ozkezmarok

nov 282019
 

VÝBER HOLUBOV  – ŠTANDARD

Výber holubov do kolekcie OZ CHPH KEŽMAROK na výstavu REGIÓNU TATRY, ktorá sa bude konať 14. a 15. decembra v Huncovciach. Do kolekcie sa vyberie 6 holubov. Nevybraté holuby na výstavu do kolekcie môžu chovatelia prihlásiť na výstavu ako individuálni vystavovatelia.

Vyber sa bude konať : 2. decembra 2019 – pondelok

 Čas: 18.00 hod.           Miesto: Bistro STOP HUNCOVCE    

Zverejnil: Dudzik

nov 252019
 

Výkon holub:

 1. 16-02806-117-H, Petrášek M.
 2. 17-2301-767-H, Schmal P.
 3. 13-2802-372-H, Pavličko J.

Výkon holubica:

 1. 15-02811-735-A, Šulík R.+T.
 2. 16-02805-718-A, Harniš M.
 3. 15-02806-887-A, Petrášek M.

Kategória A:

 1. 17-2804-1027-A, Šoltés M.
 2. 17-2801-133-A, Jacenko P.

Kategória B:

 1. 16-02804-758-A, Šoltés M.
 2. 16-02801-462-H, Jacenko P.

Kategória C:

 1. 15-02802-968-A, Pavličko J.
 2. 14-02801-120-H, Jacenko P.

Kategória D:

 1. 16-02805-446-A, Chodanič R.
 2. 16-M55-2033-H, Vojtek J.

Kategória E:

 1. 14-02803-729-H, Mesarčík M. st.
 2. 14-02804-750-H, Dragašek F.

Kategória F:

 1. 19-02805-818-H, Bartko Š.
 2. 19-02805-819-H, Bartko Š.

Kategória G:

 1. 18-02805-647-A, Chodanič R.
 2. 18-02801-493-A, Gallik L.+J.

Kategória H:

 1. 17-2805-715-A, Schmal P.
 2. 17-2811-554-H, Vojtek J.

Kategória I:

 1. 16-02805-722-H, Harniš M.
 2. 17-2806-355-A, Petrášek M.

 

nov 212019
 

 

VÝSTAVA POŠTOVÝCH HOLUBOV      

                      REGIÓNU TATRY

                      OZ CHPH SPIŠSKÁ NOVÁ VES                        

                      Huncovce  14. – 15. december 2019

PROGRAM VÝSTAVY

14. december 2019 – sobota           

08.00  – 11.00 hod.        –  preberanie holubov

11.00  – 15.00 hod.        –  posudzovanie holubov

15.00  – 18.00 hod.        –  spracovanie výsledkov

08.00  – 22.00 hod.         –  stretnutia chovateľov a posedenie pri dobrom nápoji – na prízemí

15. december 2019 – nedeľa          

08.00  – 16.00 hod.        –  výstava prístupná pre návštevníkov

09.00              hod.        –  oficiálne otvorenie výstavy

11.00              hod.        –  zasadnutie výboru Regiónu Tatry

13.00              hod.        –  ocenenie chovateľov v súťažiach OZ Kežmarok 2019

13.40              hod.        –  vyhlásenie výsledkov výstavy Regiónu Tatry

14.30              hod.        –  vyhlásenie výsledkov výstavy OZ Spišská Nová Ves

15.10              hod.        –  zlosovanie tomboly

16.00              hod.        –  ukončenie výstavy

16.05  – 17.00 hod.        –  vydávanie holubov

08.00  – 22.00 hod.        –  stretnutia chovateľov a posedenie pri dobrom jedle a nápoji – na prízemí

VÝSTAVNÝ VÝBOR

Predseda výstavného výboru                    Michal Petrášek

Výstavné priestory, klietky,                      Ján Džurňák, Peter Žrobek, Miro Baran

Bufet, priestory a občerstvenie                 Michal Petrášek, Ján Dudzik

Pokladník                                                      Peter Kušnirák

Propagácia                                                    Daniel Dudzik.

