ozkezmarok

jún 202018
 

CHRUDIM 2 – 24. 6. 2018

Základná organizácia (NS) Objednané

boxy

Nasadené holuby

T2 +VM 2

Pridelené

boxy/holuby

Odchod

auta

Zatváranie  hodín
Stará Ľubovňa 6 232 5

 190 holubov

14.20 13.00
Slovenská Ves 5 270 5

 190 holubov

15.10 14.30
Spišská Belá 10 279 8

 304 holubov

15.40 14.00
Kežmarok 7 253 5

 190 holubov

16.10 15.00
Ľubica 7 333 6

228 holubov

16,40 15.00
Žakovce 8 239 6

228 holubov

17,00 16.00
Huncovce 12 501 10

380 holubov

18.50 17.00
Hôrka 8 272 6

228 holubov

17.30 16.00
Sp. Teplica 7 100 4

152 holubov

18.00 17.00
Poprad – Veľká 12 419 9

342 holubov

18.20 17.00
Spolu: 82      64 boxov    

 

Poznámka: Štyri spodné koše sú ako rezerva, ktoré môže použiť NS , ak nasadí viac holubov ako je priemer 38 holubov na box.

 

 

Rozdelenie boxov na krátke trate: preprava v novom vozíku a nadstavbe

Nový vozík – 68 boxov :

 

 

V

O

D

I

Č

Ľubica S. Belá Teplica Veľká   S. Ves S. Ves Huncovce Huncovce S

P

R

I

E

V

O

D

C

A

Ľubica S. Belá Teplica Veľká   S. Ves S. Ves Huncovce Huncovce
Ľubica S. Belá Veľká Veľká   Hôrka S. Ves Žakovce Huncovce
Ľubica S. Belá Veľká S. Ľub.   Hôrka Kežmarok Žakovce Huncovce
Ľubica S. Belá Veľká S. Ľub.   Hôrka Kežmarok Žakovce Huncovce
Ľubica S. Belá Veľká S. Ľub.   Hôrka Kežmarok Žakovce Huncovce
S. Belá Teplica Veľká S. Ľub.   Hôrka Kežmarok Žakovce Huncovce
S. Belá Teplica Veľká S. Ľub.   Hôrka Kežmarok Žakovce Huncovce
Rezerva   Rezerva   Rezerva   Rezerva

NEUBANDENBURG  23. 6.  2018

 

Základná organizácia (NS) Prihlásené holuby Počet boxov Príchod auta do NS Odchod auta z NS
Sabinov – Torysa 454 19 21. 6. 2018 – 17.00 hod 19.00
Rimavská Sobota 21. 6. 2018 – 16.00 hod 20.00
Spišské Podhradie 472 20 21. 6. 2018 – 16.00 hod 20.00
Spišská Nová Ves 21. 6. 2018 – 15.10 hod 21.00
Veľká – Kežmarok 77 2 21. 6. 2018 – 21.40 hod 22.00
Bobrovec 131 5 21. 6. 2018 – 22.50 hod 23.00
Spolu: 1134 48

 

Poznámky:

1/ 1134 holubov : 48 boxov = 23,62 holuba na box.

2/ Príchod auta do NS – auto príde zložiť prepravné boxy po ceste do Torysy.

3/ V Toryse bude dve hodiny pred odchodom z NS.

4/ Pri príchode auta do NS na zloženie boxov, musí vodiča niekto zodpovedný čakať. V prípade, že nikto nebude čakať auto z NS odíde a boxy nezloží:

 

V

O

D

I

Č

 

Sabinov Sabinov Sabinov Lipt. Mikuláš
Sabinov Sabinov Sabinov Lipt. Mikuláš
Sabinov Sabinov Sabinov Lipt. Mikuláš
Sabinov Sabinov Sabinov Lipt. Mikuláš
Sabinov Sabinov Sabinov Lipt. Mikuláš
Sabinov Sabinov Sabinov Lipt. Mikuláš

 

 

