výkon za rok A

1. Šulík Rudolf+Tomáš 10-S-03505-485 A KM= 3624,423

Valašské Meziříčí 8.5.2013 198,709 211/ 5127/ 1025 42,2 Región 1
Chrudim 28.5.2013 358,516 373/ 3084/ 617 120,947Región 1
Humpolec 2.6.2013 385,761 325/ 1830/ 366 177,596OZ
Valašské Meziříčí 2 16.6.2013 198,709 159/ 3440/ 688 46,221 Región 1
Bytča 2 23.6.2013 150,551 104/ 1676/ 335 62,053 Región 1
Gotha 29.6.2013 731,072 6/ 183/ 37 32,787 PS1
Čadca 2 7.7.2013 138,961 18/ 721/ 144 24,965 PS1
Gotha 2 14.7.2013 731,072 55/ 466/ 85 118,026Región 1
Gotha 3 27.7.2013 731,072 20/ 181/ 36 110,497PS1
2. Orolín Michal 10-S-02211-1068 A KM= 3561,506

Bytča 5.5.2013 122,882 105/ 3817/ 763 27,509 OZ
Valašské Meziříčí 8.5.2013 176,47 270/ 1667/ 333 161,968PS2
Humpolec 2.6.2013 360,114 23/ 644/ 129 35,714 PS2
Chomutov 9.6.2013 517,709 41/ 793/ 159 51,702 Región 1
Valašské Meziříčí 2 16.6.2013 176,47 123/ 1108/ 222 111,011PS2
Chomutov 2 23.6.2013 517,709 51/ 687/ 137 74,236 OZ
Vysoké Mýto 29.6.2013 315,928 27/ 1667/ 333 16,197 OZ
Chomutov 3 7.7.2013 517,709 1/ 761/ 152 1,314 Región 1
Chomutov 4 21.7.2013 517,709 2/ 669/ 134 2,99 OZ
Chrudim 3 27.7.2013 338,806 99/ 1313/ 263 75,4 OZ
3. Orolín Michal 9-S-02211-924 A KM= 3183,167

Bytča 5.5.2013 122,882 59/ 3817/ 763 15,457 OZ
Valašské Meziříčí 8.5.2013 176,47 268/ 1667/ 333 160,768PS2
Chrudim 28.5.2013 338,806 21/ 1174/ 234 17,888 PS2
Humpolec 2.6.2013 360,114 50/ 644/ 129 77,64 PS2
Chomutov 9.6.2013 517,709 100/ 793/ 159 126,103Región 1
Gotha 29.6.2013 712,925 17/ 943/ 188 18,028 Región 2
Čadca 2 7.7.2013 118,454 78/ 1367/ 273 57,059 OZ
Gotha 2 14.7.2013 712,925 10/ 466/ 85 21,459 Región 1
Bytča 3 21.7.2013 122,882 27/ 1077/ 0 25,07 Región 1
4. Gontkovič Ján 11-CZ-0289-1068 A KM= 3000,278

Chrudim 28.5.2013 343,871 190/ 3084/ 617 61,608 Región 1
Humpolec 2.6.2013 367,631 278/ 1830/ 366 151,913OZ
Valašské Meziříčí 2 16.6.2013 182,086 540/ 3440/ 688 156,977Región 1
Chomutov 3 7.7.2013 522,573 77/ 385/ 77 200 PS1
Chrudim 2 14.7.2013 343,871 8/ 862/ 172 9,281 PS1
Chomutov 4 21.7.2013 522,573 79/ 413/ 83 191,283PS1
Gotha 3 27.7.2013 717,673 15/ —/ — 13,089 Región 2
5. Orolín Michal 11-S-02807-899 A KM= 2999,718

Bytča 5.5.2013 122,882 78/ 3817/ 763 20,435 OZ
Přerov 19.5.2013 211,705 192/ 1593/ 319 120,527PS2
Čadca 9.6.2013 118,464 208/ 1640/ 328 126,829Región 1
Chomutov 2 23.6.2013 517,709 34/ 687/ 137 49,491 OZ
Vysoké Mýto 29.6.2013 315,928 66/ 1667/ 333 39,592 OZ
Chomutov 3 7.7.2013 517,709 54/ 761/ 152 70,959 Región 1
Chrudim 2 14.7.2013 338,806 56/ 1499/ 300 37,358 OZ
Chomutov 4 21.7.2013 517,709 61/ 669/ 134 91,181 OZ
Chrudim 3 27.7.2013 338,806 69/ 1313/ 263 52,551 OZ
6. Balint Edo + Ján 11-S-02301-816 A KM= 2965,158