Prihlášky a administratíva                        Daniel Dudzik

Preberanie, vydaj holubov                        Stanislav Surma, Jaroslav Pavliga, Michal Benko, Ján

Starostlivosť o holuby                                 Rušin, Ján Gontkovič, Ľubo Lang

Zostavenie poradia                                     Ján Dudzik

Posudzovanie holubov                               Ľubomír Valíček, Alojz Šimurka

Kontrola výsledkov                                    Martin Kredatus

PRIHLÁŠKY A KONTAKT

Prihlášky a administratíva                      RNDr. Daniel Dudzik, 0903/218028, dano.dudzik@gmail.com

Organizačné záležitosti                            Michal Petrášek – tel. 0949/388061

Posledný termín zaslania prihlášok   8. december 2019

VÝSTAVNÉ KATEGÓRIE A PODMIENKY VÝSTAVY

Štandard         –  holub najmenej 2500 km a holubica 2000 km za dva roky 2018 – 2019, umiestnených v 20 % na tratiach od 100 km v konkurencii najmenej 150 ks PH nasadených na pretek a pri účasti najmenej 20 chovateľov, pričom holub v roku 2019 musí mať z tohto  limitu najmenej 750 km a holubica 600 km. Holub mláďa a holubica mláďa najmenej 3 preteky za rok 2019, umiestnené v 20% na tratiach nad 100 km v konkurencii najmenej 150 ks PH nasadených na pretek a pri účasti najmenej 20 chovateľov.

Šport za dva roky 2018/2019 (podmienky splnené v rokoch 2018/2019)

Šport 2018 – 2019 MINIMUM
Kategória Počet pretekov holubov chovateľov kilometrov Cien
A od100 do 400 km 10 150 20 1.500 20%
B od 300 do 600 km 8 150 20 2.800 20%
C nad 500 km 6 150 20 3.300 20%
D Allround

od 100 do 400 km

od 300 do 600 km

nad 500 km

11 spolu

3 až 5

2 až 6

1 až 3

 

 

150

150

150

 

20

20

20

 

 

3.500

 

 

20%

E Maratón – 4 preteky

nad 700 km

4 ceny za 2 roky 150 20   – 20%

Šport za rok 2019 (podmienky splnené v roku 2019)

F mladé holuby nad 100 km 3 150 20 300 20%
G  ESO ročiak               nad 100 km 5 150 20 500 20 %
H   ESO staré holuby    nad  300  km 6 150 20 1800 20 %
I                             viac ako  500  km 3 150 20 1800 20%

Výkon za rok 2019 (podmienky splnené v roku 2019)

Výkon za rok holub Σ km, ktoré holub nalietal v roku 2019 Podľa stanovených podmienok 20%
Výkon za rok holubica Σ km, ktoré holubica nalietala v roku 2019 20%

Vystavovatelia

 – OZ CHPH Regiónu Tatry                          Tridsaťčlenné kolekcie holubov so splneným limitom FCI.

Výber a zaradenie do kategórie podľa vlastného uváženia.

 – OZ CHPH Spišská Nová Ves                    Štyridsaťosemčlennú kolekciu holubov so splneným limitom FCI.

Výber a zaradenie do kategórie podľa vlastného uváženia.

– Jednotlivci OZ CHPH Kežmarok            Chovateľ si môže individuálne prihlásiť štandardné holuby so splneným limitom FCI. Jeden chovateľ môže prihlásiť maximálne dva  holuby. Celková kapacita tridsať holubov. Zaradenie podľa došlých prihlášok. Prihlášky telefonicky – Michal Petrášek – tel.  0949/388061

– Jednotlivci mimo OZ CHPH Kežmarok     Telefonicky – Michal Petrášek – tel.  0949/388061

Výstavné poplatky

–   Náklady spojené s dopravou holubov na výstavu si hradia ZO CHPH a vystavovatelia.

–   Výstavný poplatok pre OZ CHPH Regiónu Tatry je  jednotný  160,- EUR. Z toho 90 €

náklady na ocenenie, ktoré budú zúčtované na zasadnutí Regiónu Tatry.

–   OZ CHPH Spišská Nová Ves 3 Eura /klietka.

