jan 292021
 

Žiadam tajomníkov ZO OZ Kežmarok, aby do 7.februára 2021 zaslali evidenčné listy v papierovej podobe ( opečiatkované a podpísané v dvoch vyhotoveniach) na adresu Ing. Alojz Timko, Vrbov 270, 059 72 Vrbov. Zároveň je potrebné ich zaslanie aj v elektronickej podobe na adresu: lojzo3654@gmail.com

Ďalej žiadam o zaslanie objednávky materiálu v elektronickej podobe a 1x v papierovej, ktoré bude podpísané a opečiatkované.

objednáva sa:

spravodaj poštový holub na rok 2021, cena 6 eur/rok

rodové obrúčky na rok 2022, cena 0,20 eur

pretekové gumičky, cena 50 eur/1000 ks

kontrolné listy, cena 4 eur/balík

Objednávky zasielať do 7. februára 2021, tajomník OZ