ozkezmarok

máj 282020
 

ZMENA ŠTARTU PRETEKU LITOVEL

Na základe rozhodnutia výboru OZ CHPH Kežmarok sa prekladá pretek LITOVEL na sobotu 30. mája 2020. Nasadzovanie holubov bude v piatok – 29. mája 2020 podľa vydaného harmonogramu na tento pretek.

Zároveň vydávame pre vedúcich NS a účastníkov preteku tieto záväzné usmernenia:

1/ Od 26. mája 2020 pri organizovaní pretekov v plnom rozsahu platí Pretekový poriadok SZ CHPH. Upozorňujeme zvlášť na to, že pri nasadzovaní holubov na pretek Litovel si už holuby na nasadzovaciu matku nedáva chovateľ (majiteľ), ale nasadzovacia komisia.

2/ Pri nasadzovaní v interiéri sú povinné rúška, rozpätie medzi dvoma nasadzovacími komisiami musí byť   5 metrov. V každom NS musí byť dezinfekčný prostriedok na očistu rúk.

3/ Medzi dvoma nasadenými holubmi musí byť minimálne rozdiel 4 sekundy. Ak ich nasadzovacia komisia nedodrží musia byť holuby vyradené.

4/ Ak sa vytláča nová zostava o priraďovaní čipov, musí byť v zostave označené, ktoré holuby dostali nové čipy.

5/ Vedúci NS musia na obálku presne uviesť koľko holubov bolo nasadených a koľko chovateľov sa preteku zúčastňuje. Dohodli sme sa na tolerancii troch holubov a to nie v každom preteku. Tolerancia chovateľov ja neprípustná.

Zverejnil výcvikár OZ CHPH Kežmarok

 

máj 212020
 

Oznamujeme chovateľom OZ Kežmarok, že vzhľadom na vývoj počasia sa návrh zmeny preteku p. Funketa ruší a pretek bude konaný dňa 24.5.2020 t. j. v nedeľu podľa pretekového plánu a rozpisu. Výbor OZ.

máj 022020
 

ZMENA ROZPISU NA NÁCVIKY

Vzhľadom k tomu, že na nácviky OZ CHPH Kežmarok sa použije nový, veľký vozík, vydávam nový rozpis rozdelenia boxov. Niektorým ZO sa nič nemení, pridali sa dva boxy NS Spišská Belá a jeden box Huncovciam a Starej Ľubovni (nemusia si upravovať počty nasadzovaných holubov). Ak má ešte nejaká ZO CHPH Záujem o boxy sú ešte voľné. Rozpis na krátke trate sa zatiaľ nemení.

NÁCVIKY 2020

 Liptovský Hrádok, Ružomberok, Martin

Základná organizácia (NS) Objednané

boxy nácvik

Pridelené

boxy

Vedúci NS Odchod

auta

Dopravný prostriedok
Stará Ľubovňa 12,5 13 Rudo Šulík 6.30 Nadstavba
Podolínec 8 8 Jaroslav Masarčík 7.00 Nadstavba
Slovenská Ves 9 9 Peter Jacenko 7.30 Nadstavba
Spišská Belá 16 16 Vladimír Richter 8.00 Nadstavba
Kežmarok 11 11 Milan Mesarčík ml. 8.40 Nad./Nový vozík
Ľubica 18 18 František Dragašek 9.00 Nový vozík
Žakovce 14 14 Matúš Harniš 9.30 Nový vozík
Huncovce 15 15 Daniel Dudzik 10,00 Nový vozík
  103,5 104      

Vytvorí sa nové NS z chovateľov ZO CHPH Kežmarok v ktorom bolo objednaných veľa boxov. Nové NS bude iba pre nácviky a krátke trate najdlhšie do 31. mája 2020.

Rozdelenie boxov na nácviky:

Nadstavba – auto:

V

O

D

I

Č

 

St. Ľubovňa Podolinec Sp. Belá Sp. Belá
St. Ľubovňa Podolinec Sp. Belá Sp. Belá
St. Ľubovňa Podolinec Sp. Belá Sp. Belá
St. Ľubovňa Podolinec Sp. Belá Sp. Belá
St. Ľubovňa Podolinec Sp. Belá Sp. Belá
St. Ľubovňa Podolinec Sp. Belá Sp. Belá

 

St. Ľubovňa Slov. Ves St. Ľubovňa Voľný SP
RIE
VO
D
CA
St. Ľubovňa Slov. Ves Podolinec Voľný
St. Ľubovňa Slov. Ves Podolinec Sp. Belá
St. Ľubovňa Slov. Ves Slov. Ves Sp. Belá
St. Ľubovňa Slov. Ves Slov. Ves Sp. Belá
St. Ľubovňa Slov. Ves Slov. Ves Sp. Belá

Poznámka: po ceste do St. Ľubovne zloži vodič boxy v Podolínci

Rozdelenie boxov na nácviky: Nový vozík – 68 boxov

 

 

