Šport C

1. Krišanda Jozef 7-S-02802-11 H koef= 160,247 KM= 3153,618
Chomutov 3.6.2012 525,603 12/ 863/ 173 80 13,905 OZ
Chomutov 2 10.6.2012 525,603 5/ 562/ 112 50 8,897 PS2
Chomutov 3 24.6.2012 525,603 1/ 577/ 115 52 1,733 PS2
Chomutov 9.6.2013 525,603 9/ 793/ 159 86 11,349 Región 1
Chomutov 2 23.6.2013 525,603 21/ 268/ 54 35 78,358 Región 3
Chomutov 4 21.7.2013 525,603 19/ 413/ 83 43 46,005 PS1
2. Ing.Peter Grék 10-S-02806-798 H koef= 174,385 KM= 3301,548
Chomutov 3.6.2012 517,728 22/ 256/ 51 23 85,938 PS1
Chomutov 3 24.6.2012 517,728 42/ 1528/ 306 121 27,487 Región 2
Chomutov 4 22.7.2012 517,728 1/ 1229/ 246 108 0,814 Región 2
Chomutov 9.6.2013 517,728 6/ 793/ 159 86 7,566 Región 1
Chomutov 3 7.7.2013 517,728 8/ 213/ 43 24 37,559 PS3
Gotha 2 14.7.2013 712,908 7/ 466/ 85 51 15,021 Región 1
3. Dravecký Ľubomír 9-DV-03319-97 H koef= 267,474 KM= 3152,814
Chomutov 3.6.2012 525,469 3/ 256/ 51 23 11,719 PS1
Chomutov 2 10.6.2012 525,469 21/ 256/ 51 23 82,031 PS1
Chomutov 3 24.6.2012 525,469 34/ 861/ 172 75 39,489 OZ
Chomutov 4 22.7.2012 525,469 12/ 1229/ 246 108 9,764 Región 2
Chomutov 2 23.6.2013 525,469 66/ 687/ 137 76 96,07 OZ
Chomutov 4 21.7.2013 525,469 19/ 669/ 134 70 28,401 OZ
4. Orolín Michal 10-S-02211-1068 A koef= 271,485 KM= 3106,254
Chomutov 3 24.6.2012 517,709 109/ 861/ 172 75 126,597OZ
Chomutov 4 22.7.2012 517,709 18/ 1229/ 246 108 14,646 Región 2
Chomutov 9.6.2013 517,709 41/ 793/ 159 86 51,702 Región 1
Chomutov 2 23.6.2013 517,709 51/ 687/ 137 76 74,236 OZ
Chomutov 3 7.7.2013 517,709 1/ 761/ 152 88 1,314 Región 1
Chomutov 4 21.7.2013 517,709 2/ 669/ 134 70 2,99 OZ
5. Korenko Víťazoslav 9-S-02207-842 A koef= 335,564 KM= 3691,722
Chomutov 3.6.2012 517,703 16/ 256/ 51 23 62,5 PS1
Chomutov 2 10.6.2012 517,703 14/ 1468/ 294 123 9,537 Región 2
Chomutov 3 24.6.2012 517,703 96/ 861/ 172 75 111,498OZ
Gotha 29.6.2013 712,871 5/ 343/ 69 53 14,577 Región 1
Gotha 2 14.7.2013 712,871 15/ 466/ 85 51 32,189 Región 1
Gotha 3 27.7.2013 712,871 28/ 266/ 53 34 105,263OZ
6. Ing.Peter Grék 8-S-02210-1113 H koef= 340,273 KM= 3106,368
Chomutov 3 24.6.2012 517,728 160/ 861/ 172 75 185,83 OZ
Chomutov 4 22.7.2012 517,728 27/ 1229/ 246 108 21,969 Región 2
Chomutov 9.6.2013 517,728 13/ 227/ 45 22 57,269 PS3
Chomutov 2 23.6.2013 517,728 3/ 2678/ 532 250 1,12 Región 2
Chomutov 3 7.7.2013 517,728 4/ 213/ 43 24 18,779 PS3
Chomutov 4 21.7.2013 517,728 37/ 669/ 134 70 55,306 OZ
7. Krišanda Jozef 7-PL-0238-4615 A koef= 404,928 KM= 3794,646
Chomutov 3.6.2012 525,603 61/ 863/ 173 80 70,684 OZ
Chomutov 2 10.6.2012 525,603 31/ 1468/ 294 123 21,117 Región 2
Stendal 30.6.2012 711,735 5/ 1061/ 212 143 4,713 Región 1
Rostock 2.8.2012 785,541 34/ 223/ 45 32 152,466OZ
Chomutov 9.6.2013 525,603 63/ 793/ 159 86 79,445 Región 1
Gotha 29.6.2013 720,561 14/ 183/ 37 28 76,503 PS1
8. Krempaský Peter+Ľubo9-S-02801-5 H koef= 411,725 KM= 3579,338
Chomutov 3.6.2012 531,574 10/ 863/ 173 80 11,587 OZ
Chomutov 2 10.6.2012 531,574 74/ 826/ 165 74 89,588 OZ
Chomutov 3 24.6.2012 531,574 21/ 577/ 115 52 36,395 PS2
Gotha 15.7.2012 726,521 30/ 293/ 59 44 102,389OZ
Chomutov 4 22.7.2012 531,574 67/ 395/ 79 41 169,62 PS2
Gotha 2 14.7.2013 726,521 1/ 466/ 85 51 2,146 Región 1
