ozkezmarok

apr 262022
 

Smútočné oznámenie dňa 26.4.2022 nás náhle opustil kamarát a chovateľ ZO Ždiar Jan Birošik všetci sme ho poznali pod menom Kanada vo veku 61 rokov úprimnú sústrasť rodine a pozostalým vyjadruje výbor OZ Kežmarok a členovia klubu Ždiar kde bol jeho členom ,, česť tvojej pamiatke “ odpočívaj v pokoji Janko.

apr 212022
 

Na základe predpovede počasia sa Výbor OZ rozhodol, že prvý nácvik BOR sa prekladá z nedele 24.04 na sobotu 23.04. Čas nasadzovania holubov platí podľa rozpisu ktorý je na stránke. Výbor OZ

apr 192022
 

Časy nasadzovania holubov v NS na jednotlivé nácviky a preteky.

nácviky

NS príchod odchod
ŽAKOVCE 6:50 hod 7:00 hod
ĽUBICA 7:20 hod 7:30 hod
KEŽMAROK 7:35 hod 7:45 hod
SP-BELA 8:00 hod 8:10 hod
PODOLINEC 8:30 hod 8:40 hod
ŽDIAR 9:00 hod  9:00 hod

Preteky –  KRATKE TRATE

NS príchod odchod
ŽAKOVCE 18:50 hod 19:00 hod
ĽUBICA 19:20 hod 19:30 hod
KEŽMAROK 19:35 hod 19:45 hod
SP-BELA 20:00 hod 20:10 hod
PODOLINEC 20:30 hod 20:40 hod
ŽDIAR 21:00 hod 21:00 hod

Preteky –  STREDNE  TRATE

NS príchod odchod
ŽAKOVCE 17:50 hod 18:00 hod
ĽUBICA 18:20 hod 18:30 hod
KEŽMAROK 18:35 hod 18:45 hod
SP-BELA 19:00 hod 19:10 hod
PODOLINEC 19:30 hod 19:40 hod.
ŽDIAR 20:00 hod 20:00 hod.

Preteky –  STREDNO  DLHE  TRATE

NS príchod odchod
ŽAKOVCE 15:50 hod 16:00 hod
ĽUBICA 16:20 hod 16:30 hod
KEŽMAROK 16:35 hod 16:45 hod
SP-BELA 17:00 hod 17:10 hod
PODOLINEC 17:30 hod 17:40 hod.
ŽDIAR 18:00 hod 18:00 hod.
apr 042022
 

Školenie výcvikarov a veducich nasadzovacich stredisk sa uskutočni dňa 10.04.2022 o 14 hodine v Spišskej Belej v areali BAPASU.

Každá ZO odovzdá na školení potvrdene veterinárnym lekárom zoznam členov ZO o očkovaní holubov pred sezónou a potvrdene veterinárnym lekárom zostavy o registrácii holubov.

Každá ZO na školení uhradí pokladníkovi OZ poplatky za prepravu holubov na nácviky a preteky holubov a taktiež uhradí 12 eur za jednotné obálky k pretekom, ktoré si preberie na školení.

Tajomník OZ.