V

O

D

I

Č

Kežm. Kežm. Žakovce Žakovce   Ľubica Ľubica Huncovce Hunc. S

P

R

I

E

V

O

D

C

A

Kežm. Kežm. Žakovce Žakovce   Ľubica Ľubica Huncovce Hunc.
Kežm. Kežm. Žakovce Žakovce   Ľubica Ľubica Huncovce Hunc.
Kežm. Ľubica Žakovce Žakovce   Ľubica Ľubica Huncovce Hunc.
Kežm. Ľubica Žakovce Žakovce   Ľubica Ľubica Huncovce Hunc.
Kežm. Ľubica Žakovce Žakovce   Ľubica Ľubica Huncovce Hunc.
Kežm. Ľubica Žakovce Voľný   Voľný Ľubica Huncovce Hunc.
Kežm. Voľný Žakovce Voľný   Voľný Ľubica Huncovce Voľný
Voľný   Voľný   Voľný   Voľný

 

                                                                                   Výcvikár OZ CHPH Kežmarok

 

 

 

 

 

máj 012020
 

Pretekový plán OZ CHPH Kežmarok 2020

P.č. Dátum Deň miesto štartu
  3.5.2020 nedeľa Liptovský hrádok
  8.5.2020 piatok Ružomberok
  10.5.2020 nedeľa Martin
1 17.5.2020 nedeľa Púchov 1
2 24.5.2020 nedeľa Valašské Medziřičí 1
3 31.5.2020 nedeľa Litovel
4 7.6.2020 nedeľa Chrudim
5 14.6.2020 nedeľa Přelouč 1
6 21.6.2020 nedeľa Teplá 1
7 21.6.2020 nedeľa Martin
8 28.6.2020 nedeľa Teplá 2
9 28.6.2020 nedeľa Valašské Medziřičí 2
10 5.7.2020 nedeľa Přelouč 2
11 5.7.2020 nedeľa Gotha VCS
12 12.7.2020 nedeľa Poděbrady 1
13 19.7.2020 nedeľa Teplá 3
14 26.7.2020 nedeľa Přelouč 3
15 26.7.2020 nedeľa Grunb. alebo Teplá
16 2.8.2020 nedeľa Poděbrady 2

 

KRÁTKE TRATE 2020

Púchov, Valašské Meziříčí, Litovel 

Nasadzovanie Púchov                          16. mája 2020

Nasadzovanie Valašské Meziříčí     23. mája 2020

Nasadzovanie Litovel                          30. mája 2020

 

Základná organizácia (NS) Objednané

boxy nácvik

Pridelené

boxy

Vedúci NS Odchod

auta

Dopravný prostriedok
Stará Ľubovňa 8 8 Rudo Šulík 18,30 Nový vozík
Podolínec pri KK   Jaroslav Mesarčík 19,10 Nový vozík
Slovenská Ves 6 6 Peter Jacenko 19,30 Nový vozík
Spišská Belá 9 9 Vladimír Richter 20,00 Nový vozík
Kežmarok 13 13 Milan Mesarčík ml. 20,30 Nový vozík
Ľubica 11 11 František Dragašek 21,00 Nový vozík
Žakovce 9 9 Matúš Harniš 21,30 Nový vozík
Huncovce 11 11 Daniel Dudzik 22,00 Nový vozík
  67 67    

 

Rozdelenie boxov na nácviky:

Nový vozík – 68 boxov :

 

 

V

O

D

I

Č

Žakovce Kežm. Žakovce Sp. B. Ľubica Ľubica Huncovce Hunc. S

P

R

I

E

V

O

D

C

A

St. Ľu. Kežm. Žakovce Sp. B. Ľubica Ľubica Huncovce Hunc.
St. Ľu. Kežm. Žakovce Sp. B. Ľubica Ľubica Huncovce Hunc.
St. Ľu. Kežm. Žakovce Sp. B. Kežm. Ľubica Huncovce S. Ves
St. Ľu. Kežm. Žakovce Sp. B. Kežm. Ľubica Huncovce S. Ves
St. Ľu. Kežm. Žakovce Sp. B. Kežm. Ľubica Huncovce S. Ves
St. Ľu. Kežm. Žakovce Sp. B. Kežm. Ľubica Huncovce S. Ves
St. Ľu. Kežm. Žakovce Sp. B. Kežm. Ľubica Huncovce S. Ves
St. Ľu. Sp. B. S. Ves

 

Poznámky:

1/ NS Kežmarok a NS Podolínec sa dohodnú na použití boxov.

2/ Budem sa snažiť, aby pri pretekoch (pri nácvikoch to nejde) boxy za vodičom mali NS Sp. Belá, St. Ľubovňa a Žakovce. Za sprievodcom NS Sl. Ves, Huncovce a Ľubica.

NS Kežmarok si vie boxy vymeniť.

 

                                                                                   Výcvikár OZ CHPH Kežmarok

 

 

 

apr 302020
 

Pozdravujem vedúcich NS,

nie všetci ste mi poslali to, o čo som Vás žiadal, tým čo mi údaje poslali som harmonogram spracoval.

Tí čo ste mi údaje neposlali spracujte si ich podľa priloženého vzoru – NS Žakovce. Bezpodmienečne žiadam zaslať do piatka – 1. mája 2020.

Večer budem predpretekovú dokumentáciu odosielať.