Sp. Nová Ves Sp. Nová Ves Sp. Nová Ves Sp. Nová Ves SP
RIE
VO
D
CA
Sp. Nová Ves Sp. Nová Ves Sp. Nová Ves Sp. Nová Ves
Sp. Nová Ves Sp. Nová Ves Sp. Nová Ves Sp. Nová Ves
Veľká – KK Sp. Nová Ves Sp. Nová Ves Sp. Nová Ves
Veľká – KK Sp. Nová Ves Sp. Nová Ves Sp. Nová Ves
Veľká – KK Sp. Nová Ves Sp. Nová Ves Sabinov

 

                                                                       Spracoval: výcvikár OZ CHPH Kežmarok

jún 132018
 

VALAŠSKÉ MEZIŔÍČÍ 2 – ZMENY

Nasadzovanie: 16. 6. 2018      Štart: 17. 6. 2018

Základná organizácia (NS) Pridelené boxy Odchod

auta

Zatváranie

hodín

Počet nasadených holubov na Púchov 2 Pri 40 holuboch do boxu ZO potrebovali boxov
Stará Ľubovňa 5 17.20 16,00 180 4,5
Slovenská Ves 6 18.10 17,00 234 5,85
Spišská Belá 8 18.40 16,00 319 7,975
Kežmarok 6 19.10 18,00 241 6,025
Ľubica 8 19.40 18,00 293 7.325
Žakovce 4 20.10 19,00 132 3,3
Huncovce 12 22.00 20,00 453 11,32
Hôrka 6 20.50 19,00 208 5.2
Sp. Teplica 3,5 21.20 20,00 128 3,2
Poprad – Veľká 9,5 21.40 20,00 383 9.57
Spolu: 114     2571 64,265

 

Valašské Meziříčí 2 – dôvod zmeny dopravy a rozdelenia boxov:

Na Púchov 2 sme nasadili 2571 holubov, pri plnom obsadení boxov sme potrebovali 64 boxov, čo je menej ako kapacita nového vozíka. Tieto údaje sú uvedené v 5 a 6 stĺpci tabuľky. Z toho dôvodu do Val. Maziříčí 2  (Nasadzovanie 16. 6. 2018) pôjdeme iba jedným vozíkom.

Boxy boli rozdelené podľa nasadzovania holubov na Púchov 2.

Ktorému NS sa kapacita upravila smerom nahor bol mu pridelený spodný box – St. Ľubovňa, Ľubica, Huncovce a Hôrka.

 

Rozdelenie boxov na VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2 – prava v novom vozíku

Nový vozík – 68 boxov :

 

 

V

O

D

I

Č

S Belá Sp. Belá Teplica Veľká   S. Ves S. Ves S. Ves Huncovce S

P

R

I

E

V

O

D

C

A

Ľubica Sp. Belá Teplica Veľká   S. Ves S. Ves Huncovce Huncovce
Ľubica Sp. Belá Teplica Veľká   S. Ves Kežmarok Huncovce Huncovce
Ľubica Sp. Belá Veľká Veľká   Hôrka Kežmarok Huncovce Huncovce
Ľubica Sp. Belá Veľká Ľubov   Hôrka Kežmarok Žakovce Huncovce
Ľubica Sp. Belá Veľká Ľubov   Hôrka Kežmarok Žakovce Huncovce
Ľubica Sp. Belá Veľká Ľubov   Hôrka Kežmarok Žakovce Huncovce
Ľubica Tep/Veľ Veľká Ľubov   Hôrka Kežmarok Žakovce Huncovce
Ľubica   Ľubov   Hôrka   Huncovce

Zverejnil výcvikár OZ CHPH Kežmarok

jún 022018
 

PODĚBRADY – 3. 6. 2018

Na základe rozhodnutia štartovacej komisie OZ CHPH Kežmarok sa dnes t. j v sobotu 2. júna 2018 nasadzujú holuby na pretek Poděbrady. Podľa časového rozpisu na stredné trate. Odchod auta z posledného NS – Huncovce o 18.50 hod. V prípade nepriaznivého počasia na Slovensku sa pretek skráti na Vysoké Mýto. Aj napriek tejto skutočnosti sa na všetky dokumenty – nasadzovacie listy, protokoly o nasadzovaní protokoly o zatváraní hodín píše Poděbrady. Iba vodič bude mať alternatívne protokoly o štarte

Predpokladaný štart holubov 5.30 – 6.00 hod.

