mar 252021
 

Žiadam tajomníkov ZO, aby do 29.3.2021 dali konečné nahlášky košov na nácviky a závody, resp. holubov na DT, SDT. Ak ZO zašle nahlášky po tomto termíne, ostanú platné nahlášky…

[...]
jan 292021
 

Žiadam tajomníkov ZO OZ Kežmarok, aby do 7.februára 2021 zaslali evidenčné listy v papierovej podobe ( opečiatkované a podpísané v dvoch vyhotoveniach) na adresu Ing. Alojz Timko,…

[...]