Výcvikár OZ CHPH Kežmarok

 

ZO CHPH ŽAKOVCE, OZ CHPH Kežmarok

NASADZOVANIE HOLUBOV NA NÁCVIKY A PRETEKY, MÁJ 2020

Nasadzovacie stredisko: pred samostatne stojacou stodolou, prvá budova pri vstupe do Žakoviec zo smeru od Huncoviec, voľný priestor 1 ha (Pred starým NS Žakovce.)

Vedúci NS:  Matúš Harniš, Vlková 63, tel. 0907958885

Oznamy: budú zverejnené na dverách pri vstupe do NS

Boxy pred nasadzovaním pripravuje: Matúš Harniš, Vlková č. 63

EKS-komisia:  Dlugoš P., Harniš M., Schmal P.

Komisia na gumičky: nikto nenasadzuje na gumičky

Nasadzovanie holubov: rozpis

Chovateľ NÁCVIKY PRETEKKY
Počet boxov Čas Počet boxov Čas
Harniš Matúš, Vlková 63 3 7.05 2 19.05
Bartko Stefan Vrbov 146 2 7.35 1 19.35
Dlugoš Pavol ,Vrbov 112 2 7.55 1 19.50
Gaj Peter, Zákovce 35 2 8.15 2 20.00
Koľ Michal, Zákovce 159 doplní Gajové boxy doplní Gajové boxy
Schmal Peter ,Zákovce 44 2 8.35 1 20.20
Dunajčan Ondrej, Vlková 9, 2 8,55 1 20.35
Chodanič Rastislav,Vlkova 121 0,5 20.45
Dlugoš Ján, Vlková 21 1 9.15 0,5 20.55
Odchod auta z NS 14 9.40 9 21.30

 

V Žakovciach 29. 04. 2020

 

Matúš Harniš, vedúci NS Žakovce

(pečiatka a podpis)

Príloha:

3094

https://maps.app.goo.gl/ZEiqJ1mzk1osCQN96

apr 292020
 

Vážení páni funkcionári ZO CHPH,

ako prví ste dostali informáciu, že sa zrejme povolia nácviky a preteky poštových holubov. Dostali ste aj pokyn čo máte urobiť. Do dnešného dňa ste mi nič neposlali. To chcete začať cvičiť holuby niekedy “NA MIKULÁŠA”, alebo na VIANOCE?

Nácviky a preteky sú povolené za prísnych opatrení. Kto ich nesplní, tak nemá právo cvičiť. Za porušenie opatrení pri cvičení holubov je pokuta 1650€ pre funkcionára a 20 000€ pre organizáciu. Kontrolu nerobí SZ CHPH, ale Úrad verejného zdravotníctva a polícia. Možno máte doma plné “prasiatka” a neviete čo s nimi robiť. Ak nemáte a chcete cvičiť holuby tak začnite robiť. Potrebujem:

1/ Miesto NS – voľná plocha cca 30 x 30 metrov, ideálne, aby tam bol prístrešok, pre prípad dažďa. Potrebujem presnú adresu, pôjde to do predpretekovej dokumentácie.

2/ Meno a priezvisko vedúceho NS, ktorý má autoritu a zvládne administratívu. (Počas nasadzovania sa vytvorí protokol, kto, kedy nasadzoval, uvedú sa problémy, nedostatky, pečiatka, podpis. Protokol sa pošle po vodičovi prepravného auta, ja to vyberiem a archivovať to bude tajomník. Je to pre prípad, že po čase to bude chcieť od nás Úrad verejného zdravotníctva.)

3/ Počty objednaných boxov, podľa schémy:

Meno a priezvisko – bydlisko – počet boxov na nácviky – počet boxov na prvá tri preteky (Púchov, V. Meziříčí, Litovel)

Ak si niekto objedná polovicu boxu, treba uviesť, kto naplní druhu polovicu boxu. Zaslať aj časový harmonogram nasadzovania na nácviky a prvé 3 preteky. Samostatne uviesť kto bude nasadzovať na gumičky. Uviesť komisiu pre nasadzovanie na gumičky, nebude v nej chovateľ, ktorý má viac ako 65 rokov.

Nasadzovať holuby v NS bude vždy iba jeden chovateľ, podľa presného časového harmonogramu. Z dôvodu, že v doterajších NS Kežmarok, Sp. Belá a Ľubica je veľký záujem o nasadzovanie holubov, pre zjednodušenie situácie navrhujem vytvoriť NS v Podolínci a vo Vrbove. Zaradenie chovateľov bez ohľadu na príslušnosť k ZO CHPH. Vedúcimi by mohli byť J. Tišák a A. Timko. Do nových NS zaradiť po 5 – 7 chovateľov. Takto by sa znížil počet nasadzujúcich chovateľov v Sp. Belej, Kežmarku a Ľubici. Dohodnite sa.

Pri nasadzovaní holubov na viditeľnom mieste bude vyvesené rozhodnutie Hlavného hygienika SR, máte ho na webovej stránke Zväzu a časový harmonogram nasadzovania holubov v NS (pečiatka a podpis). Musíte to dodržať, môže si vás odfotiť nejaká “dobrá duša” a máte po nasadzovaní a ďalšie problémy. Na nasadenie pri nácviku počítajte 7 – 8 sekúnd na holuba, pri pretekoch o čosi viac. Je to preto, že si holuby nasadzuje sám chovateľ. Nikto mu nesmie pomáhať.

