dec 272018
 

Výbor OZ žiada chovateľov ktorých holuby pôjdu na celoštátnu výstavu, aby si stiahli elaborát zo stránky zväzu a vyplnili ho. Ten odovzdajú spolu s holubmi na CV p. Grékovi. …

[...]
sep 272018
 

Pokladník OZ Kežmarok žiada pokladníkov ZO o úhradu za objednaný materiál na rok 2019 ( rodové obrúčky, kontrolné listy a pretekové gumičky). Termín do 30.11.2018

 

Zverejnil…

[...]