Výcvikár OZ CHPH Kežmarok

 

máj 312018
 

ZMENA TERMÍNU PRETEKOV

Výbor OZ CHPH Kežmarok oznamuje svojim členom, že na základe rozhodnutia štartovacej komisie sa menia termíny pretekov. Vymenia sa preteky v termínoch 3. jún 2018 a v termíne 10. jún 2018.

To znamená, že plán pretekov sa upravuje následovne:

Nedeľa 3. júna 2018: PODĚBRADY – prípade úplne nepriaznivého počasia sa pretek vopred skráti. V sobotu ráno  o 9.00 hod. na webovej stránke sa oznámi či sa nasadzuje podľa časového rozpisu ako  na strednú trať, alebo večerné nasadzovanie ako na krátku trať. Oznámi sa aj predpokladané miesto štartu.

Nedeľa 10. júna 2018: TEPLÁ a PÚCHOV.

Zverejnil výcvikár OZ CHPH Kežmarok

máj 172018
 

NÁCVIKY Z RUŽOMBERKA 2018

 Počty prihlásených holubov- boxov na nácviky:

 

Základná organizácia (NS) Pridelené boxy Odchod

auta

Stará Ľubovňa
Slovenská Ves
Spišská Belá 7 15.00
Kežmarok 8 15.20
Ľubica 4 15.40
Huncovce 6 16.00
Žakovce
Hôrka 3
Sp. Teplica
Poprad – Veľká 4 16.20
Spolu: 32  

 

Termíny nácvikov: 29. 5. 2018 – Ružomberok (Bešeňová)

                                       31.  5. 2018 – Ružomberok (Štiavnička)

                                       07.  6. 2018 – Ružomberok (Štiavnička)

                                       14. 6. 2018 – Ružomberok (Štiavnička)

 INFORMÁCIE K NÁCVIKOM:

1/ Cena boxu za štyri nácviky je 20.00 EUR. (5 EUR box/nácvik)

2/ V prípade, že sa nácvik neuskutoční, chovateľom sa vybraté finančné prostriedky vrátia.

3/ V prípade nepriaznivého počasia sa nácvik môže preložiť na stredu alebo piatok.

4/ Poplatky za objednané boxy chovatelia zašlú po vodičovi auta pri nasadzovaní holubov na pretek Poděbrady.

5/ Páni Hosa a Garamsegy budú nasadzovať vo Veľkej.

6/ Vodič musí dodržať časový harmonogram a preto v stanovenom čase musí odísť z NS.

7/ Chovatelia zúčastňujúci na nácvikoch musia mať holuby pripravené v boxoch a za 5 minút ich musia naložiť.

 

Rozdelenie boxov na nácviky z Ružomberka:

Nadstavba – auto:

V

O

D

I

Č

 

Spišská Belá
Spišská Belá Ľubica
Spišská Belá Ľubica Veľká
Spišská Belá Ľubica Veľká Hôrka
Spišská Belá Ľubica Veľká Hôrka
Spišská Belá Spišská Belá Veľká Hôrka

 

Huncovce Kežmarok SP
RIE
VO
D
CA
* Huncovce Kežmarok
* Huncovce Kežmarok
* Huncovce Kežmarok
Kežmarok Huncovce Kežmarok
Kežmarok Huncovce Kežmarok

Ak chovatelia z Hôrky budú vkladať holuby do boxov vo Veľkej vložia ich do auta kde to majú určené. Ak dovezú holuby už v boxoch vložia ich do auta na miesta označené hviezdičkou.

 

Zverejnil výcvikár OZ CHPH Kežmarok

 

máj 152018
 

Schôdza výboru OZ CHPH + vedúci NS

Dňa 17. mája 2018 o 19.00 hod  v Huncovciach – BISTRO STOP sa bude konať zasadnutie výboru OZ CHPH Kežmarok rozšírené o vedúcich NS.

