aug 232018
 

Z dôvodu vysokej ceny za kôš VS Juh ( 60 eur) sa zjednotil pretekový plán. Cena za kôš VS Sever aj Juh bude jednotne 40 eur. Konečný pretekový plán je možnosť vidieť na MY PIGEONS v …

[...]
aug 082018
 

NÁCVIKY MLADÉ 2018 – podľa plánu OZ CHPH Kežmarok

18. augusta 2018 – sobota Liptovský Hrádok, nasadzovanie 18. augusta (sobota) – ráno

19. augusta 2018 –

[...]