9. Krišanda Jozef 7-S-02802-71 A koef= 414,265 KM= 3794,646
Chomutov 3.6.2012 525,603 22/ 863/ 173 80 25,492 OZ
Chomutov 2 10.6.2012 525,603 79/ 826/ 165 74 95,642 OZ
Chomutov 3 24.6.2012 525,603 65/ 577/ 115 52 112,652PS2
Stendal 1.7.2012 711,735 22/ 361/ 72 43 60,942 OZ
Rostock 31.7.2012 785,541 19/ 223/ 45 32 85,202 OZ
Gotha 2 14.7.2013 720,561 16/ 466/ 85 51 34,335 Región 1
10. Balint Edo + Ján 8-S-02805-287 H koef= 449,515 KM= 3736,044
Chomutov 3.6.2012 525,109 117/ 863/ 173 80 135,574OZ
Gotha 15.7.2012 720,239 14/ 293/ 59 44 47,782 OZ
Chomutov 9.6.2013 525,109 1/ 412/ 82 45 2,427 PS1
Chomutov 2 23.6.2013 525,109 9/ 412/ 82 52 21,845 PS1
Gotha 29.6.2013 720,239 20/ 183/ 37 28 109,29 PS1
Gotha 3 27.7.2013 720,239 24/ 181/ 36 25 132,597PS1
11. Balint Edo + Ján 9-S-02805-360 A koef= 487,239 KM= 3345,784
Chomutov 3.6.2012 525,109 57/ 863/ 173 80 66,049 OZ
Chomutov 3 24.6.2012 525,109 38/ 577/ 115 52 65,858 PS2
Chomutov 4 22.7.2012 525,109 52/ 395/ 79 41 131,646PS2
Gotha 29.6.2013 720,239 24/ 183/ 37 28 131,148PS1
Chomutov 3 7.7.2013 525,109 3/ 385/ 77 46 7,792 PS1
Chomutov 4 21.7.2013 525,109 35/ 413/ 83 43 84,746 PS1
12. Krišanda Jozef 7-S-02208-314 A koef= 493,23 KM= 3989,604
Chomutov 2 10.6.2012 525,603 52/ 826/ 165 74 62,954 OZ
Stendal 1.7.2012 711,735 43/ 361/ 72 43 119,114OZ
Gotha 15.7.2012 720,561 16/ 293/ 59 44 54,608 OZ
Rostock 30.7.2012 785,541 5/ 223/ 45 32 22,422 OZ
Chomutov 9.6.2013 525,603 47/ 793/ 159 86 59,269 Región 1
Gotha 29.6.2013 720,561 32/ 183/ 37 28 174,863PS1
13. Krišanda Jozef 7-S-02802-28 A koef= 500,456 KM= 4184,562
Chomutov 2 10.6.2012 525,603 87/ 826/ 165 74 105,327OZ
Stendal 30.6.2012 711,735 15/ 361/ 72 43 41,551 OZ
Gotha 15.7.2012 720,561 35/ 293/ 59 44 119,454OZ
Rostock 30.7.2012 785,541 4/ 223/ 45 32 17,937 OZ
Gotha 29.6.2013 720,561 16/ 183/ 37 28 87,432 PS1
Gotha 2 14.7.2013 720,561 60/ 466/ 85 51 128,755Región 1
14. Balint Edo + Ján 7-S-02805-307 H koef= 587,15 KM= 4387,405
Stendal 1.7.2012 715,093 46/ 361/ 72 43 127,424OZ
Gotha 15.7.2012 720,239 2/ 293/ 59 44 6,826 OZ
Rostock 30.7.2012 791,356 7/ 223/ 45 32 31,39 OZ
Gotha 29.6.2013 720,239 26/ 183/ 37 28 142,077PS1
Gotha 2 14.7.2013 720,239 71/ 466/ 85 51 152,361Región 1
Gotha 3 27.7.2013 720,239 23/ 181/ 36 25 127,072PS1
15. Pľuta Rastislav 10-S-02806-1484 H koef= 617,555 KM= 3346,442
Chomutov 3 24.6.2012 525,219 93/ 577/ 115 52 161,179PS2
Chomutov 4 22.7.2012 525,219 69/ 395/ 79 41 174,684PS2
Chomutov 9.6.2013 525,219 36/ 793/ 159 86 45,397 Región 1
Chomutov 3 7.7.2013 525,219 17/ 385/ 77 46 44,156 PS1
Chomutov 4 21.7.2013 525,219 36/ 413/ 83 43 87,167 PS1
Gotha 3 27.7.2013 720,347 19/ 181/ 36 25 104,972PS1
16. Dragašek František 9-S-02804-1279 H koef= 945,127 KM= 3812,138
Chomutov 3.6.2012 526,395 168/ 863/ 173 80 194,67 OZ
Chomutov 2 10.6.2012 526,395 113/ 826/ 165 74 136,804OZ
Chomutov 3 24.6.2012 526,395 88/ 577/ 115 52 152,513PS2
Gotha 15.7.2012 721,467 56/ 293/ 59 44 191,126OZ
Rostock 31.7.2012 790,019 20/ 223/ 45 32 89,686 OZ
Gotha 29.6.2013 721,467 33/ 183/ 37 28 180,328PS1

 

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

apríl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930