–   Individuálne vystavované holuby 3 Eura /klietka.

 

                  Vyhodnotenie v kategóriách štandard

–  Holuby vystavované v týchto kategóriách budú hodnotené podľa medzinárodného štandardu. Posudzovanie urobia dvaja posudzovatelia. Poradie holubov sa zostaví podľa  priemeru hodnotenia holubov dvomi posudzovateľmi. Výsledok bude zaokrúhlený na dve desatinné miesta. –  Pri rovnosti bodov sa postupuje podľa pravidiel FCI pre posudzovanie a hodnotenie štandardu.

– V prípade, že sa podľa týchto podmienok rozhodnúť nedá, pri rovnosti bodov o poradí rozhodne vrchný posudzovateľ.

                  Ocenenie výstavy

Región Tatry                                         Ocenené budú prvé tri holuby v každej výstavnej kategórií

OZ CHPH Spišská Nová Ves              Ocenenie víťazov výstavy si urobí vo vlastnej réžii.  

Preberanie holubov

–   dodané holuby musia byť zdravé, vystavovateľ o tom predloží veterinárne potvrdenie

–   vystavovateľ pri odovzdávaní holubov odovzdá 2x zoznam vystavovaných holubov

–   vystavovateľ pri odovzdávaní holubov zároveň odovzdá aj vypísané výstavné kartu holubov

–   kartu si stiahne zo stránky www.mypigeons.eu

–   výstavnú kartu musia byť podpísané štatutárom organizácie, ktorý svojim podpisom potvrdzuje správnosť

údajov

–   výstavné poplatky musí vystavovateľ uhradiť pred preberaním holubov

–   za prevzaté holuby zodpovedá usporiadateľ výstavy.

–   odovzdanie holubov po ukončení výstavy bude vykonané na základe predloženého potvrdeného dokladu

z preberania holubov.

PREDAJ CHOVATEĽSKÝCH PRODUKTOV

–  Ing. Jaro Seliga

BOHATÁ TOMBOLA

–   pre návštevníkov výstavy bude prepravená bohatá tombola – viac ako 30 cien

–   cena lístka do tomboly 1 EURO

–   lístky sa budú predávať pri vstupnom i počas prehliadky výstavy

  OBČERSTVENIE

–  občerstvenie bude pripravené v priestoroch BISTRA STOP

–  držková, guľáš, domáca klobáska

–  pitie podľa výberu a obsahu peňaženky

V Huncovciach 20. októbra 2019

Michal Petrášek

predseda organizačného výboru

okt 242019
 

PORADIE HOLUBOV V ŠPORTOVÝCH KATEGÓRIACH

Vážení členovia OZ CHPH Kežmarok, blížia sa výstavy a z toho dôvodu zverejňujem poradie holubov v športových kategóriách za rok 2019. Holuby sa opakujú, možno niektoré chovatelia už ani nemajú.

Z každej kategórie budú dva holuby reprezentovať OZ CHPH Kežmarok na regionálnej výstave a najlepší holub na CV 2020 v Trenčíne.  O tom kto bude reprezentovať, resp. chce reprezentovať rozhodnú majitelia holubov. Svoj záujem reprezentovať OZ oznámte tajomníkovi OZ CHPH do 20. novembra 2019 tajomníkovi OZ CHPH Kežmarok.

S pozdravom Dudzik

 

 

Výkon holubica :

 

1             SK-2015-02811-735        12           4640.290 km      Šulík Rudolf+Tomáš       02811 Stará Ľubovňa

2             SK-2016-02805-718        10           4315.830 km      Harniš Matúš                   02805 Žakovce

3             SK-2015-02802-968        9             4181.090 km      Pavličko Ján                     02802 Spišská Belá

4             SK-2015-02806-887        10           3849.720 km      Petrášek Michal               02806 Huncovce

5             SK-2014-02801-320        6             3373.790 km      Krempaský Ľubomír       02801 Slovensá Ves

6             SK-2017-2804-952          9             3319.660 km      Klimčák Vladimír              02804 Ľubica

7             SK-2015-02802-927        7             3189.740 km      Pavličko Ján                       02802 Spišská Belá

