júl 092021
 

11. júla 2021 plánovaný pretek Teplá sa skracuje na pretek ČÁSLAV

18. júla 2021 plánovaný pretek TEPLÁ sa poletí podľa plánu

25. júla 2021 Grünberg NP sa neruší, ale chovatelia z OZ CHPH Kežmarok si holuby musia individuálne nasadiť v Párnici. Poznámka: V právomoci OZ CHPH Kežmarok nie je NP zrušiť, chovatelia ho majú zaplatený a každý člen Zväzu má právo preteku sa zúčastniť.

25. júla 2021 plánovaný pretek Čáslav sa v rámci regiónu Tatry skracuje na pretek Litovel. Dopravu zabezpečí OZ CHPH Liptovský Mikuláš. Chovatelia z OZ CHPH Kežmarok si budú môcť holuby individuálne nasadiť v NS Hybe. PRETEK SA POLETÍ IBA V PRÍPADE ZÁUJMU CHOVATEĽOV.

1. augusta 2021 plánovaný pretek Čáslav sa ruší.

Zverejnil výcvikár OZ CHPH Kežmarok