mar 252021
 

Žiadam tajomníkov ZO, aby do 29.3.2021 dali konečné nahlášky košov na nácviky a závody, resp. holubov na DT, SDT. Ak ZO zašle nahlášky po tomto termíne, ostanú platné nahlášky…

[...]