 

 

Výkon holub :

 

1             SK-2016-02806-117        10           4302.640 km      Petrášek Michal               02806 Huncovce

2             SK-2017-2301-767          10           3899.280 km      Schmal Peter                     02805 Žakovce

3             SK-2013-02802-372        9             3807.650 km      Pavličko Ján                      02802 Spiš. B.

4             SK-2014-02801-120        6             3704.450 km      Jacenko Peter                   02801 Slov. Ves

5             SK-2016-02805-722        8             3617.430 km      Harniš Matúš                     02805 Žakovce

6             SK-2018-02805-603        9             3512.160 km      Chodanič Rastislav           02805 Žakovce

7             SK-2018-02806-151        11           3407.800 km      Petrášek Michal                  02806 Huncovce

 

 

Šport A :

 

1             SK-2017-2804-1027        10           63.885                  Šoltés Marko                     02804 Ľubica

2             SK-2017-2801-133          10           138.377                Jacenko Peter                   02801 Slov.  Ves

3             SK-2017-2804-542          10           141.749                Šoltés Marko                     02804 Ľubica

4             SK-2017-2804-513          10           178.858                Šoltés Marko                     02804 Ľubica

5             SK-2015-02811-735        10           195.519                Šulík Rudolf+Tomáš        02811 Stará Ľubovňa

6             SK-2017-2804-527          10           201.574                Šoltes Ján                          02804 Ľubica

7             SK-2017-2801-174          10           280.183                Jacenko Peter                   02801 Slov. Ves

 

Šport B :

 

1             SK-2017-2804-1027        8             156.378                Šoltés Marko                        02804 Ľubica

2             SK-2016-02805-722        8             192.636                Harniš Matúš                     02805 Žakovce

3             SK-2015-02811-735        8             298.393                Šulík Rudolf+Tomáš         02811 Stará Ľubovňa

4             SK-2016-02804-758        8             302.911                Šoltés Marko                      02804 Ľubica

5             SK-2017-2301-767          8             383.748                Schmal Peter                       02805 Žakovce

6             SK-2016-02801-462        8             386.922                Jacenko Peter                    02801 Slov. Ves

7             SK-2014-02802-289        8             414.756                Heldak Ľubomír                02802 Spiš. Belá

 

Šport C :

 

1             SK-2016-02805-722        6             267.661                Harniš Matúš     02805 Žakovce

2             SK-2016-02804-783        6             296.307                Šoltés Marko     02804 Ľubica

3             SK-2015-02802-968        6             332.404                Pavličko Ján       02802 Spišská Belá

4             SK-2016-02805-718        6             487.443                Harniš Matúš     02805 Žakovce

5             SK-2013-02801-306        6             534.062                Jacenko Peter   02801 Slovenská Ves

6             SK-2014-02801-120        6             581.953                Jacenko Peter   02801 Slovenská Ves

 

Šport D :

 

1             SK-2015-02811-735        11           268.254                Šulík Rudolf+Tomáš          02811 Stará Ľubovňa

2             SK-2016-02805-722        11           305.166                Harniš Matúš                     02805 Žakovce

3             SK-2016-02804-783        11           335.938                Šoltés Marko                     02804 Ľubica

4             SK-2016-02804-758        11           403.623                Šoltés Marko                     02804 Ľubica

5             SK-2013-02804-635        11           470.494                Šoltés Marko                     02804 Ľubica

6             SK-2016-02801-462        11           508.015                Jacenko Peter                    02801 Sl. Ves

7             SK-2016-02805-446        11           574.107                Chodanič Rastislav          02805 Žakovce

 

Šport E :

 

1             SK-2015-02802-968        4             359.212                Pavličko Ján                       02802 Spišská

2             SK-2014-02803-729        4             414.860                Mesarčík Milan st.          02803 Kežmarok

3             SK-2014-02804-750        4             449.173                Dragašek František         02804 Ľubica

4             SK-2015-02804-70          4             558.318                Dragašek František         02804 Ľubica

 

