aug 182021
 

Výbor OZ CHPH Kežmarok na svojom zasadnutí dňa 18. augusta 2021 prebral možnosti kooperácie v roku 2022. Bolo skonštatované, že na krátkych a stredných tratiach budeme kooperovať s OZ CHPH Poprad a Spišská Nová Ves, ktoré budú orientovať preteky na osi Poďebrady a Teplá. Z uvedeného dôvodu aj preteky mladých v roku 2021 budeme orientovať týmto smerom a v rámci regiónu budeme holuby vypúšťať s OZ CHPH Poprad a Spišská Nová Ves. Týmto sa zároveň vytvára priestor pre ZO CHPH Huncovce. Predpokladáme, že sa pripoja pri nácviku Martin. Nahlášky holubov za ZO CHPH Huncovce je potrebné zrealizovať do 24. 08. 2021. Zaslať tajomníkovi OZ CHPH

Zverejnil: výcvikár OZ CHPH Kežmarok