ozkezmarok

jún 082023
 

Z dôvodu zlej predpovede počasia na víkend sa pretek Korzensko odleti v Pondelok t.j. 12.06.2023. Nasadzovanie holubov bude v nedeľu. Odchody auta z nasadzovacich stredísk : Ľubica 18:30 hod Sp. Bela 18:45 hod Podolinec 19:00 hod Ždiar 19:30 hod. Otváranie hodín sa stanovuje na 19:00 hod. v pondelok nakoľko sa jedna o pracovný deň. Výbor OZ.

máj 232023
 

Ďalší pretek sezóny sa odletí podľa plánu. Časy nasadzovania ako aj pridelenie košov v ZO je totožne ako pri preteku Opole. Žiadame nasadzovacie strediska dodržať časy nasadzovania. Vybor OZ.

máj 172023
 

Ďalší pretek sezóny Opole sa odletí v nedeľu 21.05.2023. Na základe vzájomnej dohody z OZ Spiš, ktorý odletíme spoločne sa nasadzovanie holubov posúva o 1 hod a 15 min skôr. Žiadame nasadzovacie strediska ,aby dodržali čas nasadzovania. Výbor OZ.

máj 102023
 

Ďalší pretek sezóny sa odletí v nedeľu 14.05.2023 z miesta štartu Sosnicowice. Nasadzovanie holubov v sobotu podľa plánu. Vybor OZ.

máj 032023
 

Z dôvodu rizikového počasia cez víkend prvý pretek sezóny Jaworzno odletíme v piatok 05.05.2023. Nasadzovanie štvrtok 04.05.2023 podľa plánu. O ďalšom preteku vás budeme informovať podľa vývoja počasia. Vybor OZ.

apr 272023
 

Z dôvodu zlej predpovede počasia na víkend sa pretek Oswiencim ruší.

Odletí sa len nácvik Rabka a to v pondelok 01.05.2023. Košovanie ostáva nezmenene. Výbor OZ žiada kluby, aby do 01.05.2023 nahlásili predsedovi OZ p. Krišandovi počty holubov na koeficient pretek. Výbor OZ.

apr 102023
 

Dňa 15.04.2023 v sobotu, sa uskutoční brigáda OZ Kežmarok v areáli BAPASU v Spišskej Belej so začiatkom o 09:00 hodine.

Každá ZO zabezpečí účasť vycvikára a dvoch členov na brigáde. Účasť každej ZO je povinná. Výbor OZ.

jan 152023
 

Konferencia OZ Kežmarok sa uskutočni dňa 12.02.2023 o 10 hod vo Vinárni v Spišskej Belej. Delegáti na konferenciu zvolený výročnými členskými schôdzami základných organizácii. ZO Podolinec : Mesarčik J. + Tabaj P. ZO Ždiar : Krišanda J. + Romaňák S. ZO Spišska Bela : Krempaský E. + Pavličko J. ZO Kežmarok : Leščák P. + ing. Timko A. ZO Ľubica : Klimčák V + Špiner J ZO Žakovce : Dlugoš P + Bartko Š. Program konferencie : 1. Zahájenie 2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 3. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 4. Sprava predsedu 5. Sprava výcvikára 6. Sprava pokladníka 7. Sprava predsedu revíznej komisie 8. Rôzne a, Pretekový plán b, Bodovanie súťaži c, Cena prepravy holubov d, členské príspevky e, ocenenie sezóny 2023 f, dopravne + výbor OZ 10. Diskusia + obed + ocenenie 11. Návrh a schválenie uznesenia 12. Zaver.