mar 282018
 

Pretekový plán v takej podobe, ako bol poslaný na SZ môžem poslať mailom na ZO čky, stačí vyžiadať. Každá ZO dostane jeden vytlačený pretekový plán na školení výcvikárov.…

[...]
mar 122018
 

Pokladník OZ Kežmarok žiada ZO Ľubica o uhradenie platby členského príspevku na SZ CHPH ( SZ dal termín úhrady do 10.3.2018 !!! ) a platby za výpočet výsledkov s tým istým termínom!!!…

[...]