ozkezmarok

okt 042022
 

OZ Kežmarok usporiada dňa 09.10.2022 v nedeľu komerčný pretek Wroclaw – Gniechowice. Preteku sa môžu zúčastniť všetci chovatelia nasadzovacie stredisko bude v ZO Ždiar zo začiatkom košovania v sobotu 08.10.2022 o 18:30 hod. Cena sa stanovuje na 1.60 eur za nasadeného holuba v cene je aj ocenenie preteku. Ocenených bude prvých 5 chovateľov v preteku. Výbor OZ.

sep 212022
 

Pretek Opole sa odletí v Sobotu 24.09.2022 nasadzovanie holubov v piatok 23.09.2022 znova o hodinu neskôr nakoľko ide o pracovný deň. Otváranie hodín sa stanovuje na sobotu o 18 hod. Predseda OZ nariaďuje, aby každá ZO dávala do prepravných košov po 25 holubov nakoľko ide auto sólo bez vozíka aby sme sa zmestili.

sep 142022
 

Na základe zlej predpovede počasia sa pretek Wolbrom odletí v sobotu 17.09.2022 nasadzovanie holubov bude v piatok 16.09.2022 znova o hodinu neskôr nakoľko ide o pracovný deň. Otváranie hodín bude v sobotu o 18:00 hodine.

sep 112022
 

Nakoľko sa pretek Czestochowa koná 13.09.2022 v pracovný deň výbor OZ stanovuje otváranie hodín z preteku Czestochowa na 19 hod o hodinu neskôr ako obvykle.

sep 102022
 

Z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia na víkend sa sa pretek Czestochowa prekladá na utorok 13.09.2022. Košovanie v pondelok 12.09.2022 s odchodom auta o 1 hodinu neskôr z nasadzovacích stredísk . Pre určitých chovateľov – pri pretekov mladých holubov sa neohraničuje víkendový termín. Pretek sa môže odletieť v ktorýkoľvek deň. Je potrebné si to dôkladne naštudovať a nezaťažovať telefonátmi prezidenta SZ a žiadať jeho odobrenie.

sep 102022
 

Výbor OZ pripomína ZO na úhradu MTZ materiálu.

Cena: Krúžky 0,20 eur

Gumičky 0,05 eur

Kontrolne listy 4 eur

Žiadame vás o dodŕžanie termínu úhrady pokladníkovi OZ.

aug 232022
 

Výbor OZ žiada o úhradu MTZ materiálu na rok 2023.

Platby realizovať pokladníkovi OZ do 10.11.2022.

ZO Žakovce: 200 eur

ZO Ľubica: 416 eur

ZO Kežmarok: 220 eur

ZO SP.Bela: 322 eur

ZO Podolinec: 262 eur

ZO Ždiar: 240 eur

aug 172022
 

Nácviky : BOR , Nowý Targ , Rabka

ZO Žakovce 10 boxov.

ZO Ľubica 18 boxov.

ZO Kežmarok 8 boxov.

ZO Spišská Bela 21 boxov

ZO Podolinec 13 boxov

ZO Ždiar 22 boxov

aug 162022
 

25.08.2022 štvrtok Bor

27.08.2022 sobota Nowý Targ

28.08.2022 nedeľa Rabka

Odchod auta z nasadzovacích stredísk:

Žakovce: 07:00 hod

Ľubica: 07:30 hod

Kežmarok: 08:00 hod

Sp. Bela : 08:40 hod

Podolinec: 09:20 hod

Ždiar: 10:00 hod

Na nácviky sa prepravné boxy rozvážať nebudú. Každá ZO holuby nakošuje do boxov v prepravnom aute. Boxy do klubov budú rozvezene pred prvým pretekom.