Šport F :

 

1             SK-2019-02805-818        3             43.086                   Bartko Štefan                    02805 Žakovce

2             SK-2019-02805-819        3             53.531                   Bartko Štefan                    02805 Žakovce

3             SK-2019-02805-841        3             55.910                   Bartko Štefan                    02805 Žakovce

4             SK-2019-02805-842        3             57.926                   Bartko Štefan                    02805 Žakovce

5             SK-2019-02803-611        3             60.266                   Mesarčík Milan st.          02803 Kežmarok

6             SK-2019-02803-622        3             66.853                   Mesarčík Milan jr.           02803 Kežmarok

7             SK-2019-02805-808        3             68.683                   Bartko Štefan                    02805 Žakovce

 

Šport G :

 

1             SK-2018-02805-647        5             55.850                   Chodanič Rastislav          02805 Žakovce

2             SK-2018-02801-493        5             68.669                   Gallik L.+Jar.                      02801 Sl. Ves

3             SK-2018-02805-55          5             69.545                   Harniš Matúš                     02805 Žakovce

4             SK-2018-02806-470        5             100.051                Petrášek Michal                 02806 Huncovce

5             SK-2018-02806-151        5             106.797                Petrášek Michal                   02806 Huncovce

6             SK-2018-02806-1332      5             118.528                Petrášek Michal                   02806 Huncovce

7             SK-2018-03402-820        5             125.897                Gallik L.+Jaroslav             02801 Slovenská Ves

 

Šport H :

 

1             SK-2015-02811-735        6             145.800                Šulík Rudolf+Tomáš          02811 Stará Ľubovňa

2             SK-2017-2301-767          6             190.860                Schmal Peter                       02805 Žakovce

3             SK-2017-2805-715          6             244.352                Schmal Peter                       02805 Žakovce

4             SK-2017-2811-554          6             260.892                Vojtek Jozef                        02811 Stará Ľubovňa

5             SK-2018-02806-151        6             285.329                Petrášek Michal                 02806 Huncovce

6             SK-2016-02805-722        6             299.661                Harniš Matúš                     02805 Žakovce

7             SK-2017-2811-536          6             311.525                Vojtek Jozef                           02811 Stará Ľubovňa.

 

Šport I :

 

1             SK-2016-02805-722        3             83.850                  Harniš Matúš                     02805 Žakovce

2             SK-2017-2806-355          3             128.466                Petrášek Michal                 02806 Huncovce

3             SK-2017-2805-753          3             129.253                Schmal Peter                       02805 Žakovce

4             SK-2015-02802-968        3             161.095                Pavličko Ján                       02802 Sp. Belá

5             SK-2016-02805-718        3             167.249                Harniš Matúš                     02805 Žakovce

6             SK-2016-02806-117        3             178.659                Petrášek Michal                  02806 Huncovce

7             SK-2013-02801-306        3             180.034                Jacenko Peter                   02801 Slov. Ves

okt 102019
 

Výbor OZ Kežmarok zvoláva schôdzu rozšírenú o predsedov na pondelok t. j. 14.10.2019 o 18.00 hodine v Huncovciach (Bistro STOP). Program schôdze: zhodnotenie pretekovej sezóny, výstava (OV, RV), rôzne. Účasť nutná.  Zapísal: tajomník OZ.

sep 292019
 

Pretek Vysoké Mýto – prihlásenie

Záujemcovia o pretek Vysoké Mýto sa musia do zajtra – 30. 9. 2019, do 16.00 hod

prihlásiť Viťovi Korenkovi na tel. číslo: 0904 520854.

Letu zdar!                                     Dudzik

sep 072019
 

Preloženie preteku PÚCHOV na 10. 9. 2019 – utorok

Štartovacia komisia OZ CHPH Kežmarok rozhodla, že kvôli nepriaznivej predpovedí počasia sa pretek Púchov plánovaný na 8. septembra 2019 sa prekladá na 10. septembra 2019 – UTOROK.

Nasadzovanie holubov podľa pôvodného rozpisu v pondelok 9. septembra 2019.

Pretek bude platiť do všetkých súťaží okrem MS.

