Prítomní: Mesarčík M. ml., Timko A, Dudzik D., Jacenko F., Dragašek F., Šulík R.,  Pavličko J., Šoltés J., Petrášek M., Vojtek J., Turek P., Harniš M.

Ospravedlnení: Vilček M., Funket P.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3. Zhodnotenie sezóny starých holubov
 4. Diskusia
 5. Preteková sezóna mladých holubov
 6. Uznesenie
 7. Záver
 1. Zasadnutie výboru rozšíreného o predsedov otvoril, všetkých privítal a oboznámil s programom schôdze tajomník OZ Ing. Timko Alojz.
 2. Za zapisovateľa bol zvolený Ing.Timko a za overovateľa zápisnice RNDr. Dudzik.
 3. Sezónu starých holubov ťažko hodnotiť, pretože sezóna sa začala neskôr ,,vďaka “ vírusu KOVID 19. Niektoré preteky boli krátené, iné zrušené. Prítomný sa dohodli, že sezóna sa bude hodnotiť na konferencii a dohodlo sa, že posledný pretek starých holubov kvôli vysokým teplotám skráti v rámci celého regiónu Tatry. Namiesto Poděbrad holuby budú štartovať z Přelouča.
 4. V diskusii sa prečítal list od ZO Huncovce
 5.  na schôdzu Regiónu Tatry sú za OZ Kežmarok delegovaní tajomník a výcvikár
 6. revízna komisia OZ preverí súradnice chovateľa Pjuru
 7. prerokovalo sa súčasné rozdelenie chovateľov do VS. Pre nasledujúce sezóny sa navrhuje rozdeliť OZ Kežmarok  na dve VS a to rovnobežkovou čiarou na sever (VS1) a juh (VS 2)
 • Prítomní sa dohodli na pretekovom pláne mladých holubov:

Nácviky :    22.8.2020  Štrba  

                    23.8.2020  Hybe

                    29.8.2020  Ružomberok – Kozí vŕšok

Pretek/nácvik:     1.9.2020     Martin

Preteky:             6.9.2020   Martin  

                   13.9.2020   Bytča

                    20.9.2020   Púchov

    27.9.2020   Valašské Medziřičí

4.10.2020 Přerov

Nahlášky najneskôr do 10.8.2020 mailom tajomníkovi OZ – zodpovední tajomníci ZO.

1.9.2020 sa budú púšťať holuby zvlášť na pretek a zvlášť na nácvik. Chovatelia, ktorí sa budú chcieť zúčastniť preteku Martin konaného 1.9. nahlásia počet výcvikárovi ZO a výcvikári nahlásia počet holubov za ZOčky tajomníkovi OZ dňa 23.8.2020, chovatelia, ktorí si nenahlásia holuby do spomínaného dátumu, holuby pôjdu na Martin ako nácvik.

Uznesenie:

Výbor rozšírený o predsedov schvaľuje:

 • zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • delegátov na schôdzu Regiónu Tatry –Timko, Dudzik
 • skrátenie posledného preteku starých holubov z Poděbrad na Přelouč
 • pretekový plán mladých holubov
 • všetky dotazy, požiadavky a návrhy volať a zasielať tajomníkovi OZ.

                   Výbor rozšírený o predsedov berie na vedomie:

                    List ZO Huncovce

                   Výbor rozšírený o predsedov predkladá RK:

Preveriť súradnice chovateľa Pjura, termín do 15.8.2020.

 • Na záver tajomník OZ prítomným poďakoval, zaprial úspešnú sezónu mladých holubov a schôdzu ukončil.

Zapísal: Ing. Alojz Timko, tajomník OZ

Overil: RNDr. Daniel Dudzik, výcvikár OZ             …… súhlasím………

Pridaj komentár

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

apríl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930