Bytča 5.5.2013 132,371 291/ 2215/ 443 131,377PS1
Chrudim 28.5.2013 346,351 557/ 2888/ 578 192,867OZ
Humpolec 2.6.2013 369,628 265/ 1830/ 366 144,809OZ
Chomutov 3 7.7.2013 525,109 1/ 385/ 77 2,597 PS1
Gotha 2 14.7.2013 720,239 46/ 466/ 85 98,712 Región 1
Chomutov 4 21.7.2013 525,109 46/ 413/ 83 111,38 PS1
Chrudim 3 27.7.2013 346,351 36/ 744/ 149 48,387 PS1
7. Orolín Michal 10-S-02211-1005 A KM= 2914,134

Bytča 5.5.2013 122,882 276/ 3817/ 763 72,308 OZ
Valašské Meziříčí 8.5.2013 176,47 124/ 1667/ 333 74,385 PS2
Přerov 19.5.2013 211,705 86/ 1593/ 319 53,986 PS2
Chomutov 2 23.6.2013 517,709 122/ 687/ 137 177,584OZ
Vysoké Mýto 29.6.2013 315,928 26/ 1667/ 333 15,597 OZ
Chomutov 3 7.7.2013 517,709 24/ 761/ 152 31,537 Región 1
Chrudim 2 14.7.2013 338,806 58/ 1499/ 300 38,692 OZ
Gotha 3 27.7.2013 712,925 29/ —/ — 25,305 Región 2
8. Šulík Rudolf+Tomáš 11-S-03505-70 A KM= 2787,823

Valašské Meziříčí 8.5.2013 198,709 480/ 5127/ 1025 96 Región 1
Přerov 19.5.2013 235,577 224/ 4899/ 980 45,724 Región 1
Chrudim 28.5.2013 358,516 70/ 3084/ 617 22,698 Región 1
Humpolec 2.6.2013 385,761 330/ 1830/ 366 180,328OZ
Chomutov 9.6.2013 536,42 12/ 249/ 50 48,193 Región 3
Chomutov 2 23.6.2013 536,42 7/ 268/ 54 26,119 Región 3
Chomutov 4 21.7.2013 536,42 28/ 243/ 49 115,226Región 3
9. Orolín Michal 9-VR-98-463 A KM= 2756,539

Valašské Meziříčí 8.5.2013 176,47 26/ 1667/ 333 15,597 PS2
Přerov 19.5.2013 211,705 90/ 1593/ 319 56,497 PS2
Chrudim 28.5.2013 338,806 187/ 1174/ 234 159,284PS2
Humpolec 2.6.2013 360,114 79/ 644/ 129 122,671PS2
Chomutov 2 23.6.2013 517,709 53/ 687/ 137 77,147 OZ
Vysoké Mýto 29.6.2013 315,928 5/ 1667/ 333 2,999 OZ
Gotha 2 14.7.2013 712,925 17/ 466/ 85 36,481 Región 1
Bytča 3 21.7.2013 122,882 44/ 1077/ 0 40,854 Región 1
10. Šulík Rudolf+Tomáš 11-S-03505-77 A KM= 2750,441

Chrudim 28.5.2013 358,516 35/ 3084/ 617 11,349 Región 1
Valašské Meziříčí 2 16.6.2013 198,709 94/ 3440/ 688 27,326 Región 1
Gotha 29.6.2013 731,072 2/ 183/ 37 10,929 PS1
Gotha 2 14.7.2013 731,072 69/ 466/ 85 148,069Región 1
Gotha 3 28.7.2013 731,072 26/ 181/ 36 143,646PS1
11. Dravecký Ľubomír 11-S-02807-587 A KM= 2734,836