Prajem dobrý dolet holubov.

D. Dudzik

aug 182019
 

ROZPIS PREPRAVY MLADÝCH HOLUBOV 2019

 

                   Počty prihlásených holubov na nácviky a preteky

Základná organizácia (NS) Objednané boxy na nácviky Objednané boxy na nácviky Odchod

auta na nácviky

 

Odchod

auta na

preteky

Zatváranie konšt. hodín

PU až LI

 

Poznámky

Stará Ľubovňa 10,5 (11) 7 6.30 18,30 17,00  
Slovenská Ves 12 10 7.20 19,30 18,00  
Spišská Belá 16 6 7.50 20,00 18,00  
Kežmarok 17 11 8.20 20,30 19,00  
Ľubica 16 9 8.50 21,00 19,00  
Žakovce 7,5 (8) 8 9.20 21,30 20,00  
Huncovce 10 22,00 20,00  
Spolu OZ KK 79 (80) 61

    

Rozdelenie boxov na nácviky: Štrba, Liptovský Hrádok, Ružomberok,              

                                                     Martin

Nový vozík – 68 boxov OZ CHPH Kežmarok:

 

V

O

D

I

Č

  S

P

R

I

E

V

O

D

C

A

Kežmar. Kežmar.   Ľubica Ľubica
Kežmar. Kežmar. Kežmar. Žakovce   Žakovce Ľubica Ľubica Ľubica
Kežmar. Kežmar. Kežmar. Žakovce   Žakovce Ľubica Ľubica Ľubica
Kežmar. Kežmar. Kežmar. Žakovce   Žakovce Ľubica Ľubica Ľubica
Kežmar. Kežmar. Kežmar. Žakovce   Žakovce Ľubica Ľubica Ľubica
Kežmar. Kežmar. Kežmar.   Ľubica Ľubica
 
     

 

Nadstavba – auto OZ CHPH Poprad:

V

O

D

I

Č

 

Spišská Belá Spišská Belá
Spišská Belá Spišská Belá Spišská Belá St. Ľubovňa
Spišská Belá Spišská Belá Spišská Belá St. Ľubovňa
Spišská Belá Spišská Belá Spišská Belá St. Ľubovňa
Spišská Belá Spišská Belá Spišská Belá St. Ľubovňa
Spišská Belá Spišská Belá St. Ľubovňa

 

St. Ľubovňa Sl. Ves Sl. Ves SP
RIE
VO
D
CA
St. Ľubovňa Sl. Ves Sl. Ves
St. Ľubovňa Sl. Ves Sl. Ves
St. Ľubovňa Sl. Ves Sl. Ves
St. Ľubovňa Sl. Ves Sl. Ves
St. Ľubovňa Sl. Ves Sl. Ves

 

 

 

 

Preteky mladé 2019

Púchov, Valašské Meziříčí, Hranice na Morave, Přerov, Litovel

 

Nový vozík – 68 boxov OZ CHPH Poprad a Liptovský Mikuláš + 1 box KK:

 

V

O

D

I

Č

Kežmar. Kežmar. Sp. Belá Žakovce   Ľubica Sl. Ves Sl. Ves Huncovce S

P

R

I

E

V

O

D

C

A

Kežmar. Kežmar. Sp. Belá Žakovce   Ľubica Sl. Ves Sl. Ves Huncovce
Kežmar. Kežmar. Sp. Belá Žakovce   Ľubica Sl. Ves Ľubovňa Huncovce
Kežmar. Ľubovň Sp. Belá Žakovce   Ľubica Sl. Ves Ľubovňa Huncovce
Kežmar. Ľubovň. Sp. Belá Žakovce   Ľubica Sl. Ves Huncovce Huncovce
Kežmar. Ľubovň. Sp. Belá Žakovce   Ľubica Sl. Ves Huncovce Huncovce
Kežmar. Ľubovň. Žakovce Žakovce   Ľubica Sl. Ves Ľubica Huncovce
Kežmar. Ľubovň.   Sl. Ves Ľubica Huncovce
       

 Zverejnil: Dudzik