Požadované údaje žiadam zaslať e-mailom do zajtra (8.00) t. j. 30 04. 2020.

Prajem pekný deň.                                                                                                      Výcvikár OZ CHPH Kežmarok

apr 232020
 

Vážení funkcionári, vážení členovia Oblastného združenia chovateľov poštových holubov Kežmarok,

celá naša spoločnosť prežíva  v súvislosti z koronavírusom veľmi ťažké obdobie, ktoré sa dotýka aj chovateľov poštových holubov. Zatiaľ nemôžeme organizovať spoločné nácviky a preteky poštových holubov. Všetci však veríme, že sa nám podarí zorganizovať aspoň časť pretekovej sezóny, prípadne preteky v obmedzenej dĺžke. Preto je potrebné pripraviť  sa na to, ako preteky a nácviky organizovať. Zatiaľ individuálna preprava holubov po Slovensku zakázaná nie je. Ústredný krízový štáb SR začal  postupne zmierňovať opatrenia prijate so šírením nového koronavírusu. Potrebné je počítať aj s tým, že niektoré opatrenia sa nezmiernia. Myslia sa tým predovšetkým obmedzovanie sociálnych kontaktov. Mali by sme počítať s tým, že po zmiernení opatrení  krízového štábu aj Prezídium SZ CHPH zruší zákaz organizovania spoločných nácvikov a pretekov poštových holubov.

Nemali by sme čakať na toto rozhodnutie a nepripravovať sa na sezónu. Ak teda preteková sezóna bude, tak to bude taká sezóna ako ani jedna doteraz. Podmienky sa budú meniť každý týždeň a je dosť možne, že v pondelok sa nebudeme vedieť čo sa poletí v nedeľu. Bude sa to musieť organizovať systémom od preteku, ku preteku. Dokonca nemôžeme vedieť, ktorí chovatelia sa preteku zúčastnia. Každý má vlastný život, zdravie, rodinu a to je nutné rešpektovať. Zrejme budeme musieť zabudnúť, že sa vydá plán, chovatelia si preteky zaplatia, urobí sa rozpis a tak to bude od prvého do posledného preteku.  Ak teda chceme lietať, musíme sa dopredu pripraviť, pretože zodpovední za dodržiavanie platných opatrení  Ústredného krízového štábu SR určite budú organizátori pretekov.

 

Pri rešpektovaní danej situácie navrhujem nasledovný postup:

1/ Zaslať na sekretariát SZ CHPH pripravený pretekový plán OZ KK, schválený na konferencii OZ CHPH Kežmarok. Plán tam bude iba pre formu. Organizátor pretekov vzhľadom na vonkajšie podmienky môže preteky skracovať. Takže zmenu preteku stačí oznámiť pred konaním preteku.

2/ Výcvikár OZ CHPH vypracuje predpretekovú dokumentáciu na sezónu 2020 za OZ CHPH Kežmarok.

Ďalší postup:

A/ Predpretekovú dokumentáciu schvália štatutári OZ CHPH Kežmarok.

B/ Následne sa preteková dokumentácia zašle vedúcim NS.

C/ Vedúci NS e-mailom potvrdia výcvikárovi OZ CHPH prijatie Predpretekovej dokumentácia OZ

CHPH Kežmarok a dajú čestné vyhlásenie, že s ňou oboznámia členov NS a budú podľa nej

postupovať pri činnosti v NS.

D/ Výcvikár OZ CHPH zašle predpretekovú dokumentáciu na sekretariát SZ CHPH.

E/ Potvrdenia od vedúcich NS, výcvikár OZ vytlačí tak aby boli viditeľné údaje kedy mu boli zaslané.

Vytlačené potvrdenia ostanú u výcvikára OZ CHPH, kvôli možnej kontrole.

3/ Predseda OZ CHPH KK spolu s prepravcom prekontrolujú pripravenosť dopravných prostriedkov

a možnosti prepravy holubov na preteky.

4/ Výbor OZ CHPH vypočíta náklady na jeden kôš/ jeden pretek na:

A/ nácviky – Liptovský Hrádok, Ružomberok, Martin

B/ preteky – Púchov, Valašské Meziříčí , Litovel

5/ Povinnosti  ZO CHPH – bezkontaktne to zistia štatutári

A/ Koľko chovateľov má záujem za uvedených podmienok sa pretekov zúčastňovať.

(Je to nutne, lebo poznám niektoré názory mimo našej OZ, kde chovatelia v tejto situácii sa

rozhodli, že pretekov sa zúčastňovať nebudú.)

B/ Orientačný záujem o boxy na nácviky a preteky od 100 do 240 kilometrov.

