apr 042022
 

Školenie výcvikarov a veducich nasadzovacich stredisk sa uskutočni dňa 10.04.2022 o 14 hodine v Spišskej Belej v areali BAPASU.

Každá ZO odovzdá na školení potvrdene veterinárnym lekárom zoznam členov ZO o očkovaní holubov pred sezónou a potvrdene veterinárnym lekárom zostavy o registrácii holubov.

Každá ZO na školení uhradí pokladníkovi OZ poplatky za prepravu holubov na nácviky a preteky holubov a taktiež uhradí 12 eur za jednotné obálky k pretekom, ktoré si preberie na školení.

Tajomník OZ.