ozkezmarok

aug 162022
 

25.08.2022 štvrtok Bor

27.08.2022 sobota Nowý Targ

28.08.2022 nedeľa Rabka

Odchod auta z nasadzovacích stredísk:

Žakovce: 07:00 hod

Ľubica: 07:30 hod

Kežmarok: 08:00 hod

Sp. Bela : 08:40 hod

Podolinec: 09:20 hod

Ždiar: 10:00 hod

Na nácviky sa prepravné boxy rozvážať nebudú. Každá ZO holuby nakošuje do boxov v prepravnom aute. Boxy do klubov budú rozvezene pred prvým pretekom.

aug 132022
 

Výbor OZ žiada pokladníkov ZO o úhradu košov za nácviky a preteky mladých holubov. Platby realizovať pokladníkovi OZ pánu Miroslavovi Michlikovi. Termin : 20.08.2022

júl 282022
 

Pretek Demmin 2 sa odletí v nedeľu 31.07.2022

Nasadzovanie cele OZ v nasadzovacom stredisku Ždiar začiatok nasdadzovania o 20 hod.

júl 132022
 

Pretek Kalisz ktorý sa mal letieť súčasne ako dvojzávod z Demminom 17.07.2022 je zrušený nakoľko sme ho zleteli namiesto Demminu 19.06.2022.

Predseda OZ

júl 132022
 

Pretek Demmin sa uskutočni v nedeľu 17.07.2022 nasadzovanie holubov bude v piatok 15.07.2022.

Nasadzovacie stredisko Ždiar začiatok nasadzovania o 19:30 hod.

V tomto stredisku nasadzujú : ZO Ždiar ZO Spišská Bela ZO Podolinec

Nasadzovacie stredisko Žakovce začiatok nasadzovania o 20:00 hod.

V tomto stredisku nasadzujú : ZO Žakovce ZO Ľubica ZO Kežmarok

Poprosíme chovateľov o dochvíľnosť a dodržiavanie pretekového poriadku.

Odchod prepravného auta z NS Žakovce je o 22:00 hod.

Tajomník OZ

júl 072022
 

Výbor OZ rozhodol z dôvodu zlej predpovede počasia v nedeľu v PL sa

pretek Kutno odletí v sobotu 09.07.2022 košovanie v piatok 08.07.2022

Časy košovania ostavaju v platnosti.

Výbor OZ

jún 172022
 

Na základe rozhodnutia KDTVR sa ruší pretek Demmin, z dôvodu extrémnych teplôt. Po dohode výboru OZ sa pretek Demmin, nahrádza pretekom Kalisz so štartom v sobotu 18.06.2022. Nasadzovanie holubov v piatok 17.06.2022, podľa plánu.

Tajomník OZ

jún 112022
 

Výbor OZ na svojom zasadnutí odsúhlasil 2 nasadzovacie strediska.

  1. NS Žakovce ( ZO Žakovce, ZO Ľubica, ZO Kežmarok)
  2. NS Ždiar ( ZO Ždiar, ZO Spišská Bela, ZO Podolinec)

Začiatok nasadzovania v piatok 17.06.2022 sa stanovuje na 19:30 hod. Odchod prepravného auta z NS Žakovce je o 22:00 hod. Ďalej upozorňujeme na povinnosť nahlásenia prvých doletených holubov vycvikarovi OZ p. Gallikovi alebo na stranke My Pigeons.

Vybor OZ.

jún 022022
 

Vybor OZ žiada ZO o úhradu nahlásených holubov na DT ( Nemecka)

Platby realizovať pokladníkovi OZ p. Gallikovi do 11.06.2022.

Cena za 1 ks je stanovená na 1,40 eur.

Žakovce: 29 ks + 29 ks 58 ks x 1,40 Spolu: 81,20 eur

Ľubica: 32 ks + 32 ks 64 ks x 1,40 Spolu: 89,60 eur

Kežmarok 14 ks + 13 ks 27 ks x 1,40 Spolu: 37,80 eur

Sp. Bela 39 ks + 39 ks 78 ks x 1,40 Spolu: 109,20 eur

Podolinec 18 ks + 16 ks 34 ks x 1,40 Spolu: 47,60 eur

Ždiar 105 ks +105 ks 210 ks x 1,40 Spolu: 294 eur

Tajomník OZ.