Účasť všetkých pozvaných je dôležitá!

Milan Mesarčík, predseda OZ CHPH Kežmarok

Daniel Dudzik, výcvikár OZ CHPH Kežmarok

máj 092018
 

Plánujú sa nácviky z Ružomberka, ktoré  budú každý štvrtok, v prípade nepriazne počasia sa nácvik presunie o deň skôr, alebo neskôr. Jeden kôš je na 5 nácvikov a cena sa bude odvíjať od počtu nahlásených holubov.

V prípade záujmu, alebo nejasností kontaktujte predsedu OZ, alebo tajomníka OZ.

máj 042018
 

Dôležitá informácia:

1/ Evidencie poštových holubov členov OZ CHPH Kežmarok budú zablokované 6. mája 2018 – nedeľa o 24.00 hod.

Do toho času je možné vykonať zmeny a úpravy. Z toho vyplýva:

A/ Kto si sám zadával evidenciu na webovú stránku môže si úpravy urobiť do uzatvorenia stránky.

B/ Kto požaduje, aby mu boli zmeny vykonané výpočtárom, musí požiadavky na opravy zaslať zberným autom pri

nasadzovaní holubov na Valašské Meziříčí v samostatnej, označenej obálke “OPRAVY EVIDENCIE”. Najlepšie celá ZO            CHPH spolu. Opravy sa vykonajú do 18.00 hod v nedeľu 6. 5. 2018. Správnosť opráv si môžte preveriť na webovej                   stránke.

2/ Body holubom z pretekov Púchov a Valašské Meziříčí do súťaží VS sa pridajú až po úprave výpočtového programu p. Konečným, správcom výpočtového programu. V súčasností by sa zobrazili aj vo výsledkoch OZ CHPH.

3/ Predpokladaný štart holubov z Valašského Meziříči – 7.00 hod. Predpokladá sa severozápadný vietor.

4/ Upozornenie pre vedúcich NS a výcvikárov – čo patrí do obálok:

A/ Obálka – Autíčko: – protokol o nasadzovaní holubov

– kópia protokolu o zatváraní konšt. hodín ( podpísaná v časti – zatváracia komisia)

– nasadzovacie listy EKS a 2. kópia kotrolných listov

 

B/ Obálka – Domček   – je určená výcvikárovi OZ CHPH

-protokol o zatváraní konšt. hodín ( podpísaná v časti – zatváracia  i otváracia komisia)

– nasadzovacie listy EKS a 1. kópia kotrolných listov

 

C/ Obálka – Počítač        – je určená výpočtárovi

– nasadzovacie listy EKS a orginál kotrolných listov

NEZAMIEŇAJTE SI OBÁLKY A ICH OBSAH!!! 

 

Zverejnil: Daniel Dudzik, výcvikár OZ CHPH Kežmarok

 

 

 

apr 202018
 

NÁCVIKY 2018

Liptovský Hrádok, Ružomberok, Martin

Základná organizácia (NS) Pridelené boxy Odchod

auta

Dopr. prostriedok
Stará Ľubovňa 13 6,30 Nadstavba
Slovenská Ves 14 7,30 Nadstavba
Spišská Belá 19 8,00 Nadstavba
Kežmarok 16 8,30 Starý vozík
Ľubica 15 7,30 Nový vozík
Žakovce 13 8,00 Nový vozík
Huncovce 25 9,00 Starý vozík
Hôrka
Sp. Teplica 9 8,40 Nový vozík
Poprad – Veľká 15 9,20 Nový vozík
Spolu: 136    

 

Rozdelenie boxov na nácviky:

 

Starý vozík :

 

V

O

D

I

Č

Huncovce Kežmarok   Kežmarok Huncovce S

P

R

I

E

V

O

D

C

A

Huncovce Kežmarok Huncovce   Huncovce Kežmarok Huncovce
Huncovce Kežmarok Huncovce   Huncovce Kežmarok Huncovce
Huncovce Kežmarok Huncovce   Huncovce Kežmarok Huncovce
Huncovce Kežmarok Huncovce   Huncovce Kežmarok Huncovce
Huncovce Kežmarok Huncovce   Huncovce Kežmarok Huncovce
Huncovce Kežmarok   Huncovce Kežmarok Huncovce
Kežmarok   Kežmarok
.      

