tatry.

–   OZ CHPH Spišská Nová Ves 3 Eura /klietka.

–   Individuálne vystavované holuby 3 Eura /klietka.

 

                  Vyhodnotenie v kategóriách štandard

–  Holuby vystavované v týchto kategóriách budú hodnotené podľa medzinárodného štandardu. Posudzovanie urobia dvaja posudzovatelia. Poradie holubov sa zostaví podľa  priemeru hodnotenia holubov dvomi posudzovateľmi. Výsledok bude zaokrúhlený na dve desatinné miesta. –  Pri rovnosti bodov sa postupuje podľa pravidiel FCI pre posudzovanie a hodnotenie štandardu.

– V prípade, že sa podľa týchto podmienok rozhodnúť nedá, pri rovnosti bodov o poradí rozhodne vrchný posudzovateľ.

                  Ocenenie výstavy

Región Tatry                                         Ocenené budú prvé tri holuby v každej výstavnej kategórií

OZ CHPH Spišská Nová Ves              Ocenenie víťazov výstavy si urobí vo vlastnej réžii.  

Preberanie holubov

–   dodané holuby musia byť zdravé, vystavovateľ o tom predloží veterinárne potvrdenie

–   vystavovateľ pri odovzdávaní holubov odovzdá 2x zoznam vystavovaných holubov

–   vystavovateľ pri odovzdávaní holubov zároveň odovzdá aj vypísané výstavné kartu holubov

–   kartu si stiahne zo stránky www.mypigeons.eu

–   výstavnú kartu musia byť podpísané štatutárom organizácie, ktorý svojim podpisom potvrdzuje správnosť

údajov

–   výstavné poplatky musí vystavovateľ uhradiť pred preberaním holubov

–   za prevzaté holuby zodpovedá usporiadateľ výstavy.

–   odovzdanie holubov po ukončení výstavy bude vykonané na základe predloženého potvrdeného dokladu

z preberania holubov.

PREDAJ CHOVATEĽSKÝCH PRODUKTOV

–  Ing. Jaro Seliga

BOHATÁ TOMBOLA

–   pre návštevníkov výstavy bude prepravená bohatá tombola – viac ako 30 cien

–   cena lístka do tomboly 1 EURO

–   lístky sa budú predávať pri vstupnom i počas prehliadky výstavy

  OBČERSTVENIE

–  občerstvenie bude pripravené v priestoroch BISTRA STOP

–  držková, guľáš, domáca klobáska

–  pitie podľa výberu a obsahu peňaženky

V Huncovciach 20. októbra 2019

Michal Petrášek

predseda organizačného výboru

Pridaj komentár

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930