Bytča 5.5.2013 131,387 2/ 4931/ 986 0,406 Región 1
Přerov 19.5.2013 219,931 6/ 1593/ 319 3,766 PS2
Valašské Meziříčí 2 16.6.2013 184,386 24/ 1108/ 222 21,661 PS2
Bytča 2 23.6.2013 131,387 25/ 1676/ 335 14,916 Región 1
Vysoké Mýto 29.6.2013 323,593 121/ 1667/ 333 72,585 OZ
Chomutov 3 7.7.2013 525,469 11/ 655/ 131 16,794 OZ
Chrudim 2 14.7.2013 346,607 3/ 1499/ 300 2,001 OZ
Chomutov 4 21.7.2013 525,469 1/ 669/ 134 1,495 OZ
Chrudim 3 27.7.2013 346,607 6/ 1313/ 263 4,57 OZ
12. Orolín Michal 9-S-02211-937 A KM= 2690,857

Bytča 5.5.2013 122,882 63/ 3817/ 763 16,505 OZ
Humpolec 2.6.2013 360,114 31/ 644/ 129 48,137 PS2
Chomutov 9.6.2013 517,709 13/ 793/ 159 16,393 Región 1
Vysoké Mýto 29.6.2013 315,928 7/ 1667/ 333 4,199 OZ
Chomutov 3 7.7.2013 517,709 99/ 655/ 131 151,145OZ
Chrudim 2 14.7.2013 338,806 2/ 1499/ 300 1,334 OZ
Chomutov 4 21.7.2013 517,709 35/ 669/ 134 52,317 OZ
13. Korenko Víťazoslav 9-S-02207-842 A KM= 2652,181

Bytča 5.5.2013 124,28 393/ 3817/ 763 102,96 OZ
Valašské Meziříčí 8.5.2013 176,77 172/ 1258/ 252 136,725PS3
Přerov 19.5.2013 212,518 178/ 1195/ 226 148,954PS3
Gotha 29.6.2013 712,871 5/ 343/ 69 14,577 Región 1
Gotha 2 14.7.2013 712,871 15/ 466/ 85 32,189 Región 1
Gotha 3 27.7.2013 712,871 119/ —/ — 103,839Región 2
14. Soltes Ján 11-S-02804-117 A KM= 2620,104

Bytča 5.5.2013 134,336 68/ 2215/ 443 30,7 PS1
Valašské Meziříčí 8.5.2013 185,726 313/ 5127/ 1025 62,6 Región 1
Přerov 19.5.2013 221,878 376/ 4899/ 980 76,75 Región 1
Chrudim 28.5.2013 347,411 531/ 2888/ 578 183,864OZ
Valašské Meziříčí 2 16.6.2013 185,726 88/ 3440/ 688 25,581 Región 1
Vysoké Mýto 29.6.2013 324,133 65/ 1054/ 211 61,67 PS1
Chrudim 2 14.7.2013 347,411 38/ 862/ 172 44,084 PS1
Chomutov 4 21.7.2013 526,072 2/ 413/ 83 4,843 PS1
Chrudim 3 27.7.2013 347,411 12/ 744/ 149 16,129 PS1
15. Korenko Víťazoslav 10-S-02207-134 A KM= 2606,092

Bytča 5.5.2013 124,28 382/ 3817/ 763 100,079OZ
Humpolec 2.6.2013 361,597 51/ 510/ 102 100 PS3
Chomutov 9.6.2013 517,703 74/ 793/ 159 93,317 Región 1
Valašské Meziříčí 2 16.6.2013 176,77 26/ 825/ 165 31,515 PS3
Gotha 29.6.2013 712,871 43/ 343/ 69 125,364Región 1
Gotha 2 14.7.2013 712,871 22/ 466/ 85 47,21 Región 1
16. Korenko Víťazoslav 9-S-02207-875 A KM= 2565,243

Bytča 5.5.2013 124,28 374/ 3817/ 763 97,983 OZ
Valašské Meziříčí 8.5.2013 176,77 37/ 1258/ 252 29,412 PS3
Přerov 19.5.2013 212,518 45/ 1195/ 226 37,657 PS3
Chrudim 28.5.2013 338,879 16/ 889/ 163 17,998 PS3
Humpolec 2.6.2013 361,597 16/ 510/ 102 31,373 PS3
Chomutov 9.6.2013 517,703 75/ 793/ 159 94,578 Región 1
Vysoké Mýto 29.6.2013 315,793 60/ 1667/ 333 35,993 OZ
Chomutov 3 7.7.2013 517,703 5/ 213/ 43 23,474 PS3
17. Baran Miroslav 9-S-02806-518 A KM= 2542,039

