jan 172020
 

1.) VČS  základných organizácií sa v OZ KK  budú konať do 2.2.2020.

2.) Tajomníci ZO odošlú tajomníkovi OZ zápisnice z VČS v elektronickej podobe do 9.2.2020

mail:   lojzo3654@gmail.com

Spolu s zápisnicami sa odošle: predbežná nahláška košov na jednotlivé trate

evidenčné listy

objednávka materiálu na rok 2021 ( KL, RO, G, časopis).

3.) Zápisnice, evidenčné listy a objednávky materiálu prinesú delegáti na konferenciu opečiatkovanú a podpísanú štatutármi ZO. Konferencia sa bude konať  dňa 16.2.2020 o 13.00 hodine vo vinárni v Spišskej Belej.

4.) Kľúč počtu delegátov na konferenciu je z aktívnych chovateľov na závody starých holubov r. 2019 a to: z každej začatej sedmičky jeden delegát. ZO Huncovce: 2 delegáti, ZO KK: 2 delegáti, ZO Ľubica: 2 delegáti, ZO SĽ: 2 delegáti, ZO SV: 1 delegát, ZO SB: 2 delegáti a ZO Žakovce: 2 delegáti.

Na konferenciu poprosíme nominovať členov, ktorí sa chcú podieľať na chode oblasti a to do revíznej komisie.

Na konferenciu budú pozvaný aj jubilanti za r. 2019, ktorí mali okrúhle výročia ( 60, 70, 80, 90 )