Túto informáciu obratom nahlásiť predsedovi a výcvikárovi OZ CHP vo forme:

Meno a priezvisko chovateľa – bydlisko- počet boxov na nácviky – počet boxov na prvé 3 preteky

Ak chovateľ chce polovicu boxu, je potrebné uviesť kto bude mať druhú polovicu

 

C/ Prerokujú organizáciu nasadzovania holubov v NS, aby sa dodržali počas nasadzovania holubov

opatrenia Ústredného krízového štábu SR a Pretekového poriadku SZ CHPH. Pri nácvikoch to

musí vyzerať následovne:

 1. Vopred stanovený chovateľ (napr. vedúci nasadzovacieho strediska) by prišiel do nasadzovacieho strediska (uzamknutá miestnosť kde sú uskladnené prepravné koše na poštové holuby – tie, ktoré sa po naplnení vkladajú do prepravného auta) ešte pred samotným procesom nasadzovania a vyložil koše do voľného, otvoreného priestoru tak, aby boli dostupné pre ostatných chovateľov. Rovnako pripraví papiere do boxov.
 2. K pripraveným prepravným košom by postupne prichádzali jednotliví chovatelia za dodržania platných hygienických nariadení (rúška, rukavice) po jednom – podľa vopred pripraveného časového harmonogramu – a preložili by svoje holuby zo svojich prepraviek do prepravných košov.

Prichádzajúci ďalší chovateľ by v prípade, že v intervale pred ním košujúci chovateľ svoje holuby ešte do košov nepremiestnil, by čakal vo svojom aute tak, že vystúpi z auta až vtedy keď predchádzajúci chovateľ opustil miesto košovania, príp. sedí už vo svojom aute – t.j. tak, aby nedošlo k ich kontaktu.

Následne aj tento chovateľ premiestni svoje holuby do prepravných košov, atď..

 1. Všetky činnosti, ktoré by sa v súvislosti s košovaním realizovali, by boli za prísneho dodržiavania platných hygienických nariadení – použitie rúšok, gumených rukavíc, použitia dezifenkčných prostriedkov a udržiavania min. sociálnej vzdialenosti 2 metre.
 2. Po nasadení holubov posledného chovateľa príde do nasadzovacieho strediska prepravné auto a dvaja chovatelia naložia koše s holubmi do špeciálne upraveného prepravného auta (kamiónu), auto vodič uzatvorí a odchádza do ďalšieho nasadzovacieho strediska, kde je postup rovnaký.
 3. Vodiči prepravných áut sú na túto činnosť školení a zo zákona sú absolventmi kurzu týkajúceho sa prepravy zvierat realizovaným vzdelávacou inštitúciou ŠVPSSR.
 4. Následne sa poštové holuby naraz vypustia na vopred stanovenom štartovacom mieste a prilietajú na svoje domovské holubníky. Vo vlastnom holubníku doma na dolietavajúce holuby čaká majiteľ holubov sám.
 5. Taktiež dezinfekcia prepravných košov bude realizovaná po každom nácviku/preteku.
 6. Vstup do vnútorných priestorov nasadzovacieho strediska bude mať len vedúci nasadzovacieho strediska.
 7. V nasadzovacích strediskách nie sú žiadne toalety ani šatne, preto je ich použitie vylúčené.

 

Nasadzovanie na preteky: Budú vydané nové usmernenia k nasadzovaniu holubov.

6/ Pri prvom nasadzovaní holubov chovatelia, ktorí sa budú zúčastňovať pretekov odovzdajú

predsedovi ZO CHPH prehlásenie, že na nasadzovaní sa zúčastňujú z vlastného rozhodnutia, sú si

plne vedomí, akému riziku sa vystavujú a budú v plnom rozsahu dodržiavať nariadenie

organizátora pretekov o minimalizácii sociálnych kontaktov pri nasadzovaní holubov.

Prehlásenia sa sústredia u tajomníka OZ CHPH. Chovateľ, ktorý prehlásenie nepodpíše sa nesmie

pretekov zúčastňovať.

7/ Vo vydaní rozhodnutia Prezídia SZ CHPH, že nácviky poštových holubov sú povolené bude výbor OZ CHPH postupovať nasledovné:

A/ Výbor OZ CHPH na našej webovej stránke zverejní najbližšie tri termíny nácvikov – pretekov

Dátum – miesto vypustenia – Cenu za box (žiadne polovičky a pod.)

Cena boxu: náklady na dopravu holubov + sprievodca + štartér + 15% dopravného

B/ Päť dní pred konaním preteku výbor OZ potvrdí organizáciu preteku. Pretek sa však môže ešte

posúvať kvôli počasiu, prípadne pri náhlom otvorení hraníc do ČR.

C/ Predsedovia ZO CHPH do 48 nahlásia potvrdia predsedovi a výcvikárovi OZ objednávku boxov.

D/ Predseda OZ CHPH rozhodne, ktorým dopravným prostriedkom sa na pretek holuby odvezú.

E/ Výcvikár vypracuje rozdelenie boxov. Rozdelenie boxov sa musí bezpodmienečne dodržať.

Musíme chrániť aj zdravie vodiča. Jeho povinnosťou bude odomknúť a zamknúť auto

a z bezpečnej vzdialenosti sledovať nakladanie boxov.

F/ Odchod prepravného auta z posledného NS pri pretekoch do 240 km bude o 22.00 hod.