Přerov 19.5.2013 217,831 68/ 1195/ 226 56,904 PS3
Humpolec 2.6.2013 367,297 38/ 510/ 102 74,51 PS3
Chomutov 9.6.2013 522,237 32/ 227/ 45 140,969PS3
Gotha 29.6.2013 717,337 15/ 343/ 69 43,732 Región 1
Gotha 2 14.7.2013 717,337 14/ 466/ 85 30,043 Región 1
18. Baran Miroslav 10-S-02806-230 A KM= 2495,374

Přerov 19.5.2013 217,831 81/ 1195/ 226 67,782 PS3
Chrudim 28.5.2013 343,535 32/ 889/ 163 35,996 PS3
Humpolec 2.6.2013 367,297 65/ 510/ 102 127,451PS3
Chomutov 9.6.2013 522,237 34/ 227/ 45 149,78 PS3
Chomutov 3 7.7.2013 522,237 120/ 655/ 131 183,206OZ
Chomutov 4 21.7.2013 522,237 60/ 669/ 134 89,686 OZ
19. Balint Edo + Ján 11-S-02805-855 A KM= 2462,454

Valašské Meziříčí 8.5.2013 184,412 949/ 5127/ 1025 189,8 Región 1
Chomutov 9.6.2013 525,109 48/ 793/ 159 60,53 Región 1
Valašské Meziříčí 2 16.6.2013 184,412 397/ 3440/ 688 115,407Región 1
Vysoké Mýto 29.6.2013 323,173 16/ 1054/ 211 15,18 PS1
Chomutov 3 7.7.2013 525,109 26/ 385/ 77 67,532 PS1
Gotha 2 14.7.2013 720,239 62/ 466/ 85 133,047Región 1
20. Orolín Michal 11-S-02807-939 A KM= 2458,835

Valašské Meziříčí 8.5.2013 176,47 83/ 1667/ 333 49,79 PS2
Chrudim 28.5.2013 338,806 36/ 1174/ 234 30,664 PS2
Chomutov 9.6.2013 517,709 117/ 793/ 159 147,541Región 1
Gotha 29.6.2013 712,925 10/ 343/ 69 29,155 Región 1
Gotha 3 27.7.2013 712,925 24/ —/ — 20,942 Región 2
21. Mihok Ján 9-S-02209-104 A KM= 2443,67

Valašské Meziříčí 8.5.2013 169,59 191/ 1258/ 252 151,828PS3
Přerov 19.5.2013 205,285 104/ 1195/ 226 87,029 PS3
Přerov 19.5.2013 205,285 168/ 1593/ 319 105,461PS2
Chrudim 28.5.2013 331,746 49/ 889/ 163 55,118 PS3
Chomutov 9.6.2013 510,588 3/ 227/ 45 13,216 PS3
Chomutov 3 7.7.2013 510,588 119/ 655/ 131 181,679OZ
Chomutov 4 21.7.2013 510,588 72/ 669/ 134 107,623OZ
22. Balint Edo + Ján 11-S-02805-490 A KM= 2360,431

Přerov 19.5.2013 220,346 194/ 4899/ 980 39,6 Región 1
Humpolec 2.6.2013 369,628 297/ 1830/ 366 162,295OZ
Chomutov 2 23.6.2013 525,109 26/ 412/ 82 63,107 PS1
Chomutov 3 7.7.2013 525,109 12/ 385/ 77 31,169 PS1
Gotha 3 28.7.2013 720,239 27/ 181/ 36 149,171PS1
23. Balint Edo + Ján 9-S-02805-360 A KM= 2337,154

Přerov 19.5.2013 220,346 591/ 4899/ 980 120,637Región 1
Chrudim 28.5.2013 346,351 476/ 3084/ 617 154,345Región 1
Gotha 29.6.2013 720,239 24/ 183/ 37 131,148PS1
Chomutov 3 7.7.2013 525,109 3/ 385/ 77 7,792 PS1
Chomutov 4 21.7.2013 525,109 35/ 413/ 83 84,746 PS1
24. Dravecký Ľubomír 11-S-02807-470 A KM= 2336,043

