júl 012020
 

S hlbokým zármutkom oznamujeme širokej chovateľskej verejnosti, že nás dňa 30.6.2020 navždy opustil člen ZO CHPH Kežmarok, pán Milan Mesarčík starší vo veku 66 rokov. Posledná…

[...]