G/ V každom NS bude vodičovi v samostatnej obálke odovzdaný poplatok za objednané boxy. (nie

za použité). Vodič po návrate odovzdá obálky predsedovi OZ. Ten ihneď vyplatí vodiča,

sprievodcu a vyrovná poplatok za štartéra.

H/ Holuby sa nebudú kŕmiť ani napájať pri pretekoch do 350 km.

I/  Výsledky sa odovzdajú výcvikárovi OZ do poštovej schránky najneskoršie druhý deň po otvorení

konštatovacích hodín.

H/ Výsledky sa z bezpečnostných dôvodov spracujú v tretí deň po odovzdaní dokumentácie

z preteku.

8/ Takto sa bude postupovať, od preteku –  ku preteku. Samozrejme, ak dôjde výraznejšiemu

rušeniu obmedzení krízového štábu bude OZ CHPH Kežmarok, ako organizátor pretekov na

situáciu zodpovedajúco reagovať a opatrenia sa zmiernia.

9/ Niektoré zdôvodnenia:

Nie je možné plánovať organizáciu na viac pretekov dopredu.

Budú chovatelia, ktorí sa rôznych dôvodov budú báť začať cvičiť holuby. Nemôžeme im to zazlievať.

Niektorí sa rozhodnú pridať po dvoch pretekoch.

Niekto sa z rôznych dôvodov rozhodne v pretekaní nepokračovať. (Napríklad karanténa.)

Ani organizátor preteku si nemôže byť istý koľko a akých  pretekov sa mu  podarí zorganizovať.

Preto systém pretekania: OD PRETEKU – KU PRETEKU!

10/ Návrh prvých troch nácvikov /A/ a pretekov /B/:

        A/ Liptovský Hrádok, Ružomberok, Martin – nácviky

B/ Púchov, Valašské Meziříčí, Litovel

11/ Začiatok – predpoklad – za ideálnej situácie 7. máj 2020.

Dovtedy musíme stihnúť všetko o čom som písal.

Tu nemôže platiť: „Rozhodol predseda OZ“, „Rozhodol tajomník OZ“, „ Rozhodol výcvikár

OZ“.

Musí platiť: Rozhodli sme sa spolu a zodpovedne!

 

Vypracoval 23. apríla 2020

Výcvikár OZ CHPH Kežmarok

 

 

 

 

 

 

mar 172020
 

25.04.2020 sobota Liptovskýhrádok

26.04.2020 nedeľaRužomberok

01.05.2020 piatok Martin

03.05.2020 nedeľa Púchov 1

08.05.2020 piatok Púchov 2

10.05.2020 nedeľa Valašské Medziřičí 1

17.05.2020 nedeľa Litovel

24.05.2020 nedeľa Přelouč 1

31.05.2020 nedeľa Přelouč 2

07.06.2020 nedeľa Teplá 1

07.06.2020 nedeľa Martin

14.06.2020 nedeľa Valašské Medziřičí 2

14.06.2020 nedeľa Teplá 2

21.06.2020 nedeľa Poděbrady 1

21.06.2020 nedeľa Gotha

28.06.2020 nedeľa Teplá 3

28.06.2020 nedeľa Poděbrady 2

05.07.2020 nedeľa Gotha VCS

05.07.2020 nedeľa Přelouč 3

12.07.2020 nedeľa Poděbrady 3

19.07.2020 nedeľa Chomutov

26.07.2020 nedeľa Poděbrady 4

26.07.2020 nedeľa Grunberg

02.08.2020 sobota Přelouč 4

feb 282020
 

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Kežmarok

Zápisnica z konferencie OZ CHPH Kežmarok konanej dňa 16. 2. 2020 v Spišskej Belej

 

Program :      1. Otvorenie, stanovenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 1. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 2. Správa o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2019
 3. Správa o hospodárení OZ CHPH Kežmarok za rok 2019
 4. Správa RK za rok 2019
 5. Správa výcvikovej komisie OZ CHPH Kežmarok za rok 2018
 6. Plán činnosti na rok 2019
 7. Návrh rozpočtu na rok 2020
 8. Oboznámenie s pretekovým plánom na rok 2020
 9. Súťaže na rok 2020
 10. Diskusia
 11. Odovzdanie ocenení jubilantom OZ CHPH (okrúhle výročia v roku 2019)

a reprezentantom na CV 2020.

 1. Voľby do revíznej komisie OZ CHPH Kežmarok
 2. Návrh a prijatie uznesení
 3. Záver

 

 

K bodu 1: Konferenciu otvoril a všetkých prítomných privítal tajomník OZ CHPH Ing. Alojz Timko. Prítomných oboznámil s programom konferencie a opýtal sa prítomných či sú nejaké doplňujúce návrhy k programu. Keďže nebol navrhnutý ďalší bod programu, dal hlasovať o programe konferencie, ktorý bol jednomyseľné odsúhlasený ( 13 delegátov za ).

Za zapisovateľa bol navrhnutý Ing. Alojz Timko, za overovateľov zápisnice RNDr. Daniel Dudzik a Harniš Marek. Návrh bol schválený.

 

K bodu 2:

Voľba mandátovej komisie: do mandátovej komisie boli navrhnutí

Šulík Rudolf, RNDr. Dudzik Daniel a  Šoltés Ján

Voľba volebnej komisie: do volebnej komisie boli navrhnutí

Žrobek Peter, Funket Peter a Mesarčík Milan ml.