Bytča 5.5.2013 131,387 692/ 3817/ 763 181,294OZ
Valašské Meziříčí 8.5.2013 184,386 171/ 1667/ 333 102,579PS2
Chrudim 28.5.2013 346,607 101/ 1174/ 234 86,031 PS2
Bytča 2 23.6.2013 131,387 116/ 1676/ 335 69,212 Región 1
Vysoké Mýto 29.6.2013 323,593 52/ 1667/ 333 31,194 OZ
Chrudim 2 14.7.2013 346,607 24/ 1499/ 300 16,011 OZ
Chomutov 4 21.7.2013 525,469 9/ 669/ 134 13,453 OZ
Chrudim 3 27.7.2013 346,607 5/ 1313/ 263 3,808 OZ
25. Krišanda Jozef 7-PL-0238-4615 A KM= 2325,11

Přerov 19.5.2013 222,514 472/ 4899/ 980 96,346 Región 1
Chomutov 9.6.2013 525,603 63/ 793/ 159 79,445 Región 1
Bytča 2 23.6.2013 135,871 188/ 1676/ 335 112,172Región 1
Gotha 29.6.2013 720,561 14/ 183/ 37 76,503 PS1
Gotha 2 14.7.2013 720,561 74/ 466/ 85 158,798Región 1
26. Dragašek František 10-S-02804-563 A KM= 2317,069

Chrudim 28.5.2013 347,74 116/ 3084/ 617 37,613 Región 1
Chomutov 3 7.7.2013 526,395 59/ 385/ 77 153,247PS1
Gotha 2 14.7.2013 721,467 54/ 466/ 85 115,88 Región 1
Gotha 3 27.7.2013 721,467 25/ 181/ 36 138,122PS1
27. Krišanda Jozef 9-S-02802-517 A KM= 2316,998

Přerov 19.5.2013 222,514 551/ 4899/ 980 112,472Región 1
Humpolec 2.6.2013 372,399 5/ 745/ 149 6,711 Región 3
Vysoké Mýto 29.6.2013 323,723 6/ 594/ 99 10,101 Región 3
Chomutov 3 7.7.2013 525,603 4/ 236/ 47 16,949 Región 3
Chrudim 2 14.7.2013 347,156 2/ 555/ 111 3,604 Región 3
Chomutov 4 21.7.2013 525,603 1/ 243/ 49 4,115 Región 3
28. Krišanda Jozef 7-S-02802-28 A KM= 2313,881

Chrudim 28.5.2013 347,156 380/ 3084/ 617 123,217Región 1
Chomutov 9.6.2013 525,603 118/ 793/ 159 148,802Región 1
Gotha 29.6.2013 720,561 16/ 183/ 37 87,432 PS1
Gotha 2 14.7.2013 720,561 60/ 466/ 85 128,755Región 1
29. Birošík Ján 10-S-02802-931 A KM= 2301,004

Valašské Meziříčí 8.5.2013 171,538 91/ 5127/ 1025 18,2 Región 1
Přerov 19.5.2013 208,23 482/ 4899/ 980 98,387 Región 1
Chomutov 9.6.2013 510,488 22/ 793/ 159 27,743 Región 1
Gotha 29.6.2013 705,374 13/ 183/ 37 71,038 PS1
Gotha 2 14.7.2013 705,374 47/ 466/ 85 100,858Región 1
30. Dragašek František 12-S-02804-1016 A KM= 2294,775

Bytča 5.5.2013 134,719 194/ 2215/ 443 87,585 PS1
Valašské Meziříčí 8.5.2013 186,073 478/ 5127/ 1025 95,6 Región 1
Humpolec 2.6.2013 371,787 52/ 1830/ 366 28,415 OZ
Valašské Meziříčí 2 16.6.2013 186,073 411/ 3440/ 688 119,477Región 1
Bytča 2 23.6.2013 134,719 7/ 1676/ 335 4,177 Región 1
Vysoké Mýto 29.6.2013 324,457 42/ 1054/ 211 39,848 PS1
Čadca 2 7.7.2013 126,748 99/ 721/ 144 137,309PS1
Chrudim 2 14.7.2013 347,74 63/ 862/ 172 73,086 PS1
Bytča 3 21.7.2013 134,719 10/ 446/ 89 22,422 PS1
Chrudim 3 27.7.2013 347,74 181/ 1313/ 263 137,852OZ

 

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

apríl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930