Zasadnutie výboru OZ CHPH Kežmarok rozšíreného o zástupcov klubov v Spišskej Belej dňa 1.8.2018 o 19.00 hodine

Prítomný: p.Mesarčík ml., Funket, Šoltés, Jacenko, Gaj, Harniš, Pavličko, Dudzik, Vilček, Dragašek, Dravecký, Čeliňák a Timko.

Ospravedlnený: Bjalončík st., Kubík a Božoň.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Zhodnotenie sezóny starých holubov
  3. Príprava sezóny mladých PH a nahlášky košov
  4. Diskusia
  5. Záver

 

K bodu 1: Schôdzu otvoril a všetkých prítomných privítal tajomník OZ Kežmarok, zároveň dal hlasovať za program schôdze, zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Zapisovateľom sa stal tajomník OZ a overovateľmi zápisnice p. Dudzík a Mesarčík ml. Program schôdze bol jednohlasne odsúhlasený.

K bodu 2: Prebehla búrlivá debata o skracovaní pretekov, ich prekladaní a o preteku Teplá 4.

K bodu 3: Nácviky mladých  ostávajú tak, ako boli dohodnuté na konferencii, t.j. Liptovský Hrádok, Ružomberok a Martin s tým, že na nácvik Martin by holuby nocovali v aute. VS juh preteky mladých ostávajú tak, ako boli dohodnuté na konferencii (miesta vypúšťania  aj dátumy) s tým, že tento pretekový plán je zaradený do súťaže o majstra Slovenska. Pásmo sever bude mať preteky v tie isté dátumy a to  nasledovne: Čadca, Bytča, Valašské Medzižičí, Přerov a Litovel. Tieto preteky budú zaradené do majstra VS, klubov a koeficienty budú použité na výstavy. Chovatelia môžu nasadiť holuby na preteky v ktoromkoľvek VS s tým, že chovateľ sa môže v jeden dátum zúčastniť len jedného preteku. ZO musia do 8.8.2018 nahlásiť koše na nácviky a preteky tajomníkovi OZ. Cena koša sa bude odvíjať od nahlášky košov.

K bodu 4: V diskusii sa diskutovalo o ďalšom smerovaní OZ a jej fungovaní.

K bodu 5: predsedajúci všetkým zúčastneným na záver poďakoval a schôdzu ukončil.

 

Zapísal tajomník OZ Ing. Timko Alojz

Overil: RNDr. Dudzík Daniel, Mesarčík Milan ml.

 

Pridaj komentár

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

apríl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930