Voľba návrhovej komisie: do návrhovej komisie boli navrhnutí

Harniš Marek, Dragašek František a Jacenko František.

Plénom boli jednomyseľne zvolení navrhnutí členovia do komisií a zároveň tajomník predniesol, že na konferencii je prítomných 13 delegátov s hlasom rozhodujúcim, 5 členov výboru OZ KK s hlasom poradným a jubilanti, ktorým budú odovzdané spomienkové darčeky za dlhoročné členstvo v OZ CHPH. Konferencia bola uznášania schopná a prítomnosť je overená prezenčnou listinou.

 

K bodu 3: Správu o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2019 predniesol predseda  p. Milan Mesarčík ml., skonštatoval, že výbor OZ počas celej sezóny 2019 splnil všetky uznesenia z konferencie z roku 2019. Zabezpečil  sa plynulý chod sezóny, bola zabezpečená doprava holubov na všetky plánované preteky. Všetky ZO CHPH v pôsobnosti výboru OZ CHPH plnili závery konferencie OZ, usmernenia výboru a požiadavky od ústredných orgánov Zväzu.

Poďakoval za prácu výcvikárovi p. RNDr. Danielovi  Dudzikovi, pokladníkovi p. Petrovi Funketovi ml., tajomníkovi Ing. Alojzovi Timkovi a revíznej komisii čím prispeli k úspešnej činnosti OZ CHPH Kežmarok.

 

 

K bodu 4: Správu o hospodárení predniesol pokladník p. Peter Funket ml., v ktorej oboznámil prítomných delegátov s hospodárením OZ. V hospodárení má oblasť mierny  prebytok.

 

K bodu 5: Správu  predniesol predseda RK,  ktorý prítomných oboznámil s námietkami a postrehmi počas uplynulej sezóny.

 

K bodu 6: Správu predniesol  RNDr. Daniel Dudzik,  v ktorej delegátov predostrel podrobnú analýzu pretekovej sezóny 2019,  rozobral problematiku doletov holubov.  Poukázal na percentuálne umiestňovanie holubov a chovateľov základných organizácií na najjužnejších a najsevernejších bodoch OZ v porovnaní s ostatnými ZO CHPH v OZ Kežmarok.

 

K bodu 7: Hlavné úlohy na rok 2020 boli formulované nasledovne:

 

 1. a) Vytvárať priaznivé podmienky pre športovú – holubársku činnosť všetkých členov. Vytvárať také podmienky, aby mohol každý člen OZ plniť podmienky MS a podmienky FCI pre výstavnícku činnosť v kategóriách šport a štandard.
 2. b) Zabezpečiť bezproblémovú prepravu holubov na všetky preteky podľa pretekového plánu.
 3. c) Zveľaďovať hospodárske prostriedky OZ CHPH Kežmarok. Prepravné prostriedky (nadstavbu a vozíky) udržiavať v dobrom technickom stave.
 4. d) Prihliadať na vekové zloženie členskej základne tým, že s vybranými finančnými prostriedkami sa bude uvážlivo a účelne hospodáriť.

 

K bodu 8: Návrh rozpočtu na rok 2020 predniesol hospodár p. Peter Funket ml.

 

K bodu 9: Pretekový plán na rok 2020 navrhol výbor OZ KK a bol prítomným  prečítaný K pretekovému plánu prebehla diskusia. Boli navrhnute jeho malé úpravy a zmeny. Pretekový plán s drobnými zmenami bol schválený s tým, že isté úpravy v ňom môže urobiť výbor OZ po zasadnutí Regiónu Tatry. Plán bude zverejnený na webovej stránke OZ CHPH Kežmarok. Zástupcovia OZ Kežmarok v regionálnom výbore predostrú schválený plán na zasadnutí výboru regiónu. V pláne sa počíta, tak ako bolo dohodnuté na stretnutí zástupcov regiónu v Huncovciach, že deväť  tratí bude spoločne odštartovaných..

 

 

 

 

K bodu 10,11: Návrh súťaží na rok 2020 predniesol p. Dudzik a to nasledovné:

 

 • Lietať z neobmedzeného množstva, bodovanie ako tomu bolo vlani.

za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0

 • Staré holuby oceniť prvé tri miesta v konečnom poradí podľa súčtu bodov a tiež podľa podmienok  IM                                                                       jednomyseľné odsúhlasené
 • Šoltés navrhol, aby chovateľ, ktorý nahlási a zaplatí na jednotlivé preteky DT po 15 holubov, môže nasadiť viac holubov a nebude za nich platiť, t. j. chovateľ nasadí na pretek 17 holubov a mal nahlásených 15, ktoré boli aj zaplatené, zvyšné dva neplatí.

za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0

 • Dudzik upozornil na to, aby chovatelia mali v preukaze chovateľa PH zaznamenané všetky vakcinácie a veterinárne úkony vykonané v priebehu roka. Môže sa stať, že kto to nebude mať nemusí dostať veterinárne povolenie vystavovať holuby na CV.
 • Žiadosť P. Pavlička Jána o prestup do OZ Spiš. Žiadosť nebola podaná do 31.10.2019.

