júl 132022
 

Pretek Demmin sa uskutočni v nedeľu 17.07.2022 nasadzovanie holubov bude v piatok 15.07.2022.

Nasadzovacie stredisko Ždiar začiatok nasadzovania o 19:30 hod.

V tomto stredisku nasadzujú : ZO Ždiar ZO Spišská Bela ZO Podolinec

Nasadzovacie stredisko Žakovce začiatok nasadzovania o 20:00 hod.

V tomto stredisku nasadzujú : ZO Žakovce ZO Ľubica ZO Kežmarok

Poprosíme chovateľov o dochvíľnosť a dodržiavanie pretekového poriadku.

Odchod prepravného auta z NS Žakovce je o 22:00 hod.

Tajomník OZ