 

Nadstavba – auto:

 

V

O

D

I

Č

 

St. Ľubovňa Slov. Ves Sp. Belá Sp. Belá
St. Ľubovňa Slov. Ves Sp. Belá Sp. Belá
St. Ľubovňa Slov. Ves Sp. Belá Sp. Belá
St. Ľubovňa Slov. Ves Sp. Belá Sp. Belá
St. Ľubovňa Slov. Ves Sp. Belá Sp. Belá
St. Ľubovňa Slov. Ves Sp. Belá Sp. Belá

 

 

St. Ľubovňa Slov. Ves Slov. Ves Sp. Belá SP
RIE
VO
D
CA
St. Ľubovňa Slov. Ves Sp. Belá Sp. Belá
St. Ľubovňa Slov. Ves St. Ľubovňa Sp. Belá
St. Ľubovňa Slov. Ves Slov. Ves Sp. Belá
St. Ľubovňa Slov. Ves Sp. Belá
St. Ľubovňa Slov. Ves Sp. Belá

 

Nový vozík – 68 boxov :

 

 

V

O

D

I

Č

Ľubica Veľká   Ľubica Veľká S

P

R

I

E

V

O

D

C

A

Ľubica Veľká Teplica Žakovce   Teplica Ľubica Žakovce Veľká
Ľubica Veľká Teplica Žakovce   Teplica Ľubica Žakovce Veľká
Ľubica Veľká Teplica Žakovce   Teplica Ľubica Žakovce Veľká
Ľubica Veľká Teplica Žakovce   Teplica Ľubica Žakovce Veľká
Ľubica Veľká Žakovce   Teplica Ľubica Žakovce Veľká
Ľubica Veľká Žakovce   Ľubica Žakovce Veľká
Ľubica Veľká Žakovce  
           

 

KRÁTKE TRATE 2018

Púchov 1, Valašské Meziříčí 1, Litovel, Chrudim 1, Podebrady 1

                   Počty prihlásených holubov na krátke trate a prepočet:

 

Základná organizácia (NS) Pridelené boxy Odchod

auta

PU,VM,LI

Odchod

auta

CHR,

Zatváranie konšt. hodín

PU,VM,LI

Zatváranie konšt. hodín
Stará Ľubovňa 9 19,30   17,00  
Slovenská Ves 9 20,30   18,00  
Spišská Belá 14 21,00   19,00  
Huncovce 15 22,00   19,00  
Kežmarok 11 21,30   17,00  
Ľubica 10 19,00   17,00  
Žakovce 9 19,30   18,00  
Hôrka 12 20,00   18,00  
Sp. Teplica 10 20,30   19,00  
Poprad – Veľká 15 21,00   19,00  
Spolu: 114        

     Nasadzovanie holubov v NS – 2 až 2,5  hodiny pred odchodom auta.

 

Rozdelenie boxov na krátke trate: preprava v novom vozíku a nadstavbe

Nový vozík – 68 boxov :

 

 

V

O

D

I

Č

Ľubica Huncovce Ľubica Veľká   Hôrka Hôrka Teplica Žakovce S

P

R

I

E

V

O

D

C

A

Ľubica Huncovce Veľká Veľká   Hôrka Hôrka Huncovce Žakovce
Ľubica Huncovce Veľká Veľká   Hôrka Hôrka Huncovce Žakovce
Ľubica Teplica Veľká Veľká   Hôrka Hôrka Huncovce Žakovce
Ľubica Teplica Veľká Veľká   Hôrka Teplica Huncovce Žakovce
Ľubica Teplica Veľká Veľká   Hôrka Teplica Huncovce Žakovce
Ľubica Teplica Veľká Veľká   Hôrka Teplica Huncovce Žakovce
Ľubica Teplica Veľká Veľká   Hôrka Teplica Huncovce Žakovce
Ľubica       Žakovce

 

