sep 102022
 

Z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia na víkend sa sa pretek Czestochowa prekladá na utorok 13.09.2022. Košovanie v pondelok 12.09.2022 s odchodom auta o 1 hodinu neskôr z nasadzovacích stredísk . Pre určitých chovateľov – pri pretekov mladých holubov sa neohraničuje víkendový termín. Pretek sa môže odletieť v ktorýkoľvek deň. Je potrebné si to dôkladne naštudovať a nezaťažovať telefonátmi prezidenta SZ a žiadať jeho odobrenie.