mar 212019
 

Regionálne združenie chovateľov poštových holubov TATRY

Zápis zo zasadnutia delegovaných zástupcov

OZ CHPH Liptovský Mikuláš, Kežmarok a Poprad

 

Termín konania: 17. marca…

[...]
dec 272018
 

Výbor OZ žiada chovateľov ktorých holuby pôjdu na celoštátnu výstavu, aby si stiahli elaborát zo stránky zväzu a vyplnili ho. Ten odovzdajú spolu s holubmi na CV p. Grékovi. …

[...]