Nadstavba – auto:

V

O

D

I

Č

 

Spišská Belá Spišská Belá St. Ľubovňa Spišská Belá
Spišská Belá Spišská Belá St. Ľubovňa Spišská Belá
Spišská Belá Spišská Belá St. Ľubovňa Kežmarok
Spišská Belá Spišská Belá Slov. Ves Kežmarok
Spišská Belá Spišská Belá Slov. Ves Kežmarok
Spišská Belá Spišská Belá Slov. Ves Kežmarok

 

St. Ľubovňa Slov. Ves Huncovce Kežmarok SP
RIE
VO
D
CA
St. Ľubovňa Slov. Ves Huncovce Kežmarok
St. Ľubovňa Slov. Ves Huncovce Kežmarok
St. Ľubovňa Slov. Ves Huncovce Kežmarok
St. Ľubovňa Slov. Ves Huncovce Kežmarok
St. Ľubovňa Slov. Ves Kežmarok Kežmarok

STREDNÉ TRATE 2018

Chrudim 2, 3, Poděbrady 2, 3 4

Počty prihlásených holubov na krátke trate a prepočet:

 

Základná organizácia (NS) Objednané

boxy

Pridelené boxy Odchod

auta

Zatváranie košt hodín
Stará Ľubovňa 6 6 16,40 15,00
Slovenská Ves 5 5 17,40 16,00
Spišská Belá 10 10 18,00 16,00
Huncovce 12 12 18,50 17,00
Kežmarok 7 7 18,20 17,00
Ľubica 7     7     18,20 16,00
Žakovce 8 8 17,50 16,00
Hôrka 8 8 17,20 15,00
Spišská Teplica 7 7 16,50 15,00
Poprad – Veľká 12 12 16,30 15,00
Spolu: 82                                   

          Nasadzovanie holubov v NS – dve hodiny pred odchodom auta.

Rozdelenie boxov na Chrudim 2, 3, Poděbrady 2, 3, 4: preprava v starom vozíku

 

 

V

O

D

I

Č

Ľubica Veľká Veľká   Hôrka Hôrka Žakovce S

P

R

I

E

V

O

D

C

A

Ľubica Veľká Veľká   Hôrka Žakovce Žakovce
Ľubica Veľká Veľká   Hôrka Teplica Žakovce
Ľubica Veľká Veľká   Hôrka Teplica Žakovce
Ľubica Veľká Veľká   Hôrka Teplica Žakovce
Ľubica Teplica Veľká   Hôrka Teplica Žakovce
Ľubica Teplica Veľká   Hôrka Teplica Žakovce
   
       

 

Rozdelenie boxov na Chrudim 2, 3, Poděbrady 2, 3, 4: preprava v nadstavbe

 

V

O

D

I

Č

 

Spišská Belá Spišská Belá Slov. Ves
Spišská Belá Spišská Belá Slov. Ves
Spišská Belá Spišská Belá Slov. Ves
Spišská Belá Spišská Belá Huncovce
Spišská Belá St. Ľubovňa Huncovce
Spišská Belá St. Ľubovňa Huncovce

 

St. Ľubovňa Huncovce Kežmarok Huncovce SP
RIE
VO
D
CA
St. Ľubovňa Huncovce Kežmarok Huncovce
St. Ľubovňa Huncovce Kežmarok Huncovce
St. Ľubovňa Slov. Ves Kežmarok Huncovce
Slov. Ves Kežmarok Huncovce
Kežmarok Kežmarok Huncovce

 

apr 122018
 

Seminár vedúcich NS a výcvikárov

Seminár vedúcich NS a výcvikárov ZO CHPH v pôsobnosti OZ CHPH Kežmarok bude 16. apríla 2018 (pondelok) o 19.00 hod v Huncovciach – Bistro Stop.

Na seminári ZO CHPH si prevezmú harmonogram prepravy holubov na nácviky a preteky.

Žiadam vedúcich NS, aby na stretnutie doniesli súradnice NS a kontaktné tel. čísla.

Privítal by som účasť dopravcu holubov na seminári.

RNDr. Daniel Dudzik