 

Za: 0, proti: 13, zdržali sa: 0

–     Vytvoriť registrovanú diskusiu na stránke OZ KK.

Za: 13, proti:0, zdržali sa: 0

–    Návrhy na zmenu preteku (kvôli nepriaznivému počasiu) v priebehu pretekovej sezóny

môžu členovia výborov ZO CHPH podávať do stredy pred konaním preteku. Návrhy sa

podávajú vložením návrhu do záložky diskusia na webovej stránke OZ CHPH Kežmarok.

Za 13, proti:0, zdržali sa:0

K bodu 12: Predseda OZ p. Milan Mesarčík ml., tajomník a hospodár OZ odovzdali ocenenia  chovateľom za reprezentáciu OZ  na CV 2020. Zároveň členom OZ, ktorí mali okrúhle životné jubilea v roku 2019 boli odovzdané ocenenia za dlhoročnú činnosť v OZ CHPH Kežmarok.

 

 K bodu 13: Kvôli prestupu a vzdaniu sa funkcie doterajších členov musela byť zvolená nová RK OZ CHPH Kežmarok. Volebná komisia predniesla návrh na členov RK OZ CHPH Kežmarok a to: Jacenko František, Dragašek František a Šulík Rudo. Predseda P. Jacenko.

jednomyseľné odsúhlasené

 

K bodu 14: Delegáti konferencie prijali nasledovné uznesenia:

 

Oblastná konferencia berie na vedomie:

 • správu o činnosti OZ CHPH Kežmarok za rok 2019 prednesenú predsedom OZ Kežmarok.
 • Správu mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, prednesenú predsedami komisie.
 • Správu o hospodarení OZ CHPH Kežmarok prednesenú hospodárom OZ.
 • Správu revíznej komisii za rok 2019,prednesenú predsedom RK.
 • Správu výcvikovej komisie CHPH OZ Kežmarok.

 

Oblastná konferencia schvaľuje:

 

 • Program konferencie.
 • zapisovateľa – Ing. Alojz Timko a overovateľov zápisnice RNDr. Daniel Dudzik a Marek Harniš
 • členov návrhovej, volebnej a mandátovej komisie program konferencie,
 • pretekový plán na rok 2020,
 • súťaže: MOZ starých holubov a to bez evidencie, z neobmedzeného množstva,
 • majstrovstvo OZ CHPH podľa podmienok IM,
 • bodovanie do MOZ starých holubov zo všetkých tratí,
 • KT 7/40b., ST 6/70b.,DT 5/100b., SDT 3/150 bodov a klesanie 1/1,
 • prvú ligu, druhú ligu, Old Boys ligu, MVS1, MVS2,MKaST, MDaSDT, IM,
 • ocenenie vo všetkých súťažiach, za reprezentáciu na celoštátnej výstave, oblastnej výstave a jubilantov,
 • Voľbu RK OZ CHPH Kežmarok v zložení: Jacenko F. predseda, Dragašek F. a Šulík R.

 

Oblastná konferencia zamieta:

 • Žiadosť o prestup Jána Pavlička do OZ Spiš.

 

Oblastná konferencia ukladá:

 

 • Zabezpečiť natočenie štartov holubov pri pretekoch.

Termín: stály.                                                                    Zodpovedný: výbor OZ

 • Vydať doplnky ku pretekovému poriadku  pre OZ CHPH Kežmarok.

Termín: 15. 04. 2020                                                       Zodpovedný: výcvikár OZ                                                                                                                                Výcvikárovi OZ CHPH Kežmarok zorganizovať seminár pre výcvikárov ZO, vedúcich pre NS.

Termín: 15. 04. 2020                                                                    Zodpovedný: v texte

 • Uhradiť členské príspevky a poplatky za výpočet výsledkov do 05.03.2020 hospodárovi OZ.

Termín: v texte                                                               Zodpovední: predsedovia ZO

 • Pokladníkovi OZ uhradiť členské príspevky za všetkých členov OZ pre rok 2020 na SZ CHPH  podľa termínov stanovených SZ CHPH.

Termín: v texte                                                                  Zodpovedný: v texte

 • Tajomníkovi – poslať všetku dokumentáciu v elektronickej aj písomnej podobe na sekretariát SZCHPH podľa termínov SZCHPH.

Termín: 28. 02. 2020                                                         Zodpovedný: v texte

Tajomníkom ZO zaslať konečné nahlášky holubov a košov tajomníkovi OZ.

Termín: 15. 03. 2020                                                         Zodpovedný: v texte

 

 

K bodu 15: Po prijatí uznesení tajomník OZ poďakoval prítomným delegátom a hosťom za aktívnu účasť na konferencií a poprial všetkým veľa úspechov v sezóne 2020.

 

 

 

 

Spracoval a zapísal: Ing. Alojz Timko, tajomník OZ CHPH

 

 

 

………………………………………………………………………….

Milan Mesarčík ml., predseda OZ CHPH Kežmarok

 

 

 

Overovatelia zápisnice:

RNDr. Dudzik Daniel   ………………………………………..

Marek Harniš                ……………………………………….